top of page
banner-01.png

Hizmetler  >  Tahkim (Yerel-Uluslararası)

TAHKİM

(YEREL-ULUSLARARASI)

Tahkim yargılamalarında süreç yönetimi, dava takibi ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

Tahkim (Yerel-Uluslararası)

Ulusal ve Uluslararası tahkim yargılamalarında süreçleri müvekkilin menfaatine uygun olarak  yürütüyoruz.  

Tahkim yargılamalarının tercih edilme sebebi genel itibariyle uyuşmazlık konusu alanda uzmanlık gerektirmesi, süreçlerin ulusal diğer yargı mercilerine göre hızlı ve pratik olması ile taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözülmesinde mahremiyetin ön planda tutulmasıdır.  Ulusal ve uluslararası tahkimde, kuralların önemli ölçüde taraf iradelerine dayanması sebebiyle her aşamanın titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.

Alanında uzman ekibimiz ve disiplinler arası yaklaşımımızla; müvekkilin ihtiyacına ve taleplerine uygun, etkin çözümlerin belirlenmesi ve uygulanması maksadıyla dürüstlük, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yetkinlik ilkelerimize uygun özverili bir çalışma gerçekleştirmekteyiz.

Alanda gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmalarımızla, bilgi ve deneyimi harmanlayıp, inovatif ve detaylara hâkim bir süreç yönetmekteyiz.

Müvekkilin taleplerine uygun olarak, sürecin olabilecek en sağlıklı şekilde yürümesini amaçlıyoruz.  

Süreç

Süreç

Tahkim taraflar arasındaki doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tarafların anlaşmasıyla devlet mahkemeleri yerine alanında uzman hakemlerce çözümlenmesidir. Bu süreç esasen uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce başlar. Tarafların yaptıkları tahkim sözleşmelerinde veya sözleşmelerde düzenlenen tahkim şartı ile taraflarca tahkim iradesi ortaya konmuş olur. Bu sebeple henüz sözleşme aşamasındayken tarafların kendi menfaatlerine göre gelecekte çıkabilecek uyuşmazlıklara yönelik tedbirler öngörmesi gerekmektedir.

Taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde uyuşmazlığın niteliği, uyuşmazlığın çözüm yöntemleri ve uyuşmazlığa uygulanacak hukuk gibi önemli hususlar yapılacak ön araştırma ile belirlenerek tarafların talebi tespit edilir.

Müvekkille sürekli koordinasyon sağlanarak, süreç açıklanır ve öncelikli olarak tahkim talebi, tahkim talebine cevap, hakem heyetinin kurulması gibi konularda gerekli çalışmalar, yapılan sözleşmede belirlenen tahkim türüne göre gerçekleştirilir.

Yapılacak başvuru sonrasında; yazılı aşama, sözlü aşama ve delillerin ibrazı aşamalarına yönelik çalışmalar sürdürülür. Özellikle bu noktada doktrin ve içtihat araştırmaları yapılarak,  sürece derinlik kazandırılır.

Hakem heyeti kararının verilmesinden sonra, kararın tanınması ve tenfizi veya gerekmesi halinde verilen kararın iptaline ilişkin süreçler takip edilir.  

Metodoloji

1- Hazırlık Süreci

Asset 1.png

2- Ön Araştırma Süreci

Asset 1.png

3- Tahkim Talebi ve Yargılama Sürecinin Başlaması

Asset 1.png

4- Yazılı Aşama Çalışması

Asset 1.png

5- Delillerin İbrazı

Asset 1.png

6- Sözlü Aşama Çalışması

Asset 1.png

7- Kararın Tanınması ve Tenfizi Süreci

Asset 1.png

Çıktılar

Ayrıntılı Durum Raporu

Asset 1.png

Şeffaf Hukuki Süreç Yönetimi

Asset 1.png

Hakem Kararının Tanıma ve Tenfizi

Asset 1.png

2019 yılında 869 yeni tahkim davası ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi Sekreterliğine (sırasıyla 'Sekreterlik' ve 'ICC Mahkemesi') kaydedildi; bunlardan ICC Tahkim Kuralları uyarınca 851 dava bulunurken ve ICC Atama Makamı Kuralları uyarınca 18 dava bulunmaktadır. Bu, toplu bir ihtilaftan kaynaklanan görece daha dar kapsamlı 135 dava ile birlikte, 2016'da ulaşılan 966 vakalık rekor rakamın arkasındaki ikinci en yüksek yeni kayıtlı dava sayısıdır.

 

ICC Uyuşmazlık Çözümü 2019 İstatistikleri

Metodoloji
Çıktılar

İrtibat Kişileri

İrtibat Kişileri
Blog
Modern Dizüstü

Yeniliklerden Haberdar Olun

Son gelişmelerden haberdar olmak için e-bülten listesine kayıt olun.

bottom of page