top of page
banner-01.png

ENERJİ VE
ALTYAPI

Enerji kaynaklarının üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve iletimi faaliyetlerinin ilgili mevzuata hükümlerine uygun şekilde, denetleyici ve düzenleyici kurumların gözetimi altında yürütülmesine yönelik hizmet sunan sektörü ifade eder.

Sektörlere özgü çalışmalarımızda aşağıdaki değerleri sağlamaktayız:

  • Kuruluş İzni, Faaliyet İzni ve Lisanslama Süreçlerinin Yönetimi

  • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarla İdari ve Yasal Süreçlerin Takibi

  • Uyumluluk Süreçlerinin Yönetimi ve Denetimi

Enerji ve Altyapı

Sektör Aktöleri

Hizmet Verilen Sektör Aktörleri

Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Tüzel Kişiler

Asset 1.png

Yatırımcılar

Asset 1.png

Finansal Kurum ve Kuruluşlar

Asset 1.png

Üreticiler ve Proje Sahipleri

Asset 1.png

Sektöre Özgü Hizmetlerimiz

Lisanslama Süreçlerinin Yönetilmesi


Kurumsal Yönetim ve Uyumluluk Süreçlerinin Yönetimi ve Takibi


Hukuki Danışmanlık


Atık Yönetim Firmalarının Denetimi ve Uyumlulaştırma Süreçlerinin Oluşturulması ve Takibi

Sektöre Özgü Hizmetlerimiz

İrtibat Kişileri

İrtibat Kişileri
Blog
bottom of page