top of page

Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Tanınması ve TenfiziYabancı ülke mahkemelerince verilen kararların Türkiye'de geçerli olabilmesi için, bu kararlar hakkında Türkiye'de tanıma-tenfiz davası açılması gereklidir. Örneğin, yabancı ülke mahkemelerince verilen bir boşanma kararı, Türkiye'de tanıma ve tenfiz davası açılarak kesinleşmedikçe geçerlilik kazanamaz. Bu durumda, yabancı mahkeme kararı resmi makamlarca işleme alınamaz ve taraflar Türkiye'de resmi olarak evli görünmeye devam eder. Bunun sonucu olarak, yabancı mahkemelerce verilen kararlar Türkiye'de tanınmadıkça tarafların Türk Hukuku açısından birbirinin mirasçısı olma durumları devam etmektedir. Yabancı mahkemelerce verilen kararların Türk kamu düzenine aykırı olmamak gerekmektedir.


Tanıma tenfiz davası nedir?

Yurt dışında yaşayan vatandaşların, en büyük sorunlarından biri yurt dışında boşandıktan sonra bu kararın Türkiye'de de geçerli olmasını sağlamaktır. Özellikle, Almanya, Fransa Belçika, Hollanda gibi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları boşandıktan sonra bu kararın Türkiye'deki geçerliliğini tanıma tenfiz davası ile sağlayabilmektedir. Yabancı mahkemelerce boşanmalarına karar verilen vatandaşların nafaka, velayet, tazminat gibi haklarını Türk Hukukunda elde edebilmeleri için tenfiz davası açmaları gerekmektedir. ​​


Tanıma Tenfiz davası açma zorunluluğu var mıdır?

Tanıma tenfiz davası açılmadığı takdirde, taraflar Türkiye'de hala evli olarak gözükeceklerinden yeniden evlenemezler, müşterek çocuk olması durumunda velayet sorunları yaşanır ve malların satışı konusunda bir çok problem çıkabilmektedir.


​​Hangi Belgeler Gereklidir?

  1. Yabancı mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti

  2. Boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh (Kesinleşme Şerhi karar üzerinde yer alabileceği gibi ayrı bir evrak üzerinde de olabilir)

  3. Boşanma kararının aslı üzerine alınacak APOSTİL şerhi (Kesinleşme şerhi boşanma kararının dışında ayrı bir belge olarak verildiyse bu belgenin üzerine de apostil şerhi konulmalıdır)

  4. Boşanma kararının kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin yeminli tercüman tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olması

  5. Türkçe'ye çeviri yapıldıktan sonra noter veya konsolosluk tarafından onaylanması

  6. Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi

  7. Avukat ile temsil sağlanacak hallerde konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi (Tanıma tenfiz ibaresi mutlaka vekaletnamede bulunmalıdır.)


Tanıma-Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Taraflardan yalnız birinin avukata vekalet vermesi durumunda, iki defa yurt dışı tebligatı ve mahkeme gerekçeli kararının yazımı da dikkate alındığında en az 11-12 ay sürecektir. Her iki tarafın bir avukata vekalet vermesi durumunda dava 3,5-4 ay gibi kısa bir sürede sonuçlanacaktır.


Tarafların Türkiye'ye Gelmesi Zorunlu mudur?

Yurt dışından alınan boşanma kararının Türkiye'de tanınması ve tenfizi için Türkiye'de görev yapan bir avukata vekaletname verildiği takdirde davanın takibi için Türkiye'ye gitmeniz zorunlu değildir. Türkiye'de bu davaların sürdürülebilmesi açısından davalı eşin de duruşmaya gelmesi gerekli değildir. Fakat davalı tarafa Türk mahkemesi tarafından yapılacak tebligatın ulaşması gerekmektedir.


Tebligat işlemleri nasıl gerçekleşmektedir? ​​

Türk vatandaşı olmayanlara yapılacak tebligat Adalet Bakanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. Duruşma gününü bildirir evrakın tebliğ çıkaran makam tarafından belirlenen günden en az 3 ay önce gönderilmesi gerekir. Türk vatandaşlarına yapılacak tebligat 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na istinaden Türk Büyük Elçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla yapılmaktadır. Bu halde tebligatı ilgili makam görevlendireceği bir memur vasıtasıyla yapar. Tebligatta tebliğin konusu ve hangi makam tarafından çıkarıldığı, 30 gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarın içeren bildirim davalıya ilgili ülkenin izin verdiği yöntemle gönderilir.
YAZAR

Ferhan Yıldızlı

Comments


bottom of page