top of page

Hukuk Bülteni 2. Sayı

Güncelleme tarihi: 27 Ağu 20211) Dikkat Çeken Yüksek Mahkeme Kararları


Anayasa Mahkemesi’nden Kürtaj Kararı;

Gebeliğin sonlanmasına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi’nden tarihi bir karar çıktı. Nitelikli cinsel saldırı sonucu gebe kalan kızın, gebeliğini sonlandırmasına ilişkin durumu kişinin hakkı olarak yorumlamış bulunmakta.


İlgili dava Mahkeme tarafından 3 kez reddedildi ancak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinden alınan raporda annenin yaşının küçük olması ve ruhsal sağlığındaki bozukluk bulunması hasebiyle gebeliğin sonlandırılmasını gerektiğini söyledi. Rapor üzerine yapılan yeni başvuru da yeterince ayrıntılı olmaması sebebiyle tekrar reddedildi. Son olarak AYM’ye yapılan başvuru neticesinde, Yüksek Mahkeme hak ihlali olduğunu karar verdi. Bu karar Anayasa Mahkemesi tarihindeki en yüksek tazminat kararı olarak kayıtlara geçti.


2) Sanal Hukuk Yaklaşımları


Covid-19 ve Hukuk Dünyası

Pandemi neticesinde dünya düzeni dijital eksene her zamankinden daha çok yaklaşıyor. Uluslararası tahkim bu noktada hızlı bir gelişim ve adaptasyon göstermekte, dijital dünyaya diğer hukuk öğretilerinden daha fazla yaklaşmaktadır. Uluslararası tahkim hukuku gelecek için kripto para ve teknolojileri kadar uyum sağladığını görmek hukukun geleceği açısından heyecan verici bir durum. Yaklaşımlar göstermektedir ki, geleceğin ticari dünyasında tahkim hukuku vazgeçilmez bir noktada olacaktır.


3) Dünyadan Gelişmeler

Rossintelligence ve OpenAI API ürünlerinin lansmanında ortaklık kurarak heyecan verici bir gelişmeye imza attılar.


Bu, API ürününü geliştirmek için firmaların beraber çalışması anlamına geliyor ve bu ortaklık sayesinde API’nin yasal alanda doğruluğunu, hızını, esnekliğini ve kullanışlılığını test ediyorlar.


  • API bir programlama arayüzüdür: temel olarak bilgisayar sistemleri arasında bilgi alışverişi için bir araçtır.

  • Bu ürünü geliştiricilerin hizmetine sunarak, OpenAI, birçok sektördeki çeşitli uygulamalarda geniş bir doğal dil görevleri sınıfını kullanma engelini azaltılmasını amaçlıyorlar. Test edilen bazı görevler arasında özetleme, içerik oluşturma ve anlamsal arama bulunmaktadır.


Adalete daha iyi ulaşılması amaçlanan bu projenin dünyadaki toplulukların eşitsizliği, adaletsizliği ve adaletsizliğin protesto edildiği bir zamanda geldiğini kabul ettiklerini söylüyorlar. ‘’Bu topluluklarla, özellikle ABD ve Kanada’daki siyah insanlarla birlikte duruyoruz ve yapılan önemli görüşmelerden ve taleplerden herhangi bir odağı uzaklaştırmak istemiyoruz.’’ diyerek projenin tüm insanlık için adaletin ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar.


4) Toplum ve Hukuk Haberleri


Geleceğin Tahkim Avukatları

Geleceğin hukukçu adayları, İstanbul Tahkim Merkezi Gençlik Platformunun düzenlemiş olduğu kurgusal dava yarışmasında Üniversitelerine göre kurdukları gruplar ile mücadele ettiler. İhsan Doğramacı Vakfı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri birincilik ödülünü kazanırken, Galatasaray Üniversiteli ekip ikinci ve Ankara Üniversitesi ekibi ise üçüncü oldular. Bu ve bu gibi yarışmalar genç hukukçularımızın dünya çapında hukuk yaklaşımlarında kendilerinden emin bir şekilde yer bulması açısından ülkemiz, Üniversitelerimiz ve Türk hukuku açısından çok kıymetlidir.


Uluslararası Tahkim Hukukunda Kadınların Yeri

Tahkim hukukunda cinsiyet eşitliği önemli bir konu. Dünyada her şey de olduğu gibi burada da cinsiyet eşitliği açısından raporlamalar söz konusu olup kadınların etkinliğinin arttırılmasının önemine vurgu yapılmaktadır. İlgili raporda geçen dört yıla göre günümüzde uyuşmazlık çözümünde kadınların rolünün iki katına çıktığı belirtilmektedir.


Hazırlanan rapor uyarınca verilen tavsiyelerde; Genç kadın hukukçuların hukuk pazarında yeteneklerinin değerlendirilmesi ve tecrübe kazanma imkânı tanınıp hukuk dünyasına katkı sağlaması önerilmiştir.


5) Kanuni Düzenlemeler


Hukuk Muhakemeleri ve Bazı kanunlardaki Değişikler

28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında duruşmalara internet ortamı üzerinden ses ve görüntü sağlayıcılar aracılığıyla katılma ve çevrimiçi/online bir şekilde haciz talebi isteminde bulunulabilmesi imkanları gibi yargılama süreçlerini dijital dünyanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde ve kolaylaştıran pek çok değişiklik yürürlüğe girmiştir.


Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından:

Belirsiz alacak davaları kapsamında, davacıya, talep arttırmak için hâkim tarafından iki haftalık kesin süre verilmesi sağlanmıştır.


Dijitalleşme konusunda ses ve görüntünün iletilmesi yoluyla duruşmalara katılım şartları kolaylaşmış bulunmaktadır.


Uygun görüşler alınarak fiziksel bir engel veyahut güvenlik hasebiyle duruşmaların il sınırları içinde başka bir yerde yapılabilmesine karar verebilmenin yolu açılmıştır.


Bir seferlik ve iki haftayı aşmayacak şekilde bilirkişi raporlarına itiraz kurumu düzenlenmiştir.

‘’…yerel mahkemece uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş olması ya da talebin önemli bir kısmı hakkında karar verilmemiş olması’’ durumu İstinaf Mahkemeleri açısından düzenlenmiştir.


İhtiyati tedbir kararının uygulanmasında emre itaat etmeyen ya da tedbir kararına riayet göstermeyen kişiler hakkında, altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılabilmeleri hakkında yargılama usulleri detaylandırılmıştır.


İdari Yargılama Usulü Açısından:

İdari yargıda HMK’nın uygulanması durumlarında ‘’ dava dosyasının taraflar ve ilgililerce incelenmesi’’ hususu eklenmiş bulunmaktadır.


Ticari Davalar Açısından:

Tek hâkimle görülmesi mümkün olan ticari davaların değeri 500.000,00 TL’ye çıkarılmış bulunmaktadır.


Sigorta-Tahkim Hukuku Açısından:

Tazminat alacaklarının devri engellenmiş bulunup ve talep ve ödeme alma koşullarında detaylı açıklamalara yer verilmiştir.


Sosyal Medya Düzenlemelerinde Yenilikler

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamındaki hukuka aykırı içerikle mücadeleye ilişkin hükümleri düzenlemektedir.


28.07.2020 tarihli yürürlüğe konan İnternet Kanunu getirdiği yenilikler ile ‘’sosyal ağ sağlayıcıları’’ yeni bir kurum olarak dahil edilmiştir. Yapılan değişik ile;

Türkiye Cumhuriyeti Devletine temsilci bulundurulması husus düzenlenmiş olup, bir milyondan fazla erişimi olan yabancı ülke sosyal sağ sağlayıcılarının Türkiye’de en az bir temsilci atması gerekmektedir, şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşları ve adli kurumları açısından iletişim kurmalarını kolaylaştırma amacı taşımaktadır.


Yabancı sosyal ağ sağlayıcılarının, kişilik hakları ya da özel hayatın gizliliği ihlali hususlarındaki taleplerde en geç 48 saat içerisinde cevap verme yükümlülüğü düzenlenmiştir.


Kişisel verilerin korunması kapsamında Türkiye’deki kullanıcıların verilerinin Türkiye’de saklanması hususunun önemine vurgu yapılmış olup, bunun için gerekli tedbirlerin alınması yönünde düzenlemelerde bulunulmuştur.


İnternet Kanunu kapsamında alınacak tedbirlerin uygulanmaması hususunda idari ve adli cezalar genişletilmiş ve arttırılmış olup uygulanacak şekilde düzenlenmiştir. İdari para cezaları açısından 5 kata kadar arttırılabilmesi öngörülmüşken, adli para cezalarında bu husus 16 kata kadar çıkabilmektedir.


İnternet Kanununda bulunan katalog suçları açısından önceden sadece erişim engellenmesi imkanı söz konusu iken, yapılan değişikler çerçevesinde erişim engellenmesi yolu tek yol olarak kalmayıp aynı zamanda içeriğin çıkarılmasına karar verilmesine de olanak kazandırılmış bulunmaktadır.


Bu ay ki ‘’hukukçu ressam’’ımız : Edouard Mane


‘’Baba Manet, oğluna iki meslekten birisini seçmesini söyledi: Ya hukukçu yahut bahriye subayı olmasını istedi.’’

Comments


bottom of page