top of page

J-CASE STUDY

Güncelleme tarihi: 2 Şub 2023


J-Case-Study
Ankara da kurulu X A.Ş. Genel müdürü Ahmet Bey, şirketin hali hazırda boş olan İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosu için İnci Hanım ile mülakat gerçekleştirmiş ve İnci Hanımı işe almaya karar vermiştir. Ancak İnci Hanım mülakatlar sırasında maaşını döviz olarak almak istediğini belirtmiştir. Bunun üzerine Ahmet Bey, İnci Hanım ile imzalanmak üzere bir belirsiz süreli iş sözleşmesi hazırlanması ve net maaş tutarının 1000 USD olması konusunda hukuk müşavirliğinin yardımını talep etmiştir. Ahmet Bey’in yukarıda özetlenen talimatını alan hukuk müşaviri siz olsaydınız nasıl bir yol izlemesini önerirdiniz?

  • Ofisimiz avukatları müvekkilin hukuki riskini en aza indirmek için aşağıdaki şekilde danışmanlık sağlamıştır:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ uyarınca Türkiye yerleşik kişilerin ifa yeri Türkiye olan iş sözleşmelerinde yer alan bedelleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları yasaktır. Bu sebeple Türkiye’de mukim bir tüzel kişi ile Türkiye’de yerleşik bir gerçek kişinin Türkiye’de ifa edilecek olan bir hizmete ilişkin iş sözleşmelerinde işçiye sağlanan maaşın veya ek maddi hakların döviz cinsinden belirlenmesi hukuken uygun değildir. Sözleşmede, bahsi geçen bedellerin döviz cinsine endeksli olarak Türk Lirası şeklinde ödenmesi kararlaştırıldığında ise ödemenin TL olarak yapılması da hukuka uygun bir işlem olarak değerlendirilmeyecektir. Bu kapsamda en iyi çözüm tarafların temel saiklerine yakın nitelikteki bir Türk Lirası bedel üzerinde anlaşmalarını tavsiye etmek olacaktır. Ayrıca işveren kendi takdirinde olarak işçinin maaşında artış gerçekleştirmekte serbesttir, dolayısıyla zaman zaman maaş zammı uygulamasına başvurup işçinin maaşının enflasyona karşı korunması mümkündür. Ancak Türk Lirası’nın değer kazandığı hallerde maaşta azalmaya gidilmesi iş sözleşmesinde belirlenen maaştan kesinti yapıldığına ilişkin bir algı yaratacak olup bu uygulama iş hukuku bakımından sakıncalıdır. Maaştan kesme halleri yalnızca İş Kanunu ile belirlenen sınırlar içerisinde ve somut olarak ortaya koyulabilen sebepler ile gerçekleştirilmelidir. Aksi halde maaşta önemli oranda yapılacak düşüş çalışma koşulların esaslı değişiklik olarak addedilecek olup işçiye haklı nedenle iş sözleşmesini feshetme hakkı tanıyacaktır.


Comments


bottom of page