top of page

Birleşme & Devralmalarda Rekabet Kurumu’na Bildirim Yapma Yükümlülüğü Sıkça Sorulan Sorular1-Hangi tür işlemler Rekabet Kurumu nezdinde birleşme veya devralma olarak değerlendirilir?

2010/4 Sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. Maddesi uyarınca tüzel kişilerin birleşmesi veya bir teşebbüsün tamamının ya da bir kısmının doğrudan veya dolaylı kontrolünün, hisse ya da mal varlığının satın alınması, sözleşmeyle veya diğer bir yoldan devralınması Tebliğ kapsamında birleşme veya devralma sayılır. Bir teşebbüs üzerinde belirleyici etki uygulama imkânı veren haklar veya başka bir teşebbüsün malvarlığının tamamı ya da bir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait bir kullanma hakkı, bir teşebbüsün organlarının oluşumunda ya da kararları üzerinde belirleyici etki sağlayan hakların çeşitli araçlarla tanınması veya devri de Tebliğ kapsamında bildirim yükümlülüğü doğurur.


2-Hangi birleşme veya devralmaların Kurul’un denetimine tabi olduğu nasıl belirlenir?

Denetime tabi olan birleşme veya devralma işlemlerinin öncelikle ciro eşiklerini aşıyor olması gerekir. Tebliğ’de belirtilen ciro eşiklerini aşan birleşme veya devralmalar Kurul tarafından denetime tabidir. Bu işlemlerin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur.


3-Bildirim kapsamında birleşme/devralmaya ilişkin olarak Kurul’a sunulacak anlaşmanın son versiyon olması zorunlu mudur?

Tebliğ’in ekindeki bildirim formunda bildirime konu olan birleşme veya devralma işlemine ilişkin anlaşmanın nihai veya mevcut halinin bir kopyasının bildirim formuna eklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yani tarafların, başvuru anında aralarındaki anlaşmanın son halini değil, sözleşmenin nihai haline yakın, üzerinde esaslı bir değişiklik gerektirmeyecek bir versiyonunu sunmaları değerlendirme açısından yeterlidir. Bu anlaşmanın halihazırda taraflarca imzalanmış olması da zorunlu değildir. Birleşme veya devralma sayılan anlaşma Türkçe hazırlanmamışsa, Kurul değerlendirmesinde Türkçe tercümeyi esas alacağından ayrıca anlaşmanın yeminli mütercime çevirisi yaptırılmış hali de ibraz edilmelidir.


4-Anlaşmalarda yer verilen rekabet yasağı ve benzeri yan sınırlamalar da değerlendirme kapsamına alınır mı?

Ciro eşiklerini aştığı değerlendirilen birleşme/devralmalar hususuna gerçekleştirilen hâkim durum yaratmaya veya pazarda hâkim durumu güçlendirmeye yönelik olarak ilgili coğrafyada rekabetin önemli ölçüde kısıtlanması sonucu doğurup doğurmadığı incelemesine ilaveten rekabet yasağı ve benzeri yan sınırlamalar da re ’sen kurul tarafından değerlendirmeye alınır. Ciro eşiklerini aşmayan ve dolayısıyla izne tabi olmayan birleşme veya devralmalarda ise işlemin uygulanmasına ilişkin diğer hususların diğer bir deyişle yan sınırlamaların rekabeti kısıtlayıcı etki yapıp yapmadığını araştırmanın tarafların yükümlülüğü olduğu Tebliğ’de belirtilmiştir.


5-Anlaşmaların rekabeti kısıtlayıcı etkilerinin giderilmesi hususunda tarafların elinde hangi seçenekler bulunur?

Anlaşmada rekabetçi sorunlar mevcut ise bunların giderilmesi amacıyla taraflar ön inceleme veya nihai inceleme safhasında çeşitli taahhütler verebilirler. Kurul, rekabetçi sorunları tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bu taahhütlerin yerine getirilmesine yönelik şartlar koşarak birleşme veya devralmaya izin verebilir. Bu hususta Rekabet Kurumu’nun sitesinde yer alan rekabetçi çözümlere ilişkin kılavuzdan faydalanılabilir.


KAYNAKÇA


YAZAR

Ferhan Yıldızlı

Gizem Uzunoğlu

Mert Dilmen

Comments


bottom of page