top of page

Marka Hakkı ve Korunması1) Marka nedir?

Marka, bir iştirake ait ürün ve hizmetleri tanıtan ve diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan bir kimliktir.


2) Hangi işaretler marka olabilir?

  • Ayırt edici kelimeler

  • Kişi ve ticari işletme adları

  • Şekiller

  • Renkler

  • Harf ve sayılar

  • Sesler ve kokular

  • Ambalaj biçimleri


3) Marka neden korunmalı mıdır?

Marka, bir iştirake ait ürün ve hizmetlerin temsil kaynağıdır. Bu nedenle, bir markanın başka iştiraklerce kullanılması, taklit edilmesi ve marka sahibinin ticari itibarından yararlanılmasının önüne geçilmelidir. Marka hakkının ihlal edilmesi halinde, tecavüzün durdurulması, önlenmesi, cezai işlem uygulanması ve uğranılan zararın tazmin edilmesi için marka hakkı korumaya tâbi olmalıdır.


4) Markamı nasıl korurum?

Bir markanın korunabilmesi için, kapsamındaki ürün ve hizmetlerin Nice sınıflandırmasına göre belirlenmesi ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmesi gerekmektedir. Tescil edilmeyen markalar yalnızca haksız rekabet hükümleri uyarınca korunduğu için, kapsamlı bir koruma ancak tescil ile sağlanabilmektedir.


5) Tescilli bir marka sınırsız korumaya tâbi midir?

Tescilli bir marka, başvuru tarihini takiben 10 yıl boyunca korumaya tâbidir. Marka sahibi veya vekilinin, koruma süresi dolmadan önceki 6 ay içerisinde yenileme talebinde bulunması gerekir. Bu sürenin kaçırılması halinde, süre bitiminden itibaren 6 ay içinde ve ek ücret karşılığında yenileme talep edilebilir. Bu sürelere dikkat edilmek kaydıyla, istenilen sayıda yenileme yapılarak markanın sağladığı korumadan yararlanılabilir.


KAYNAKÇA

[1] https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6769.pdf

コメント


bottom of page