top of page

Türk Ceza Kanunu'nda Kişisel Verilerin Korunması

Güncelleme tarihi: 11 May 2021I. Giriş

Kişisel veriler, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çok kolay ulaşılabilir, kaydedilebilir, aktarılabilir hale gelmiştir. Bugün akıllı telefonlar vasıtasıyla saniyeler içinde bir kişinin fotoğrafı çekilebilir, sesi kaydedilebilir, işlenen bu veriler yine saniyeler içinde bir başkasına aktarabilir. Kişisel verilerin bu denli hızlı işlenebilmesi başta özel hayatın gizliliği olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüklerimizi tehlikeyi düşürmektedir. Bu nedenlerle ülkemizde kişisel verilerin korunması konusunda idari yaptırımlarla yetinilmemiş, cezai yaptırımlar da düzenlenmiştir.


Kişisel verilerin korunması ilişkin suç tipleri, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘Kişilere Karşı Suçlar’ başlıklı kısmının ‘Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’ bölümünde, 135. ile 140. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Aşağıda TCK’da düzenlenen kişisel verilerin korunması ilişkin suç tipleri incelecektir.


II. Kişisel Verilerin Korunması İlişkin Suçlar

Türk Ceza Kanunu’nun 135.Maddesinde, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu’, 136. Maddesinde ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu’, 138. Maddesinde ‘Verileri yok etmeme’ suçu düzenlenmiştir.


Kaydetmek, kişisel verinin fiziksel ya da dijital bir ortama depolanması, yerleştirilmesidir. Bu ortam kağıt gibi fiziksel bir ortam olabileceği gibi bilgisayar, flaş bellek gibi dijital bir ortamda olabilir. Kanun kayıt ortamı ile ilgili bir ayrıma gitmemiştir.


Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek suçu seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Vermek, bir kişisel verileri 3. Kişiye herhangi bir yolla bildirmek, aktarmak demektir. Yaymak, kişisel verileri 3. Kişilerin ulaşabileceği bir ortamda duyurmak, ilan etmektir. Ele geçirmek ise kişisel verinin kayıtlı olduğu fiziksel ya da dijital ortamdan alınması, ele geçirilmesidir. Eylemlerin suç sayılabilmesi için kayıt eyleminin hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekir.


Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu, kanunlarda belirtilen sürelerin geçmiş olmasına karşın veri sorumlusu ya da görevli kişi tarafından kişisel verilerin imha edilmemesi suçudur.


III. Suç ve Cezaları Gösteren Tablo

KAYNAKÇA

Türk Ceza KanunuYAZAR

Murat Gülgün

Fatih Özdemir

Comments


bottom of page