top of page

Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi

Güncelleme tarihi: 4 May 2021Anonimleştirme Nedir?

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 3. maddesinde “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda işlenen kişisel veri üzerinden inceleme yapılarak başka verilerle eşleştirme ve destekleme sonrasında verinin kime ait olduğu anlaşılabiliyorsa, bu verinin anonim hale getirildiği kabul edilemez. Anonimleştirilen veri artık kişisel veri niteliklerine sahip olmayacaktır.


Kişisel Veriler Hangi Şartlarda Silinmeli, Yok Edilmeli Veya Anonimleştirilmelidir?

Kanun’un 7. maddesi uyarınca, verilerin işlenmesi için meşru amaçlar ortadan kalkmış ise kişisel veriler anonimleştirilmelidir. Ayrıca ilgili kişiden verilerinin silinmesi veya anonimleştirilmesi için bir talep geldi ise aynı işlem yapılmalıdır. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 7. Maddesine göre yapılan bu işlem veri sorumlusu tarafından en az 3 yıl boyunca kayıt altına alınmalıdır. Ancak verilerin işlenme amaçları ortadan kalkmamış ise veri sorumlusu ilgili talebi reddebilir en geç 30 gün içerisinde elektronik veya fiziki olarak ilgili kişiye bildirimde bulunur.


Veri sorumlusu, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Aynı yönetmeliğe göre Veri Sorumluları Sicili’ne kayıtla yükümlü bulunanlar verilerin silinmesi yok edilmesi veya anonimleştirilmesi ile ilgili politika da hazırlamakla yükümlüdürler. Ancak unutulmamalıdır ki politakaların bulunması ilgili tedbirler alınarak anonimleştirme işlemlerinin yapıldığı manasına gelmez.


Anonim Veri ve Anonimleştirilmiş Veri

Kişisel Verilerin anonimleştirilmesi geleceğe etkilidir. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken husus anonim veri ve anonimleştirilmiş veri arasındaki farktır. Anonim veri başından itibaren belirli bir kişiyle ilişkilendirilmesi mümkün olmayan veriyi ifade ederken, anonimleştirilmiş veri daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş ancak sonradan artık bağlantısı kalmamış veridir.


Anonimleştirme Örnekleri

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için kullanılan pek çok teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerin amacı, kişiyi belli veya belirlenebilir kılmadan, ilgili kişisel veriyi anonim hale getirerek işlemektedir.

Örneğin, maskeleme tekniği, kişisel verinin belli bir kısmının silinerek veya sembollerle kapatılarak anonimleştirilmesidir. Kredi kartının ilk ve son haneleri dışında kalan rakamların yıldız (*) ile kapatılması veya sınav sonuçlarının ilanında öğrenci ad ve soyadlarının yalnızca belli harflerinin ilan edilmesi, maskeleme tipi anonimleştirme örneğidir.

Bir diğer örnek ise, kişisel verilerin tekil niteliklerinden sıyrılarak toplu bir istatistik biçiminde açıklanmasını ifade eden toplulaştırma tekniğidir. Örneğin, bir kişi grubunda belli bir niteliğin yüzde (%) biçiminde ifade edilmesi toplulaştırma tekniğine örnektir.

KAYNAKÇA


YAZAR

Av. Mustafa Murat Gülgün

Av. Nur Sena Sevindi

Stj. Av. Alperen İzberk Şentürk

Comments


bottom of page