top of page

Tahkim Bülteni 11. Sayı


İÇİNDEKİLER
1. Ekvador ICSID Sözleşmesini Onayladı

4 Ağustos 2021'de Ekvador Cumhuriyeti, Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasın-daki Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Sözleşmenin (ICSID Sözleşmesi) Onay Bel-gesini Dünya Bankasına tevdi etti. Ekvador, ICSID Sözleşmesine 156. taraf devlet oldu. Mad-de 68(2) uyarınca, ICSID Sözleşmesi Ekvador için 3 Eylül 2021'de yürürlüğe girecek.


ICSID Sözleşmesi, yabancı yatırım anlaşmazlıklarının çözümü için kurumsal ve yasal çerçeve-yi oluşturmaktadır. Tahkim, uzlaştırma ve bilgi toplama için bağımsız bir forum sağlayarak ülkeler arasında yatırımı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur.


ICSID Sözleşmesine taraf bir devlet olarak Ekvador, yönetim organı olan İdari Konsey'de temsil yoluyla ICSID'in yönetimine katılacaktır. Her ICSID Üye Devletinin İdari Konseyde bir temsilcisi ve bir oyu bulunmaktadır. İdari konsey sorumlulukları arasında ICSID davaları için usul kurallarının kabul edilmesi ve ICSID Genel Sekreteri ile Genel Sekreter Yardımcılarının seçilmesi yer alır. ICSID Üye Devletleri ayrıca ICSID Panellerine hakem ve uzlaştırıcı atama hakkına da sahiptir.


Ekvador’un ICSID Sözleşmesine taraf olması ile birlikte, ülkede yatırımı bulunan yabancı yatı-rımcıların, yatırımdan doğan uyuşmazlıkları için “Additional Facility” kurallarına başvurması gerekliliği ortadan kalkacaktır. (1)


 


2. Asian International Arbitration Center 2021 Kuralları Tanıtıldı

Asian International Arbitration Center (AIAC) 2018'deki son güncellemelerinin ardından Tah-kim Kurallarında yapılan son revizyonları tanıttı. 1 Ağustos 2021'de yürürlüğe giren kurallar uyarınca, taraflar aksi üzerinde anlaşmadığı sürece AIAC Tahkim Kuralları 2021, bu tarihten sonra başlayan tüm AIAC tahkimleri için geçerli olacaktır.


Revizyon, mevcut Malezya tahkim uygulamasında önemli değişiklikleri içeriyor ve AIAC'nin tahkim verimliliğini artırmaya yönelik çalışma alanını genişletmeyi amaçlıyor. Ayrıca, “summary determination”, “expedited procedure” ve AIAC tahkim kararlarının yayınlanması için yeni prosedürler getirilerek, artan maliyet, zaman tasarrufu ve tahkimde şeffaflık yö-nünde iyileştirmeler yürürlüğe alınmıştır. 2021 Kuralları, AIAC'nin tahkim kurallarını pande-mi etkisiyle gelişen uluslararası uygulamalar doğrultusunda modernleştirmeye odaklandığını göstermektedir. (2)


 


3. Yaklaşan Etkinlikler

1.ICC YAF: Expert Witnesses and Expert Determinations under ICC Rules - 30 Ağustos 2021

Ticari tahkimde delillerin değerlendirilmesine ilişkin konferans hakkında bilgi için;


2. Confidentiality & Privilege in Mediation and Arbitration

Tahkim yargılamasında benimsenen iki temel ilkenin değerlendirileceği konferansa ilişkin olarak;


KAYNAKÇA


YAZAR

Tahkim Ekibi


Yorumlar


bottom of page