top of page
banner-01.png

Hizmetler  >  Birleşme ve Devralmalar

BİRLEŞME VE

DEVRALMALAR

Alıcı ve satıcı taraflara birleşme ve devralma projelerinde danışmanlık ve süreç yönetimi hizmetleri sağlıyoruz. 

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve devralma projelerinin en üst hukuki ve ekonomik fayda ile çözümlenmesini sağlıyoruz. 

Birleşme ve devralma süreçleri karmaşık hukuki süreçlerin yönetilmesini gerektirir. Sözleşme şartlarının müzakere edilmesi, hukuki altyapı süreçlerinin yürütülmesi ve birleşme veya devralma gerçekleştirilecek şirketin hukuki varlıklarının doğru analiz edilmesi önemlidir. Bu nedenlerle, süreçlerin profesyonel hukuki destek alınarak yürütülmesi, meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıkların ve hak kayıplarının önüne geçecektir.

Uzman ekibimiz ve disiplinler arası yaklaşımımızla; alıcıların ve satıcıların, ihtiyacına ve taleplerine uygun, etkin çözümlerin belirlenmesi ve uygulanması maksadıyla dürüstlük, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yetkinlik ilkelerimize uygun bir çalışma yürütmekteyiz.

Birleşme ve devralmalara ilişkin tüm süreçleri proje yönetim esaslarına uygun olarak gerçekleştirmekteyiz.

Süreç

Süreç

Birleşme ve devralma projeleri; hazırlık süreci ile başlar. Bu aşamada, firmaların gerçekleştirilmesi planlanan projeye uygun altyapıya sahip olup olmadığı değerlendirilerek, alınması gereken aksiyonlar tanımlanır.

Ardından hedef şirket ile ilgili hukuki inceleme (due diligence) süreçleri yürütülerek; alıcı ve satıcı şirketlerin mevcut durumu tespit edilir.

Devam eden süreçte, taraflar arasındaki müzakere süreçlerine hukuki destek hizmetleri sağlanır ve anlaşılan esaslarda hisse devri sözleşmesinin hazırlığı ve revizesi gerçekleştirilir.

Hisse devri sözleşmesinin tamamlanmasını takiben, kapanış işlemlerine başlanır ve kapanış süreci müvekkile raporlanır. Bu aşamada hisse devri sonrası kamu kurum ve kuruluşlarında ve şirketler arasında gerçekleştirilmesi gereken hukuki süreçler ve şirketlerin yeni organizasyon yapısı oluşturulur.

İhtiyaç olması halinde, şirketlerin dahil olduğu sektörlere ilişkin sektörel hukuki uyumu sağlayan raporlamalar sunulabilir.

Metodoloji

1- Hazırlık Süreci

Asset 1.png

2- Hukuki İnceleme (Due Diligence) Süreci

Asset 1.png

3- Müzakere Süreci

Asset 1.png

4- Hisse Devri Sözleşmesi Hazırlık ve Revizesi

Asset 1.png

5- Kapanış İşlemleri

Asset 1.png

6- Hisse Devri Sonrası Yeniden Yapılandırma İşlemleri

Asset 1.png

Çıktılar

Hukuki İnceleme (Due Diligence) Raporu

Asset 1.png

Hisse Devri Sözleşmesi

Asset 1.png

Kapanış Raporu

Asset 1.png

Sektörel Hukuki Uyum Raporu

Asset 1.png

2019 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 208 birleşme ve devralma işlemi incelenmiştir. Bu işlemlerden 91’inde hedef şirket Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş şirketlerdir. Bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli yaklaşık 42 milyar 863 milyon TL’dir.

 

(Rekabet Kurumu 2019 Birleşme & Devralma Görünümü)

Metodoloji
Çıktılar

İrtibat Kişileri

İrtibat Kişileri
Blog
Modern Dizüstü

Yeniliklerden Haberdar Olun

Son gelişmelerden haberdar olmak için e-bülten listesine kayıt olun.

bottom of page