top of page
  • Yazarın fotoğrafıJuris

Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar Yürürlüğe Girdi


j-güncel


Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar Yürürlüğe Girdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 28.03.2023 tarihli kararı ile “Sosyal Ağ Sağlayıcılar Hakkında Usul ve Esaslar” yürürlüğe girdi. 5651 sayılı İnternet Kanunu kapsamında belirlenen ‘içerik sağlayıcı’ ve ‘yer sağlayıcı’ kişilerin yükümlülükleri dahilinde usul ve esasları belirleyen bu düzenleme ile: • Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, yetkili en az bir gerçek veya tüzel kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlü kılınmıştır. • Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türkiye’de mukim ve Türk vatandaşı olması zorunludur. • Temsilcinin tüzel kişi olması hâlinde ise sermaye şirketi şeklinde kurulan şube olması zorunludur. • Temsilcinin tüzel kişi olması hâlinde Türkiye’de kurulmuş ve Türk mevzuatına göre tüzel kişilik kazanmış olması zorunludur. • Türkiye’den günlük erişimi on milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcının temsilcisi, sosyal ağ sağlayıcının sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumludur. · Temsilcilere ilişkin bilgi verme yükümlülüğü getirilmiş olup, başvuruların cevaplanması, reklam kütüphanesi oluşturma ve raporlama gibi ek yükümlülükler tayin edilmiştir. · Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcının, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırması düzenlenmiştir.

Comments


bottom of page