top of page

Yatırım Serileri

Güncelleme tarihi: 4 Ağu 2021Tohum Öncesi Yatırım (Pre-seed Funding)

En erken aşama olan tohum öncesi yatırım, genellikle düşük miktarda, başlangıç öncesi bir yatırımdır. Bu aşamada girişimciler çok küçük bir ekiple veya tek kişi şeklinde çalışır. Tohum öncesi aşamada finansman genellikle aileden, tanıdıklardan, melek yatırımcılardan veya bir kuluçka merkezinden gelmektedir. Bu aşamada girişimcinin ne miktarda yatırım almayı bekleyeceğini söylemek kolay değildir.

Tohum Yatırım (Çekirdek Yatırım) (Seed Funding)

Tohum yatırım, fikrin gelişiminin sağlanabilmesi için gereken temel aşamadır. Fikir aşamasından, ürün geliştirme ve pazar araştırması gibi aşamalara geçilmesini sağlar. Bu finansman sermayenin kurumsallaşmaya giden yoldaki ilk adımı olarak da algılanabilir. Melek yatırımcıların en yaygın yatırımcı türü olduğu bu evrede, finansman melek yatırımcılara ek olarak, aile ve tanıdıklar, kuluçka merkezleri ve erken aşama girişimlere odaklanan girişim sermayesi fonlarından sağlanabilir.

Tohum finansmanı genellikle 500.000 ila 2 milyon dolar arasındadır, ancak şirkete bağlı olarak daha az veya daha çok olabilir. Tohum turunu tamamlayan bir şirketin değerlemesi genelde 3 milyon dolar ile 6 milyon dolar arasında değişmektedir.

Seri A Yatırım (Series A Funding)

Seri A yatırımları, artık belirli bir olgunluğa ulaşmış girişimlere yapılan yatırımlardır. Burada yatırımcılar sadece sermayeyi destekleme amacını değil, aynı zamanda yaptıkları yatırım miktarı itibariyle girişime ortak olma amacını taşırlar. Bu noktada finansman artık sadece yakın çevre ve melek yatırımcıdan değil, girişim sermayesi şirketlerinden gelmektedir. Bu aşamada yapılan yatırımlar genellikle 2 milyon ila 15 milyon dolar aralığındadır. Türkiye’de ise bir girişim sermayesi şirketi tarafından yapılan 1 milyon dolar üzerindeki yatırım, seri A yatırımı olarak değerlendirilmektedir. Seri A yatırım turunu tamamlayan şirketin değerlemesi ise genelde 10 milyon dolar ila 15 milyon dolar arasında değişir.

Seri B Yatırım (Series B Funding)

Seri B yatırım turuna çıkan bir girişim, artık ürün satışında belirli bir hacme ulaşmıştır; müşteri kitlesini ve ekibindeki çalışan sayısını büyütmek istemektedir. Seri B yatırım turuna genellikle Seri A’ya yatırım yapmış girişim sermayesi şirketi öncülük eder ve yeni girişim sermayesi şirketleri katılır. Burada yatırım aralığı 7 milyon ila 10 milyon dolar civarındadır ve girişimin değerlemesinin 30 milyon dolar ile 60 milyon dolar aralığına ulaşması beklenir.

Seri C Yatırım (Series C Funding)

Seri C yatırım turuna ulaşabilen girişimler, hâlihazırda belirli bir başarıya ve stabiliteye ulaşmış, kendini ve ürününü kanıtlamış, az risk taşıyan şirketlerdir. Bu sebeple yatırımcıların geneli için yatırım yapmaya değer bir girişim olarak görülürler. Bu aşamada girişim sermayelerine, özel sermayeler ve yatırım bankacıları katılır. Yeni bir fonlamaya; yeni pazarlara girmek, yeni ürünler geliştirmek ve satın almalarda ve halka arzlarda değerlemelerini artırmak için ihtiyaç duyarlar. Seri C yatırımlarında aralık çok geniş olmakla beraber ortalama miktar 26 milyon dolar civarındadır.

C Serisini tamamlayan şirketlerin değerlemesi genellikle 100 milyon ila 120 milyon dolar arası olmakla birlikte, değerlemesi 1 milyar dolara ulaşıp bir “unicorn” girişim olması da mümkündür.

Seri D Yatırım (Series D Funding)

Çoğu girişim yatırım toplamayı Seri C’de bırakmakla birlikte; Seri C yatırım turunu tamamlayan girişimlerin kurucuları, hisselerini satıp “exit” yapabilecekleri gibi, halka arz aşamasına da geçebilirler. Seri D yatırım turuna ise, genellikle halka arza geçmeden önce şirket değerlemesini artırmak isteyen girişimler başvurmaktadır.

Seri D yatırım turunun riski; Seri C yatırım turunu tamamlayan şirketin beklentileri karşılamaması durumunda, bu turda bir önceki tura göre değerlemesinin aşağıda kalabilmesidir.

Genellikle girişim sermayeleri tarafından fonlanan Seri D yatırımlarının ortalama miktarı, bu aşamaya geçen girişimlerin azlığı ve yatırım aralığının çok geniş olması sebebiyle belirlenememektedir.

Seri E Yatırım (Series E Funding)

Beklentileri karşılayamayan, bir süre daha halka arz edilmek istemeyen veya halka arz etmeden önce değerlemesini artırmak isteyen şirketler Seri E yatırım turuna geçmektedir.

Seri D yatırımlarında olduğu gibi, Seri E yatırımlarının miktarı da bu aşamaya geçen girişimlerin azlığı ve yatırım miktarının genişliği nedeniyle belirlenememektedir.


KAYNAKÇA

[1] https://www.meetinginvestors.com/knowledgebase/the-difference-between-seed-series-a-and-series-b-investment-rounds

[2] https://www.startups.com/library/expert-advice/series-funding-a-b-c-d-e

[3] https://support.crunchbase.com/hc/en-us/articles/115010458467-Glossary-of-Funding-Types
YAZAR

Ferhan Yıldızlı

Gökçe Nur Ayyıldız

Gizem Uzunoğlu

コメント


bottom of page