top of page

Tahkim Bülteni 6. Sayı

Güncelleme tarihi: 26 Ağu 2021Öne Çıkanlar


1- Enerji Şartı Anlaşması ve AB Hukuku


24 Eylül 2019 tarihinde Fransız İstinaf Mahkemesi (Cour d’appel de Paris), Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndan (“ABAD”) Enerji Şartı Anlaşması’nın 1(6) maddesinde yer alan “yatırım kavramının yorumlanması hakkında bir ön karar talep etti. Enerji Şartı Anlaşması, enerji sektöründe yapılan yatırımların korunması amacıyla düzenlenmiştir, ancak günümüzde de Avrupa Birliği’nde (“AB”) enerji sektöründeki politikaların önüne geçmesinden dolayı eleştirilen bir anlaşmadır.


Achmea kararında ABAD, ikili yatırım anlaşmalarının Avrupa Birliği hukuku nezdinde hukuka uygun olmadığını belirtirken, yatırımcı ve ev sahibi ülke uyuşmazlıklarında ortaya bir bilinmezlik çıktı: bu durumda Avrupa Birliği’ne üye ülke ile AB vatandaşı olan yatırımcı arasında çıkan uyuşmazlıklar hakkında ne yapılması gerekiyor?


Avrupa Birliği Adalet Divanı hukuk sözcüsü olan Maciej Szpunar, gerçekten de AB içerisinde gerçekleşen ikili yatırım anlaşmalarının AB hukukuna aykırı olduğunu belirtti. Çünkü tahkim yargılamasında, hakem heyetinin kavram ve kurumları yorumlama yetkisi olduğunu ancak bu yetkinin AB hukuku kapsamında yorumlamada yeknesaklık sağlanması adına yalnızca ABAD’a ait olduğunu belirtti. Szpunar’ın görüşünün bağlayıcılığı olmasa da, ABAD’ın verdiği kararlardan da esasında paralel olacağı görülebilir.


Ancak hakem heyeti, ABAD’ın kararı ile bağlı olmayacağından ve 2018 Achmea kararına rağmen birçok hakem heyeti AB taraf ülkelerinin uyuşmazlıklarını çözdüğünden dolayı, ABAD kararını verene kadar bir belirsizlik söz konusudur.


Kaynak: Hannes Lenk, 4 Mart 2021,

Erişim


2- IBA Kuralları 2021: IBA Online Duruşmaların Kalıcı Olacağını Öngörüyor


Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında IBA Kuralları (“IBA Kuralları”) 17 Şubat 2021’de yenilendi ve birçok kurumun yaptığı gibi pandemi yaşamına uyumlulaştırılması amaçlandı. Önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler neler?

3. Madde: Belge ibrazında tarafların yükümlülükleri, hakem heyetinin yükümlülükleri açıklığa kavuşturuldu.

4 ve 5. Maddeler: Tarafların ikinci defa bilirkişi veya tanık dinletip dinletemeyecekleri konusunda açıklık getirildi. Söz konusu düzenlemede, birçok tahkim yargılamasında olduğu gibi sunulan delillerle ilişkilendirilemeyecek olma olasılığı göz önünde bulunduruldu.

6. Madde: Hakem heyeti tarafından atanan bilirkişinin belge veya bilgiye ulaşım veya bunların sunulması üzerinde herhangi bir karar veremeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldı.

8. Madde: Belki de en önemlilerinden biri olarak, pandemi sürecinde neredeyse tüm kurumların başvurduğu bir yol olan uzaktan/ online duruşmalara atıf yapıldı. Bu duruşmaların tarafların talepleri ve usul ekonomisi doğrultusunda ya tamamen online ya da hibrit olabileceğini, yani duruşmaların bazı bölümlerinde online bazı bölümlerinde ise fiziki ortamda duruşma yapılabileceği belirtildi.

Bu değişikliklerden sonrasında, IBA, online duruşmaların öneminin pandemi döneminde anlaşıldığını ve pandemi bitse de online duruşmalara devam edilme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.


Kaynak: Micheal Stocks, 11 Mart 2021,

Erişim:


3- TOBBUYUM: TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Açıldı


11 Mart 2021 tarihinde açılan TOBBUYUM’un açılış töreninde, arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi’nin önemi, alternatif uyuşmazlık çözümlerinin hızlı ve ucuz yargılamaya açılan kapının olduğundan ve iş dünyasında alternatif uyuşmazlık çözümlerinin öneminden bahsedildi. TOBBUYUM’un açılışı, “Hukuk dünyası ile iş dünyasını bir araya getirdik, birbirimizi daha iyi anlamaya başladık” şeklinde değerlendirildi.


Kaynak: TOBB, 11 Mart 2021

Erişim:


4- Pandemiye Rağmen Tahkim: İstatistikler


İstatistikler, pandemi dönemine rağmen tahkime başvurunun yapıldığını, hatta daha da arttığını gösteriyor.


ICC, LCIA, VIAC, HKIAC, SIAC gibi kurumların istatistiklerinde bir artışın olduğu görülüyor. Türkiye’de Mart 2020’de ilan edilen pandemi sonrasında bile tahkim yargılamasının tercih edilmesinin birkaç sebebi bulunuyor.


Online duruşmaların olması, belgelerin elektronik ortamda ibrazının kurumlar nezdinde kolaylaştırılması ve kurumlar tarafından altyapının hazırlanması, teknolojiye hızlı adaptasyon bu sebeplerden birkaçını oluşturuyor.


Kaynak: Herbert Smith Freehills LLP, 3 Mart 2021

Erişim:


5- Önerilerimiz


17-18 Mart 2021 – 16. ICC Türk Tahkim Günleri (ICC & TOBB)


27-28 Mart 2021 – Tahkimde Taraf Vekilliği (ISTAC)

Comments


bottom of page