top of page
banner-01.png

Hizmetler  >  Dava Yönetimi

DAVA 

YÖNETİMİ

Çalışma alanlarımıza ve hizmet sunduğumuz sektörlere yönelik olarak müvekkillerimizin ihtiyacı doğrultusunda dava yönetimi faaliyetlerini yürütüyoruz.

Dava Yönetimi

Uyuşmazlıkların en üst hukuki faydayı hedefleyen yöntem ile çözümlenmesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

Hak arama hürriyeti kapsamında; uyuşmazlık taraflarının talep sonuçlarına ulaşabilmesi için gerekli hukuki sebeplerin mahkeme önünde menfaatleri doğrultusunda öne sürülmesi sürecini ifade eder. 

Birden çok hukuki alanda uzmanlığa ve sektörel bilgiye sahip ekibimiz ile, müvekkillerimizin taleplerine uygun hukuki stratejinin belirlenmesi ve talep sonucuna yönelik işlemlerini etkin ve hızlı yöntemlerle şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütmekteyiz.

Müvekkillerimizin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıkların çözümü için gerekli hukuki faaliyetleri yerine getiriyoruz.

Süreç

Süreç

Müvekkil ile görüşülerek uyuşmazlığın tespit edilmesi ve talep sonucunun netleştirilmesi,

Uyuşmazlığa uygun etkin ve hızlı hukuki stratejinin belirlenmesi,

Uygulanabilir ise alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması,

Müvekkilden onay alınması,

Alınan onay doğrultusunda gerekli hukuki sürecin başlatılması ve/veya yürütülmesi süreçlerinde müvekkilin temsil edilmesi,

Süreçlerin müvekkile periyodik olarak raporlanması.

Metodoloji

1- Müvekkil Görüşmesi

Asset 1.png

2- Stratejinin Belirlenmesi

Asset 1.png

3- Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi

Asset 1.png

4- Raporlama

Asset 1.png

Çıktılar

Etkin Hukuki Strateji

Asset 1.png

Şeffaf Hukuki Süreç Yönetimi

Asset 1.png

Talep Sonucuna Yönelik İşlemlerin Takibi

Asset 1.png

“Türkiye genelinde dava türüne göre 2019 yılında asliye ticaret mahkemelerine açılan ve karara bağlanan dava sayıları incelendiğinde, açılan davalarda ilk sırayı 23 277 dava sayısı %30,6 ile itirazın iptali, ikinci sırayı ise 14 790 dava sayısı %19,4 ile tazminat davaları oluşturmaktadır. Karara bağlanan davalarda da, ilk sırada 29 470 dava sayısı %29,1 ile itirazın iptali ikinci sırada 25 369 dava sayısı %25,1 ile tazminat davaları yer almaktadır”

 

Grafik 3.2.6 Asliye Ticaret Mahkemeleri Dava Türü Karar Oranları, %, 2019, Adli  Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Metodoloji
Çıktılar

İrtibat Kişileri

İrtibat Kişileri
Blog
Modern Dizüstü

Yeniliklerden Haberdar Olun

Son gelişmelerden haberdar olmak için e-bülten listesine kayıt olun.

bottom of page