top of page

J-BÜLTEN - 02. SayıİÇİNDEKİLER

  1. 24.01.2023 Tarihli 32083 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin Kanun Yararına Bozma Kararından Özetle;

  2. Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarları Yeniden Düzenlendi

  3. 28 Ocak Veri Koruma Günü Kutlandı

  4. Finlandiya Veri Koruma Otoritesi Sağlık Verilerini Rıza Dışı Aktaran Şirkete 122.000 Euro İdari Para Cezası Verdi

  5. Avrupa Birliği’nde 10 Yeni Coğrafi İşaret Başvurusu Yapıldı

  6. Codeword Adlı Pazarlama Ajansı Dünya’nın İlk Yapay Zeka Stajyerlerini İşe Aldı

  7. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Yönetmelikte Değişikliğe Gidildi


Juris Avukatlık Ortaklığı ilgi alanları kapsamındaki ay içerisinde gerçekleşen güncel gelişmeler, mevzuat değişiklikleri, yerel veya uluslararası otoriteler tarafından verilmiş olan kararların yer aldığı bültenimizi dikkatlerinize sunmaktayız.


1. 24.01.2023 Tarihli 32083 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin Kanun Yararına Bozma Kararından Özetle;


Davacı vekili, davacıya ait araca davalıların maliki ve sürücüsü oldukları aracın çarpması neticesinde araçta oluşan maddi hasarın, araç değer kaybı ve araç mahrumiyet bedelinin tahsili talebiyle dava açmışlardır. Davalılar ise davanın reddini savunmuşlardır. Denizli 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.06.2022 tarih, 2019/98 Esas, 2020/113 Karar sayılı ilamında; toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 5.270,00 TL hasar bedelinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, ikame araç bedeline dair belge sunulmadığı ve aracın önceden hasarının bulunduğu gerekçesi ile değer kaybı ile araç mahrumiyet bedeli talebinin reddine karar verilmesi Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından HMK’nın 363. Maddesi gereğince kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında gerçek zarar ilkesi geçerlidir. Zarar gören ancak haksız fiil sebebiyle uğradığı gerçek zararını haksız fiil sorumlularından isteyebilir. Olay tarihi itibariyle yürürlükte olan borçlar kanunun 50. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında davacı tarafından araç kiralandığına dair belge veya ödeme belgeleri sunulmasa da hakim zararı belirleyebilir. Bu durumda mahkemece, davacı aracında oluşan hasarın niteliğine göre makul tamir süresinin belirlenmesi, ihtiyaçları için aracı kullanamamaktan doğan ve bu süre içinde davacının ödemesi gereken ikame araç bedelinin ne olacağına dair alınan bilirkişi raporuna göre davacının araç mahrumiyeti bedeli talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme davacının bu talebini objektif delillerle ispatlayamadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve kanun yararına bozulmasına karar verilmiştir.
2. Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarları Yeniden Düzenlendi28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ (“Tebliğ”) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Tebliğin ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin artırılmış asgari özkaynak yükümlülüklerinin 30 Haziran 2023’te yürürlüğe girmesi öngörüldü. 30 Haziran 2023’te tatbik edilecek tutarlara uyulmaması ise yaptırımlara sebep olacaktır.


Buna göre (i) Elektronik Para Kuruluşlarının asgari özkaynak yükümlülüğü 41.000.000 Türk Lirası’na; (ii) Münhasıran Fatura Ödemelerine Aracılık Eden Ödeme Kuruluşlarınınasgari özkaynak yükümlülüğü 7.000.000 Türk Lirası’na, (iii) Ödeme Emri Başlatma Hizmeti Sağlayıcısı (ÖBHS) olan Ödeme Kuruluşları ile hesap bilgisi sunma hizmeti sağlayıcısı Ödeme Kuruluşları hariç olmak üzere diğer Ödeme Kuruluşlarının asgari özkaynak yükümlülüğü 15.000.000 Türk Lirası’na artırıldı.


3. 28 Ocak Veri Koruma Günü Kutlandı


Her yıl 28 Ocak’ta kutlanan Veri Koruma Günü, bu sene Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. “108 Sayılı Sözleşme’nin 42. Yılında Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı konferans ile gerçekleştirilen kutlama; 28 Ocak 1981 tarihinde imzalanan 108 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tâbi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Sözleşme’nin yıldönümüne dayanıyor.


4. Finlandiya Veri Koruma Otoritesi Sağlık Verilerini Rıza Dışı Aktaran Şirkete 122.000 Euro İdari Para Cezası Verdi


Finlandiya Veri Koruma Otoritesi, maksimum oksijen alımı ve vücut kitle indeksinden oluşan sağlık verilerinin ilgili kişilerin rızasının dışında şirket dışına aktarılması gerekçesiyle 122.000 Euro para cezasına hükmetti. Şirketin, ilgili kişileri kişisel verilerinin işleneceğine ilişkin önceden bilgilendirmesine rağmen, veri işleme amaçları ve veri aktarım süreçleri ile ilgili bilgilendirmenin eksik olması ve bu konuda kişiselleştirilmiş ve bilgiye dayanan bir rızanın alınmaması para cezasına gerekçe gösterildi.


5. Avrupa Birliği’nde 10 Yeni Coğrafi İşaret Başvurusu Yapıldı


Avrupa Birliği nezdinde korunmak üzere, on gıdaya ilişkin coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Başvuru; Ayaş Domatesi, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Ezine Peyniri, Hüyük Çileği, Isparta Gülyağı, Kilis Zeytinyağı, Manisa Mesir Macunu, Rize Çayı ve Urla Sakız Enginarını kapsıyor. Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonuna sadece tarım ürünleri ve gıda maddeleri ile ilgili coğrafi işaretler için başvuru yapılabilmektedir. AB nezdinde başvuru yapmak için öncelikle TÜRKPATENT'e başvuru yapılarak ülkemizde coğrafi işaret tescilinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.6. Codeword Adlı Pazarlama Ajansı Dünya’nın İlk Yapay Zeka Stajyerlerini İşe Aldı


Codeword adlı bir pazarlama ajansı tarafından dünyada ilk kez yapay zeka stajyerlerin çalıştığı bir staj programı açıldı. Bu program kapsamında, Codeword’ün tasarım ve yayın ekipleri için yapay zeka stajyerler alındı. Her iki stajyerin de şirket içinde görevlendirileceği programda, yapay zekaların deneyimlerini düzenli olarak şirket blogu ve sosyal medyada paylaşacağı programın üç ay sürmesi planlanıyor.


7. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Yönetmelikte Değişikliğe Gidildi


13 Aralık 2022 tarihli, 32042 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, KEP başvurusu ve kimlik doğrulama yöntemine ilişkin yeni usul ve esaslar benimsendi. Buna göre, KEP başvurusunda kullanılacak evraklardan “şirketin imza sirküleri, ticaret sicil belgesi” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirildi. Yine; kullanıma kapatılan KEP hesabını yeniden açma talepleri; hesap sahibinin, işlem yetkilisinin veya sözleşme ya da taahhütname ile kapatma talebinde bulunma yetkisi verilenlerin kimlik bilgilerini elektronik ortamda Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre doğrulanması yoluyla iletilmesi düzenlendi.

KAYNAKÇA
Saygılarımızla,

Juris Avukatlık Ortaklığı

Comments


bottom of page