top of page

Girişim Sermayesi Bülteni 20. Sayı

Güncelleme tarihi: 1 Haz 2021


İÇİNDEKİLER


I. Birleşme & Devralmalar ile Girişim Sermayesi Yatırımları


II. Sermaye Piyasaları


III. Öne Çıkan Gelişmeler


IV. Dikkat ÇekenI. Birleşme & Devralmalar ile Girişim Sermayesi Yatırımları
Tüketicilere kendi verilerini anonimleştirerek ticarileştirme imkânı sunan girişim Datacy 2.4 milyon dolarlık yatırım topladı

Tüketicilerin kendi verilerinin ticarileştirilmesinde kontrolü elinde tutmasına ve bu ticarileştirmeden pay elde etmesi fikri özellikle son dönemde oldukça gündemde olan bir konu. İşte Delaware’de kurulan Datacy adlı girişim de tam olarak bunu gerçekleştiriyor ve tüketici dostu veri toplama ve ticarileştirme imkânı sunuyor. Buna göre Datacy, kişilere kendi tarama geçmişlerini toplama, yönetme, anonimleştirme ve daha sonra satma olanakları tanıyor. Sonuç olarak ticarileştirilen bu verilerden nihai kullanıcı %85’lik payı alırken, Datacy ise kendi payına bunun %15’ni alıyor. Girişim, Mayıs ayında 2.4 milyon dolarlık yeni bir fon almayı başardı.


 


Para akışı yönetimi hizmetleri sunan Fransız girişim Agicap 100 milyon dolar değerinde yatırım aldı

Greenoaks tarafından liderlik edilen yeni bir yatırım turunda, para akışını gerçek zamanlı olarak takip etmeye, raporlamalar ve öngörüler yaratmaya imkân veren Fransuz girişim Agicap, 100 milyon dolar değerinde yatırım toplamayı başardı. Son yatırım turuyla birlikte şirket değerlemesi 500 milyon dolara yaklaştı. Agicap’ın geçen sene tamamladığı yatırım turunda topladığı 18 milyon dolarlık Seri A turunun ardından bu sene büyük bir sıçrama gerçekleştirilmiş oldu. Agicap’ın çalışma prensibiyse oldukça basit. Agicap’ın, sunduğu çözümler sayesinde küçük işletmeler, banka hesaplarını Excel dosyaları şeklinde dışarı çıkartarak para pozisyonunu tespit etmek yerine, doğrudan banka hesaplarını uygulamaya bağlayarak gerçek zamanlı izleme gerçekleştirebiliyorlar. Böylece Excel’e olan bağlılık da azalmış oluyor. Agicap, her bir kategoride veya alanda ne kadar harcama yapıldığının kırılımını kolayca ve gerçek zamanlı olarak çıkarıyor ve bu gerçek veriler üzerinde öngörülerde bulunarak kararlar vermek daha kolay bir hale geliyor.


 

II. Sermaye PiyasalarıABD’li regülatörlerin son düzenlemelerinin ardından, SPAC’ler gözlerini Avrupalı girişimlere çevirdi

Geçtiğimiz hafta bültende ABD’nin Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) SPAC yatırımlarını ilgilendiren bazı muhasebe kurallarıyla ilgili yayınladığı değişikliklerden bahsetmiştik. SEC tarafından Mart ayı içinde ise bazı ünlü kişilerin liderliğinde kurulan salt finansal bakış açıya sahip düşük kaliteli SPAC’lerin piyasalara olumsuz etkileri ile ilgili de birtakım açıklamalar yapılmıştı. Bu ve bunun gibi gelişmelerin üzerine SPAC’ler ABD’deki SPAC yatırımları hızla gerilerken SPAC’ler gözlerini Avrupaya çevirdi. Şubat ve Nisan ayları arasında Avrupa’daki SPAC sayısı hızla arttı. Özellikle 14 Mayıs’ta Amsterdam’da kote edilen Londra merkezli Hedosophia European Growth, ABD’deki muadillerinden farklı bir yol izleyerek yatırımcıları daha çok koruyan, sponsorlarına ise daha az cömert yaklaşımıyla dikkat çekiyor.


 


Portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermaye sınırı 2 milyon TL’den 6 milyon TL’ye çıkarıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 27 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile portföy yönetim şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esaslar tebliğinde birtakım değişiklikler yapıldı. Bu şirketlerin sermaye yeterliliğine ilişkin sınırların yükseltilmesi ise öne çıkan hususlardan biri. Tebliğde, portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesi şartı 2 milyon liradan 6 milyon liraya yükseltildi. Yönetilen portföy büyüklüğüne göre asgari özsermaye tutarlarında gerçekleştirilen değişikliğe göre; bu tutar, asgari özsermaye tutarı 200 milyon liraya kadar olan portföy büyüklüğü için asgari 6 milyon liraya, 200 milyon lira ila 1 milyar liralık portföy büyüklüğü için 8 milyon liraya, 1 milyar lira ila 7,5 milyar liralık portföy büyüklüğü için 10 milyon liraya ve 7,5 milyar lirayı aşan portföy büyüklüğü için asgari 20 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca Tebliğ’de, yönetilen portföy büyüklüğünün 15 milyar lirayı aşması halinde 15 milyar lirayı aşan tutarın yüzde 0,02'si kadar ilave özsermayeye sahip olunması gerektiği belirtilerek, portföy yönetim şirketinin özsermaye tutarının 40 milyon lirayı aşması halinde ise ilave özsermaye şartının aranmayacağı öngörüldü. 27 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe giren işbu Tebliğ ile, bu tarihten önce kuruluş izni alan portföy yönetim şirketlerinin en geç 31 Aralık 2021'de söz konusu değişikliklere uyum sağlamaları zorunlu tutulmaktadır.


 

III. Öne Çıkan GelişmelerMASAK tarafından hazırlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi yayınlandı

Son aylarda kripto varlıklarla ilgili yoğun ve tartışmalı gündemin de etkisiyle regülasyon çalışmalarının da hızlandığı sektörde yenilik ve düzenlemeler hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ilk defa yapılan kripto varlık tanımının ardından 1 Mayıs 2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile birlikte “kripto varlık hizmet sağlayıcıları” 1 Mayıs 2021 itibariyle MASAK mevzuatına uyumla yükümlü kuruluşlar arasında sayıldı. MASA değişikliğin ardından kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum konusundaki yükümlülüklerine ilişkin olarak temel esasların yer aldığı Rehberi de yayınladı. Rehber’e göre kripto varlık hizmet sağlayıcılar kullanımı ile aslında kripto varlıkların alım satımlarına elektronik işlem platformları üzerinden aracılık eden kurumlar ifade ediliyor. Bu yükümlülükler ise başlıca; müşterinin tanınması yükümlülüğü, şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü, bilgi ve belge verme yükümlülüğü, devamlı bilgi verme yükümlülüğü ile muhafaza ve ibraz yükümlülüklerinden oluşturuyor. Yükümlülüklere aykırılık halinde ise 30 bin TL ile 4 milyon TL arasında değişen idari para cezaları ya da hapis ve adli para cezası karşı karşıya kalmak söz konusu olacaktır.


 Yeni kurulan Doğan Yatırım Bankası faaliyetlerine başladı

19 Mart 2020 tarihinde kuruluş izni alınan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. iştiraki Doğan Yatırım Bankası, yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterebilmek amacıyla 21 Mayıs 2021 tarihinde BDDK’den alması gereken faaliyet iznini aldı. Doğan Yatırım Bankası, finansal sistemin önemli bileşenlerinden biri olmanın yanında küresel standartlarda sorumlu bankacılık anlayışı ile ulusal ve uluslararası arenada girişimci kültürüne katma değer yaratmayı hedefliyor.


 


IV. Dikkat ÇekenOyun girişimcilerinin inovatif fikirlerini hayata geçirebilmelerine imkân tanımak amacıyla hazırlanan kuluçka programı Monster Gaming Lab’in 3. dönem başvuruları açıldı

Monster Notebook tarafından oyun girişim fikirleri için planlanan kuluçka programı Monster Gaming Lab 3. dönem başvurularıyla kapılarını açıyor. Program kapsamında farklı alanlarda fikirleri olan girişimciler, fikirleriyle doğrudan ilintili spesifik eğitimlere katılma imkânı bulabiliyor, Aynı zamanda program boyunca oyun girişimcilik ekosistemindeki en iyi mentorlarla bir araya gelme imkânı buluyor.


KAYNAKÇA


YAZAR

Av. Ferhan Yıldızlı

Av. Gizem Uzunoğlu

Stj. Av. Mert DilmenComentários


bottom of page