top of page

J-CASE STUDY

Güncelleme tarihi: 7 Nis 2023
M A.Ş. faaliyetlerini Ankara’da kirada bulundukları taşınmazda sürdürmektedirler. Şirketin kiracı olarak bulunduğu taşınmaz şirketin operasyonlarını gerçekleştirmesine yetmemektedir. Bu nedenle Ankara’da taşınmaz sahibi olmayan şirket 17.03.2023 tarihinde işyeri olarak kullanmak amacıyla taşınmaz satın almıştır. Ancak taşınmazda 3 yıldır kiracı olan K A.Ş. bulunmaktadır. M A.Ş. Genel Müdürü Oğuz bey, konu taşınmazı işyeri olarak kullanmak amacıyla satın aldıklarını ve taşınmazı kullanma gereksinimlerinin bulunduğunu bu kapsamda taşınmazda kiracı olarak bulunan K A.Ş.’nin taşınmazı tahliye etmesini istediklerine ilişkin beyanları ile hukuk müşavirine başvurmuştur.
  • Oğuz Bey’in yukarıda özetlenen taleplerini alan hukuk müşaviri siz olsaydınız nasıl bir yol izlemesini önerirdiniz?

Ofisimiz avukatları müvekkilin ihtiyaç duyduğu taşınmaza kavuşabilmesi gerekli olan hukuki yol ve yöntemler kapsamında aşağıdaki şekilde danışmanlık sağlamıştır


Taşınmazın yeni maliki olan M A.Ş.’nin işyeri ihtiyacı nedeniyle taşınmazın tahliye edilmesi için taşınmaza duyulan ihtiyacın gerçek ve samimi olması gerekmektedir. Bu durumda kiralananın konut ya da çatılı işyeri kirasına konu olması halinde Türk Borçlar Kanunu’nun 351. Maddesi uyarınca, yeni malikin konut ve işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğunun bulunması durumunda taşınmazın edinildiği, yani satın alındığı tarihten başlamak üzere 1 (bir) aylık süre içerisinde durumun taşınmazda bulunan kiracıya yazılı olarak bildirilmesi koşulu bulunmaktadır. Kiracı, bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 aylık sürenin sonunda kiralananı tahliye etmezse, yeni malik kiralanana duyduğu gereksinim nedeniyle tahliye davası açabilecektir.

Comments


bottom of page