top of page

J-CASE STUDY

Güncelleme tarihi: 10 Nis 2023Ankara’da kurulu X A.Ş. yurtdışına makine ihracatı yapmaktadır. Şirket, makine satım sözleşmelerinde EXW (INCOTERMS 2020) teslim şekline yer vermektedir. Şirket makine üretimine başlayabilmek için Alıcı taraftan gönderilen numuneleri incelemek zorunda olup numuneler Ankara’daki üretim tesisine ulaşmadan Satıcı’nın makine üretimine başlaması mümkün değildir. Ayrıca Sözleşmelerde yer alan EXW sebebiyle numune gönderilmesine ilişkin süreçte alıcı satıcı kavramları yer değiştirdiği için maliyet ve risk X A.Ş.’nin sorumluluğuna geçmektedir. X A.Ş. Genel Müdürü Seda Hanım, numune gönderim sürecinde yaşanan gecikmeler sebebiyle ürün teslim süresine uymakta zorluk yaşadıklarını ve numune gönderim masraflarına katlanmak istemedikleri beyanları ile hukuk müşavirine başvurmuştur.

Seda Hanım’ın yukarıda özetlenen taleplerini alan hukuk müşaviri siz olsaydınız nasıl bir yol izlemesini önerirdiniz?


  • Ofisimiz avukatları müvekkilin hukuki riskini en aza indirmek için aşağıdaki şekilde danışmanlık sağlamıştır:

Uluslararası ticarette tarafların ilişkilerini hukuken en güvenli şekilde yürütebilmeleri için detaylı olarak düzenlenmiş sözleşmelerin varlığı zorunludur. Taraflar sözleşme ile aralarındaki ilişkinin uygulanacak hukuk, uyuşmazlık çözüm yöntemi, taraf yükümlülükleri, sözleşme bedeli, teslim tarihi gibi esaslı unsurlarını belirleyerek hukuk güvenliğini artırmaktadırlar. Uluslararası ticarette mal satım sözleşmelerinde yer alan en önemli unsurlardan biri teslim şeklidir. Teslim şekli ve ilişkili hususlar detaylı sözleşme kurgusu gerektiren hükümler olması sebebiyle uluslararası ticarette karışıklığı gidermek adına INCOTERMS Teslim Şekilleri kullanılmaktadır. EXWORKS (INCOTERMS 2020) teslim şekli satıcının yalnızca malların paketlenmesinden sorumlu olduğu alıcının ise malları satıcının işyerinden teslim aldığı ve tüm riski bünyesinde taşıdığı bir teslim şeklidir. Yalnızca EXW teslim şekli kararlaştırılan bir sözleşmede alıcı numune göndermek istediğinde EXW kapsamında gönderici tanımı yer değiştireceği için satıcı numuneyi teslim alacak kişi sıfatı kazanacak olup numunelerin teslimine ilişkin tüm sorumluluğu üstlenmiş olacaktır. Bu uygulamanın önüne geçmek adına numune gönderilmesine ilişkin ayrıca bir teslim şekli düzenlenmesi mümkündür. Bu kapsamda taraflar arasındaki ilişkiyi tam olarak yansıtmak adına EXW teslim şeklinin tam zıddı şeklinde hüküm doğuran DDP teslim şeklinin seçilmesi önerilmektedir. Böyleye numune gönderen alıcı numuneleri satıcının işyerine kadar getirmekle ve teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca ürünlerin teslim süresine ilişkin sürenin numunelerin satıcıya teslim edilmesi ile birlikte başlatılması halinde numunenin geç gönderilmesi sebebiyle yaşanacak zaman kısıtının önüne geçilmiş olacaktır.


Comentarios


bottom of page