top of page
banner-01.png

Hizmetler  >  Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

ŞİRKETLER HUKUKU VE

KURUMSAL YÖNETİM

Şirketlerin hukuki durumunu tespit ediyor ve buna yönelik uygun uyum ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim  Süreç  >  Metodoloji  >  Çıktılar  İrtibat Kişileri  >  Blog

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

Şirketlerin iş ve yönetim süreçlerine ilişkin hukuki altyapının kurulmasına yönelik faaliyetleri yürütüyor ve bunlara ilişkin sürekli danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Değişen ve gelişen dünyanın bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni iş kolları ve yeni iş tanımlarını kapsayan hukuki düzenlemelerin tespiti ve bunlara uyum sağlanması oldukça dinamik ve karmaşık bir süreçtir. Bu süreçlerin profesyonel hukuki destek alınarak yürütülmesi uyuşmazlıkların ve hak kayıplarının önüne geçecektir.

Birden çok hukuki alanda uzmanlığa sahip ekibimiz ve disiplinler arası yaklaşımımızla, şirketlerin iş yönetim süreci ve ihtiyaçlarına uygun uyum ve danışmanlık hizmetlerini; ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında dürüstlük, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yetkinlik ilkeleri doğrultusunda yürütmekteyiz.

Şirketin hukuki durumunu tespit ederek şirket ihtiyacına uygun danışmanlık ve kurumsal yönetim hizmetlerini planlayarak yürütmekteyiz.

Süreç

Süreç

Hedef şirket ile ilgili hukuki inceleme (due diligence) süreçleri;

  • Kurumsal Yönetim,

  • Sektörel ve Fonksiyonel Hukuki Uyum,

  • Sözleşme İncelemeleri,

  • İnsan Kaynakları,

  • Fikri ve Sınai Mülkiyet,

  • Gayrimenkul ve Menkuller,

  • Sigorta,

  • Dava ve Takipler,                                                                 

başlıkları altında incelenerek şirketin mevcut durumu tespit edilir ve raporlanır.

Rapor kapsamında tespit edilen eksiklikler doğrultusunda verilecek danışmanlık hizmetinin kapsamı belirlenir.

Eksikliklerin, uygun metodoloji ile hukuki bir çerçevede giderilmesi için sürekli danışmanlık faaliyetleri yürütülür.

Danışmanlık faaliyetleri süresince, şirketin taraf olacağı sözleşmelere ilişkin incelemeleri içeren bilgi notları şirkete sunulur.

Yürütülen çalışmalar uygun süre ve sıklıkta şirkete raporlanır ve yapılacak toplantılar aracılığıyla sunulur.

Şirketin talebi üzerine tarafı olunan uyuşmazlıkların takibi sağlanır.

Şirkette kalıcı ve sürdürülebilir bir altyapının oluşturulması amacıyla eğitimler verilir.

Metodoloji

1- Hukuki İnceleme (Due Diligence) Raporu

Asset 1.png

2- Eksikliklerin Tespiti

Asset 1.png

3- Stratejinin Oluşturulması

Asset 1.png

4- Stratejiye Yönelik Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi

Asset 1.png

5- Sözleşmelerin İncelenmesi

Asset 1.png

6- Raporların Hazırlanması

Asset 1.png

7- Uyuşmazlık Takibi

Asset 1.png

8- Eğitim Faaliyetleri

Asset 1.png

Çıktılar

Hukuki İnceleme (Due Diligence) Raporu

Asset 1.png

Danışmanlık Dökümanları

Asset 1.png

Eğitimler

Asset 1.png

Türkiye'de 2020 yılında; toplam 44.457.911.752 (yaklaşık kırk dört buçuk milyar Türk lirası) sermaye hacminde 94.234 adet şirket kurulduğu bildirilmiştir.

 

(TOBB, Bilgi Erişim Müdürlüğü, Kasım, 2020)

Metodoloji
Çıktılar

İrtibat Kişileri

Ekip
Blog
Modern Dizüstü

Yeniliklerden Haberdar Olun

Son gelişmelerden haberdar olmak için e-bülten listesine kayıt olun.

bottom of page