top of page

Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde Değişiklik ve Yurtdışından Krediler


Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.09.2021 tarih ve 569519 sayılı yazısı ile yeni değişiklikler yapıldı. Düzenleme, yurda getirilmeden kullanılabilen kredilere ve yurt dışından kredi alınmasına ilişkin hükümler üzerinde değişiklikler içermektedir.


Değişiklik öncesinde, Türk bankalarının Türkiye’de yerleşik olan müşterilerine ait döviz hesaplarına yurt dışından gönderilen döviz bedelleri ile ilgili SWIFT mesajlarının içeriğini kontrol yükümlülüğü söz konusu bedelin kredi kullanımı olup olmadığını belirlemek adına genişletilmişti. Buna göre yurt dışından gelen Türk Lirası transferleri de bankaların kontrol yükümlülüğü kapsamına dahil edildi.


Bankalar ayrıca, yurt dışından transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki döviz tutarlarında ilgili firmadan söz konusu transferin kredi amaçlı olup olmadığını tespit edebilmek için yazılı bir beyan ve akabinde bu beyanı tevsik edecek bilgi ve belgeleri alma yükümlülüğüne sahipti. Bir önceki değişiklikle bu yükümlülük, 250.000 Türk Lirası veya üzerindeki döviz tutarlarını da kapsayacak şekilde genişletilmişti.


16 Mart 2021 tarihli bir önceki değişikliğe göre, Türkiye’de yerleşik olan kişiler tarafından yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı adına aynı kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin doğrudan bu kredilerin geri ödemesinde kullanılması mümkün olacak ve bu durumda kredinin yurda getirilmesi aranmayacak ve fakat, kullanılan refinansman kredisinin kredi geri ödemesinde kullanılmayan kısmının Türk bankalar aracılığıyla yurda getirilerek kullanılması zorunlu olmaya devam edecekti. Söz konusu yeni düzenleme ile, yurt dışından alınıp yurda getirilmeden kullanılacak kredilere yeni bir istisna öngörüldü. Sermaye Hareketleri Genelgesi madde 17 uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı adına aynı kişilerce yurt dışından temin edilen krediler yurda getirilme yükümlülüğünün dışında tutuluyordu. Yeni değişiklik ışığında, Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından borçlu veya garantör sıfatıyla yurt dışından temin edilen kredilerin de yurda getirilerek kullanılmasına gerek olmayacak.


Böylece yurt dışından sağlanan krediler, Türkiye’de yerleşik bankalara ek olarak yurt dışında yerleşik banka ve finans kurumları aracılığıyla da kullanılabilecek.


YAZAR

Av. Ferhan Yıldızlı

Stj. Av. Selenay Köse


Comments


bottom of page