top of page

KVKK Bülteni 6. Sayı

Güncelleme tarihi: 27 Ağu 2021Kurum ve Yargı Kararları


Facebook’un Veri Aktarımları Sınırlandı

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (“DPC”) Facebook’un İrlanda’dan Amerika’ya kişisel veri aktarmasını yasaklayan bir ön karar yayımladı. Bu karar, Avrupa Birliği Mahkemesi’nin Temmuz ayında yayımladığı ‘Schrem II’ başlıklı kararına paralel olarak alındı. Schrem II kararında, Avrupa Birliği’nden ABD’ye aktarılan herhangi ve ABD yetkilileri tarafından izlenebilen herhangi bir kişisel verinin AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) aykırı olarak aktarıldığına hükmedilmişti. Yine DPC, ilgili veri ihlali sebebiyle Facebook’u 2019 yıllı küresel gelirinin %4’ü oranında idari para cezasına tabi tutabilir. Facebook’un 2019 yılı küresel gelirinin 70,7 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, DPC tarafından hükmedilecek para cezasının 2,9 milyar Euro’ya kadar çıkabileceği düşünülüyor.


Müvekkilin Kişisel Bilgilerini İfşa Eden Çalışan İşten Çıkarıldı

İngiliz bir hukuk firmasının (“DAC Beachcroft”) eski bir çalışanı, Facebook’taki bir gönderisinde müvekkilinin adını ifşa eden bir paylaşımda bulundu. Hem sosyal medyada sır saklama yükümlülüğünü ihlal etmesi hem de çalışma saatlerini olduğundan fazla göstererek Müvekkiline fatura kesmesi gerekçesiyle Avukatlar Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından geçici süreyle işten çıkarma cezasıyla karşı karşıya kaldı.


Kısaltmaların Ayırt Edicilik Teşkil Etmediğine Karar Verildi

“TOEFL” markasının sahibi Amerikan Educational Testing Service adlı şirket, başka bir kullanıcı tarafından kullanımda olan “e-toefl.com” adlı alan adının kendisine devredilmesi için WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne başvurdu. “e-toefl.com” ibareli alan adının sahibi, ilgili alan adının baş harflerinin tamamen farklı kelimelerden geldiğini öne sürerek, “E–Ticaret Operasyonlarında Efektif Fonlama Likidite” kavramının kullanılmasına meşru menfaatinin bulunduğunu ifade etti. Hakem heyeti kısaltmanın kaynağı ne olursa olsun “e-toefl.com” ibareli alan adının “TOEFL” markasından ayrışmayacağına, bu sebeple şikayet sahibi Amerikan Educational Testing Service’e devredilmesine karar verdi.

Haberler


Twitter ABD Seçimleri Öncesinde Politikaları Değiştirdi

Twitter ABD’deki seçimler öncesinde politikacılar ve gazeteciler başta olmak üzere olası siber saldırıları engellemek adına yeni güvenlik şartları getirdi. 17 Eylül tarihli resmi blog gönderisinde var olan güvenlik önlemlerini arttırdığını ve bu önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi adına tüm kullanıcılarını yeni şartlara tabi tutacağını açıkladı. Özellikle politikacılar gibi yüksek profilli kullanıcıların dikkate alması gereken açıklamada, daha güçlü parola, iki aşamalı kimlik doğrulama sistemi, hesabın devrini zorlaştıran tedbirler getirildi. Önümüzdeki günlerde kullanıcıların eposta yoluyla bilgilendirilmesi bekleniyor.


Gartner Raporu Açıklandı

Gartner tarafından yayımlanan Eylül ayı raporunda, farklı coğrafi bölgelerden ve farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, dünya nüfusunun %65’inin kişisel verilerinin 2023 yılı itibariyle belli bir veri koruma mevzuatı uyarınca korunacağı ve denetleneceği ifade edildi.


Uzaktan Sınavlar Yüzyüze Sınavlar ile Denk Sayıldı

Pandemi dönemiyle birlikte pek çok sınav çevrimiçi ve uzaktan düzenlenmeye başlandı. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan ve 180 puan üzerinden notlandırılan Hukuk Fakültesi Kabul Sınavı (“LSAT”) sınavı da çevrimiçi düzenlenen sınavlardan biri oldu. Öğrenciler arasında yapılan anketlerde, LSAT sonuçları bakımından çevrimiçi ve kağıt üzerinde düzenlenmesi arasında bir fark olmadığı ortaya çıktı. Pek çok fakülte de çevrimiçi LSAT sınavını aynı şartnameler ile kabul etmeye başladı. Bu durumun yine uzaktan düzenlenen TOEFL Home Edition gibi sınavların kabulü ve pandemi sonrasında devamlılığı açısından da önemli olduğu ifade ediliyor.


VERBİS’e Kayıtta Son Tarih 30 Eylül

Bilindiği üzere, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumlularının 30 Eylül 2020 tarihine kadar Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır. Önceki ertelemelerin son tarihten bir hafta önce yapılmasına karşın hâlâ bir ertelemenin yapılmamış olması ve Kurum’un paylaşımlarına aynen devam etmesi dolayısıyla 30 Eylül son tarihli son kayıt tarihinin ertelenmeyeceği öngörülmektedir.


Kişisel Verileri Koruma Kurumu, VERBİS Bilgilendirme Videoları Yayımladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu resmi web sitesinde irtibat kişisi, VERBİS başvurusu ve bildirim süreçleriyle ilgi bilgi veren kısa videolar yayımlandı. Sicil sorgulama dahil olmak üzere Kurum nezdinde gerçekleştirilebilecek pek çok işlemi özetleyen görsel rehber niteliğindeki bu içeriklere https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4118/Videolar adresinden ulaşılabilir.


Güncel Yayınlar


Kitap:

Can Yavuz, Unutulma Hakkı (İnternet’teki Arama Sonuçlarından Kişisel Verilerin Kaldırılması), Eylül 2020


Webinar:

Internet Society, The Path Towards Growing Community Networks in Africa


https://www.internetsociety.org/events/summit–community–networksafrica/2020/event–1/YAZAR

Bilgi Teknolojileri Birimi

Comments


bottom of page