top of page
Hakimin Masası

Neden Juris Var?

Juris’in varlık nedeni temel olarak “özgür” olmaktır. Amacımız, zaman ve mekân kısıtlamalarını kaldırarak, birlikte çalışmaktan mutlu olduğumuz insanlarla ve sadece sevdiğimiz alanlarda “değer” yaratmaktır. Kendimizi geliştirmek için cesaret ve kararlılıkla verilen bütün çabamızın amacının, “mutluluk, başarı ve değer” sağlamak olduğuna inanıyoruz.

Nasıl Değer Sağlar?

Juris varlık amacını yerine getirmek için, uluslararası hizmet kalite standartlarında, teknolojinin sağladığı imkânları en üst düzeyde kullanarak sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak multi-disipliner bir perspektif ve kapasiteyle hizmetlerini müvekkillerine sunar. Hizmetlerine yönelik akademik birikimini sürekli geliştirerek, girişimci ruhunu ve heyecanını kaybetmeden, bir “kurum” bilinciyle sağlanan değeri sürdürülebilir kılmayı hedefler.

  • Uluslararası Hizmetlerinin içeriğini ve kalitesini uluslararası standartlarda tanımlayarak, yerli ve yabancı müvekkilleri için aynı kalite standardını gözetir.

  • Teknoloji Hizmetlerinin belirlenmesinde ve icrasında güncel teknolojileri kullanır ve müvekkilleriyle dijital etkileşimlerini artırarak çeşitli platformlar üzerinden hizmetlerini yürütür. Bunun yanında, kendi bünyesinde geliştirdiği hukuk teknolojileri yazılımları aracılığıyla, sağlamakta olduğu hukuk hizmetlerine ilave değerler katmayı hedefler.

  • Multi-disipliner yaklaşım hukuk ile kesişen alanlara önem verir ve dış ticaret, iktisat, bilişim gibi disiplinleri takip eder. Multi-disipliner bilgiler ile edinilen yaklaşımın, hukuk hizmetlerine değer katmasını hedefler.

  • Sektörel ihtiyaçlar müvekkillerinin faaliyet gösterdiği sektörleri, stratejik ve operasyonel seviyede anlayarak; sektöre özgü mevzuat gerekliliklerini tespit eder. Müvekkilin sektörüne ve ihtiyaçlarına uygun önleyici hukuk, ve uyuşmazlık çözüm stratejileri geliştirir.

  • Akademi hizmetlere ilişkin; problemlerin tespiti, çözüm yöntemlerin seçilmesi ve icrasına ilişkin her süreçte; aktüel bilgiye dayanan stratejik hukuki danışmanlık esasları uygulanır. Juris, çalışanlarının yüksek lisans ve doktora çalışmalarını destekler; ulusal ve uluslararası akademik yayınların düzenli takibini değerlerini uygulayabilmek için vazgeçilmez görür.

  • Kurumsal yönetim Juris, girişimcilik ruhu ile çalışan profesyonel avukatlardan oluşur. Müvekkillere bir kurum ile görüşüyor olmanın hissettirdiği güveni ve özel hukuk departmanı ile görüşüyor olmanın hissettirdiği ilgi ve özveriyi gösterir.

Değer Sağlamak İçin Ne Yapar?

Juris; sağladığı hizmet alanlarında, müvekkillerine doğru tanımlanmış hizmetler sunmayı hedefler. Her bir hizmetin; nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin aşamalar ve bu hizmet için sağlanan değerler müvekkil ile sürekli paylaşılır. Juris, hizmetlerinin en iyi standartlarda geliştirilebilmesi için; müvekkilleri ile doğru, etkin ve şeffaf bir süreç yönetmenin önemine inanarak her aşamada müvekkil ile doğrudan iletişim kurar.

Juris; ilgilendiği sektörlerde, ulusal ve uluslararası kapsamda değer yaratmayı hedefler. Müvekkillerinin ilgi sektördeki ihtiyaçlarını tespit ederek, bunlar için doğru uyum prosedürleri belirler. Kamu kurum ve kuruluşları ile yakın ilişki içerisinde çalışarak, sektörlerin getirdiği güncel düzenlemeleri sürekli gündemde tutar. Çalışılan her bir sektör için müvekkile özgü hizmetler geliştirir ve her bir ihtiyacı doğrudan konu alan yanıtlar üretir.

bottom of page