top of page

Tahkim Bülteni 14.SayıİÇİNDEKİLERPorto Riko Yüksek Mahkemesi, Devam Eden İstihdamın Tahkim Anlaşmasına Geçerli Bir Muvafakat Olduğuna Karar Verdi

Porto Riko Yüksek Mahkemesi, 10 Kasım 2021 tarihli Aponte v. Pfizer Pharmaceuticals kararında çalışmaya devam etmenin, ilk izlenim konusunda zorunlu istihdam tahkim anlaşmalarına geçerli bir rıza olabileceğini onayladı. İlgili karar, Porto Riko'da Federal Tahkim Yasası (FAA) kapsamında kabul edilen tahkim anlaşmalarına farklı kuralların uygulanabileceği fikrini ortadan kaldırıyor.


Bu kararla Porto Riko'da ilk kez, FAA kapsamında bir tahkim anlaşmasına rıza gösterilmesini sağlamak için istihdamın devam etmesi için geçerli bir form olduğunu kabul ediyor. Ayrıca, diğer federal mahkeme kararlarıyla uyumlu olarak, mahkemenin kararı, bir tahkim anlaşmasına rıza göstermek için imzaya gerek olmadığına açıklık getirmektedir.


Tahkim yargılamasına konu edilen uyuşmazlıkta 25 davacı da dahil olmak üzere çalışanlara, tahkim anlaşmasına bağlantılar, bir soru ve cevap listesi ve programı açıklayan bir öğrenme modülü içeren ek e-postalar gönderildiği öne sürüldü. İddiaya göre tüm iletişim ve belgelerde, çalışanlara tahkim sözleşmesini aldıktan 60 gün sonra işe başlamaları veya çalışmaya devam etmeleri halinde sözleşmenin koşullarına tabi olacakları bildirilmişti. Anlaşmanın imzalanması bir gereklilik değildi çünkü rıza sadece çalışmaya devam edilerek verilmişti. Sözleşmenin basılı bir kopyası sağlanmadı, ancak çalışanlar belgeyi yazdırma veya çevrimiçi olarak inceleme seçeneğine sahipti.


Davadaki davacıların tümü, e-postaları, işveren tarafından sunulan yeminli beyanın kanıtladığı şekilde aldılar, ancak bazı davacılar e-postaları aldıklarını hatırlamadıklarını iddia ederek yeminli beyanlarda bulundular. Davacıların tümü, sözleşmenin bağlantısını içeren e-postaları aldıktan sonra 60 günden fazla bir süre işveren için çalışmaya devam etti. Davacılar sonunda şirketin yeniden yapılanması nedeniyle feshedildi. Tahkim anlaşmasına rağmen, 80-1976 Sayılı Halkla İlişkiler Yasası uyarınca haksız yere işten çıkarılma iddiasıyla mahkemeye başvurdular.


İşveren, şikayete verdiği yanıtın yanı sıra davayı reddetme ve tahkime zorlama talebini sundu. İşveren ayrıca, tüm davacıların şikayette yer alan iddiaları tahkime götürmeyi kabul ettiğini gösteren, yeminli bir beyan da dahil olmak üzere destekleyici belgeler sunmuştur.


İlk derece mahkemesi davayı reddetmiş, ancak Yargıtay, davacıların tahkim anlaşmasına geçerli bir şekilde rıza gösterip göstermedikleri konusunda bir ihtilafın mevcut olduğunu tespit ederek kararı bozmuştur. Temyiz Mahkemesi, bir tahkim anlaşmasını kabul etmenin bir yolu olarak zımni veya zımni rızayı tanımadı. Mahkemenin rıza meselesine ilişkin bir duruşma yapılmasına karar verdi. İşveren, Porto Riko Yüksek Mahkemesi'ne (İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği - Porto Riko Bölümü, Porto Riko Üreticileri Derneği ve İlaç Endüstrisi Derneği, işvereni desteklemek için mahkeme dostu brifingler verdi) bir temyize başvuru yazısı sundu. Mahkeme ve Yargıtay kararı boşa çıktı.


Mahkeme çoğunluğu, FAA uyarınca tarafların, istihdamla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, yasal taleplerde tahkim konusunda geçerli bir şekilde anlaşabileceklerine karar verdi.


Porto Riko Yüksek Mahkemesi, bir tahkim anlaşmasının oluşturulmasının eyalet veya yerel yasalar tarafından kontrol edilmesine rağmen, bu sözleşmeleri yorumlamak için federal yasanın kullanılması gerektiğini ve özel gereksinimlerin getirilemeyeceğini kabul etti.

Mahkeme, federal içtihat hukukuna ve 1930 tarihli Porto Riko Medeni Kanunu hükümlerine atıfta bulunarak, aşağıdaki hususları kabul etmiştir:


Tahkim anlaşmasının elektronik olarak gönderilmesi kabul edilebilir niteliktedir ve yazılı olması şartına ihlal teşkil etmez.


Bir tahkim anlaşmasına ilişkin rıza, Porto Riko'da tanınan zımni veya örtülü rıza teorisi kapsamında tesis edilebilir.


Mahkemenin çoğunluğu, bir tahkim anlaşmasına rızanın açık veya yazılı olması gerektiği argümanını, FAA'nın yetkisine aykırı olarak reddetmiştir. Mahkeme, davanın esaslarına göre, tahkim sözleşmesini aldıktan sonra 60 günden fazla bir süre çalıştıkları için davacıların davranışlarının anlaşmaya rızalarını kanıtlamak için yeterli olduğunu söyledi. Mahkeme, anlaşmanın imza gerektirmediği ve davacının hangi davranışının rıza oluşturacağını açıkça belirttiği göz önüne alındığında, bunun rıza için yeterli olduğuna karar verdi. Mahkeme ayrıca, çalışanların mahkemede sunacakları aynı iddiaları tahkimde sunmalarına ve aynı hukuk yollarına sahip olmalarına izin verildiğinden, sözleşmenin asli hakları etkilemediğini de kabul etmiştir.


Bahreyn'in 'Siyasi Kamulaştırma' Nedeniyle İran'a Tazminat Ödemesine Karar Verildi

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Bahreyn'in iki İran bankasına Manama'daki bankacılık girişimlerinin bir "siyasi kamulaştırma" eylemiyle yasadışı şekilde kamulaştırılması nedeniyle 200 milyon avrodan fazla tazminat ve masraf ödemesine karar verdi.


İran'ın en büyük borç verenleri Bank Melli ve Bank Saderat, küçük bir Basra Körfezi ülkesini Hollanda'daki uluslararası tahkim mahkemesinde yaklaşık 1,3 milyar dolar değerinde İran fonuna el koyduğu için dava etmişti.


Fonlar, Bahreynli liderlerin kuzeydeki çok daha büyük komşularıyla gergin ilişkileri düzeltmeye çalışırken 2004 yılında Bahreynli Ahli United Bank ile iki İranlı borç veren arasında bir ortak girişim olarak kurulan Future Bank'a aitti.


Ancak Ocak 2016'da Bahreyn merkez bankası, komşusu Suudi Arabistan'ın İslam Cumhuriyeti ile ve Manama'nın Tahran ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Future Bank'ı kapatmak için adımlar attığını söyledi.


Bu yılın Temmuz ayında, Bahreyn'in üst mahkemesi Future Bank, İran Merkez Bankası ve diğer İran bankalarına karşı kara para aklama kararını onadı. Nisan 2018'de yayınlanan karar, Future Bank yetkilileri için 10 yıla kadar hapis ve fonlara el konulmasını içeriyordu.


Bank Melli ve Bank Saderat tarafından o tarihte yayınlanan ortak bir bildiride, “devam eden tahkim de dahil olmak üzere, 'milyar dolarlık bir yolsuzluk planı' bir yana, yolsuzlukla ilgili hiçbir kanıtın, hatta bir iddianın bile bulunmadığını” ileri sürdü.


Açıklamada, İran kurumları "Suudi Arabistan liderliğindeki bazı Arap ülkelerinin İran'ı tecrit etme çabaları ve gerilimleri bağlamında alınan tamamen siyasi bir kararın ikincil kurbanları" olarak tanımlandı. Açıklamada, "Bahreyn sadece bu bankaları değil, kendi topraklarındaki tüm İran çıkarlarını da bu bağlamda hedef aldı" denildi. Sonuç olarak Tahkim Mahkemesi’nin “siyasal kamulaştırma” nedeniyle verdiği tazminat kararı tüm bu söylemlere uygun olarak hukuk dünyasında yerini bulmuştur.


ICSID, Usul Kurallarında Önerilen Değişikliklere İlişkin Altıncı Çalışma Belgesini Yayınladı

12 Kasım 2021 tarihinde ICSID Sekreterliği, uluslararası yatırım anlaşmazlıklarını çözmeye yönelik usul kurallarında önerilen değişikliklere ilişkin altıncı Çalışma Belgesini yayınladı.


Altıncı Çalışma Belgesi: ICSID Kurallarının Değiştirilmesine Yönelik Öneriler, tahkim ve uzlaştırma için ICSID kurallarının güncellenmesine ilişkin beş yıllık bir istişare sürecinin doruk noktasını işaret ediyor. Bunlar, ev sahibi Devletler ve yabancı yatırımcılar arasındaki uluslararası yatırım anlaşmazlıklarını çözmek için açık ara en yaygın kullanılan prosedürlerdir. Devletler ve yatırımcılardan gelen taleplere yanıt olarak ICSID, arabuluculuk için tamamen yeni bir dizi usul kuralı da geliştirmiştir.


Ayrıca, ICSID'nin üç resmi dili olan İngilizce, Fransızca ve İspanyolca'da değiştirilmiş kuralların tamamı da yayınlanmıştır. ICSID, bu kuralları 2022'nin başlarında bir onay oyu için masaya koymayı planlamakta. ICSID Sözleşmesi Kurallarında yapılacak değişiklikler, Üye Devletlerin üçte ikisinin onayını ve Ek Tesis Kuralları, Bilgi Bulma ve Arabuluculuk durumunda çoğunluğun onayını gerektirmektedir.


ICSID kurallarını değiştirme projesi, ICSID tarihindeki en kapsamlı ve şeffaf kural değişikliği sürecini harekete geçirerek, ICSID'in Üye Devletler ve halkla istişare etmeye başladığı 2016 yılının sonlarından bu yana istikrarlı bir şekilde ilerlemiştir.


ICSID Sekreteri Meg Kinnear, "Önerilen değiştirilmiş ICSID kuralları, Üye Devlet temsilcilerimiz, ICSID sisteminin kullanıcıları, uluslararası yatırım hukuku alanındaki hukuk uzmanları ve ICSID Sekreterliği'ndeki meslektaşlarım tarafından ayrılan sayısız saatin sonucudur" dedi. -Genel. "Kural değişikliği sürecini başlattığımızda kendimize yüksek bir çıta koyduk ve onların uzmanlıkları ve sıkı çalışmaları sayesinde bu zorluğun üstesinden gelmekten fazlasını başardık. Sonuç, yatırımcılar ve Devletler arasında gerekli dengeyi koruyan bir dizi son derece etkili ve yenilikçi kuraldır.”


Değiştirilen ICSID kuralları, vakaların zamanını ve maliyetini azaltmak adına kuralları basitleştirmek ve düzene sokmak için ortak bir çabayı yansıtmaktadır.


Değiştirilen kuralların dikkate değer özellikleri şunlardır:


• İşlemlerin yürütülmesinde ve sonuçlarında daha fazla şeffaflık (örneğin; kararların ve emirlerin daha fazla yayınlanması yoluyla),

• Üçüncü taraf finansmanın tarafları tarafından gerekli açıklama,

• Hızlandırılmış tahkim kurallarını kullanarak işlemleri hızlandırma seçeneği,

• ICSID anlaşmazlık çözüm prosedürlerine daha geniş erişim; örneğin, Avrupa Birliği gibi Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Kuruluşlarının ICSID'nin Tahkim ve Uzlaştırma için Ek Kolaylık Kurallarını kullanmasına izin verilecek,

• Tüm yatırımcıların ve Devletlerin rızalarına dayalı olarak mevcut olan son teknoloji Arabuluculuk Kurallarının tanıtılması.


ICSID kural değişiklik süreci hakkında daha fazla bilgi -önceki Çalışma Kağıtları ve bunlarla ilgili alınan girdiler de dahil olmak üzere- https://icsid.worldbank.org/resources/rules-amendments adresindeki ICSID web sitesinde mevcuttur.


Bölge Mahkemesi, teknoloji şirketinin akıllı telefon veri izleme iddialarını tahkim etme talebini onayladı

9 Kasım'da, ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi, küresel bir teknoloji şirketi davalısının bir gizlilik sınıfı davasında bireysel tahkime zorlama talebini kabul eden ve davayı önyargısız olarak reddeden bir emir yayınladı. Mahkeme tarafından yayınlanan kararda belirtildiği üzere davacı, davalının, kullanıcılar davalıya ait olmayan uygulamalarla etkileşime girerken "haksız bir ekonomik avantaj elde etmek için hassas kişisel veriler"in toplanmasıyla Android akıllı telefon kullanıcılarının hassas kişisel verilerini izlediğini ve topladığını, bu verilerin açığa vurulmasında başarısız olduğunu iddia etti. Mahkeme, davacının Kaliforniya Mahremiyetin İstilası Yasası iddialarını reddetmiş olsa da, Kaliforniya Tüketicilerin Yasal Çözümleri Yasası kapsamında ileri sürülen iddiaların şu gerekçeye dayanarak devam etmesine izin verdi: davalı bu maddi gerçekleri ifşa etmiş olsaydı, davacı farklı davranacaktı.


Davalı, davacının bir tahkim hükmüne bağlı bir akıllı telefon kullandığını iddia ederek tahkime gitmeyi zorladı. Davacı, hem şikayetinde hem de değiştirilen ilk şikayetinde ve ilk açıklamalarında, satın aldığı telefonun hiçbir zaman bir tahkim anlaşmasına tabi olmadığına dayanarak iddialara itiraz etti. Ancak mahkeme, hesap bilgilerinin daha sonra davacının dava açtığı sırada kullandığı akıllı telefonun ve daha sonra değiştirdiği akıllı telefonun, kullanıcının devre dışı bırakmasına bağlı olarak bireysel tahkim hükümleri ve toplu feragatlerle birlikte geldiğini gösterdiğini kaydetti. Mahkeme, davacının her iki akıllı telefon için de tahkimden vazgeçmediğini belirtti ve ayrıca davacının değiştirilmiş ikinci bir şikayette bulunma izni talebini reddederek davayı önyargısız olarak reddetti.


Dubai'de Tahkim Adına Gelişmeler: 2021 Tarihli 34 Sayılı Kararname İncelemesi

2021 tarihli 34 Sayılı Dubai Kararnamesi ("Kanun") Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tahkim ortamında önemli değişiklikler getirdi. Bu değişiklikler şunları içermekte:


• İki tahkim kurumunun Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi'nde (“DIAC”) birleştirilmesi;

• Tahkim davalarında hangi mahkemelerin yargı yetkisine sahip olduğuna karar vermek için kurallar oluşturmak;

• DIAC bünyesinde bir “Tahkim Mahkemesi” oluşturulması;

• Tahkim camiasında etik standartları geliştirme niyetini belirtmek;

• DIAC'ın üçüncü şahıs finansmanını düzenlemesi için yetkilendirme; ve

• DIAC tarafından atanan panellerde görev yapan hakemler için sorumluluk limitlerinin kodlanması.

Önemli değişikliklerin çoğu, Kanuna ek olarak eklenen revize edilmiş bir dizi DIAC yönetmeliği (“Yönetmelikler”) aracılığıyla yapılmıştır. Söz konusu Yönetmelikler, 2019'da kabul edilen önceki tüzüklerin yerini almakta.


Yaklaşan Etkinlik: Anlaşmazlık Çözümü Üzerine 2021 Tokyo Forumu

UNCITRAL, Japonya Adalet Bakanlığı (MOJ) ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi (ICSID) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Dijital ekonomide anlaşmazlık çözüm ilkelerinin geliştirilmesi" temalı 2021 Tokyo Anlaşmazlık Çözümü Forumu, sanal olarak 7 Aralık 2021 Salı ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öne çıkacak bir alan olarak dijital ekonomideki anlaşmazlıkların çözümündeki gelişmelerin envanterinin çıkarılmasına yer verilecek. Etkinlik İngilizce olarak, halka açık ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için;


KAYNAKÇA


YAZAR

Tahkim EkibiComments


bottom of page