top of page

VERBİS Kaydı ve Önemi

Güncelleme tarihi: 7 Ara 2021VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16.maddesinde düzenlenmekte ve kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kaydolmaları gerekmektedir. Bu hususta, blog yazımızda, merak edilen soruları cevaplamak adına VERBİS yükümlülüğü, kimlerin Sicil’e kaydolması gerektiği, kayıt süresi ve e ticaret ile VERBİS ilişkisi ele alınacaktır.


VERBİS Kayıt Yükümlülüğü


Giriş bölümünde belirtildiği üzere VERBİS’e kayıt yükümlülüğü 6698 sayılı Kanun’un 16.maddesinde düzenlenmektedir. İlgili hükmün atıf yaptığı üzere ilgili Sicil’e yönelik diğer esas ve usuller yönetmelikle düzenlenmiştir.


Kimler Sicil’e Kayıt Olmalı? VERBİS’e Kayıt İçin Son Tarih Nedir?


İçerisinde bulunduğumuz Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak yaşanan süreçlerin dikkate alınması sonucunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu 11 Mart 2021 tarihli 2021/238 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen Sicil’e kayıt yükümlüsü olan gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için son tarihi erteleyerek 31 Aralık 2021 olarak belirlemiştir.


• Yıllık çalışan sayısı 50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

• Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

• Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları,

Kural olarak veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kayıt olmak zorundadırlar. Kanun’un 16.maddesinin 2.fıkrasına göre Kurul tarafından belirlenen objektif kriterlerle yine Kurul tarafından bu zorunluluğa istisna getirilebilmektedir.


Sicil’e Kayıt Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Yaptırımlar


Kanun'un 18. maddesinde yer alan idari para cezalarının alt ve üst sınırları,2021 yılı için 39.337 ₺-1.966.862 ₺ olarak belirlenmiştir.


E-ticaret ve VERBİS


Her geçen gün sayıları artan e-ticaret platformları pek çok kişisel veri işleme faaliyetini de beraberinde getiriyor. Bu noktada en önemli sorulardan biri de e-ticaret platformlarının VERBİS’e kayıt olmalarının gerekip gerekmediği üzerine olmakta. Yukarıda sayılan, Sicil’e kayıt yükümlülüğü olan gruplar arasına girmeyen veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olmaları gerekmemektedir. Buna karşın Kanun’da belirtilen aydınlatma metinlerinin ve politikaların hazırlanması hususu önemini korumakta ve ilgili platformların bu metinlerin hazırlanmasında destek almaları isabetli olacaktır.


KAYNAKÇA


YAZAR

Av. M. Murat Gülgün

Stj. Av. Berhan SarılarComments


bottom of page