top of page

İş Kazası Bildirimi ve İş Kazası TespitiMeydana gelen bir olayın iş kazası sayılması için Kurum tarafından belirli kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu kriterler:


  • Kişinin sigortalı olması veya sigortalı sayılması,

  • Bir olay ile karşılaşılmış olması,

  • Kişinin bedenen veya ruhen engelli halegelmesine yaşanan olayın sebep olmasıdır.[i]


İncelenecek kriterlere bakılacak olursa, öncelikle iş kazası geçiren kişinin sigortalı sayılması gerekmektedir. 5510 sayılı kanunun 4. Maddesi kapsamına giren kişiler kriteri sağlamaktadır. İkinci olarak olay ile karşılaşılmasından anlaşılması gereken, somut olarak iş yerinde gerçekleşen ve çalışma kapsamında meydana gelen bir olay olmasıdır. Son olarak ise gerçekleştiği iddia edilen bedenen veya ruhen engellilik hali ile olay arasında neden-sonuç ilişkisi bulunmasıdır.


Genel hatları belirtilmekle beraber iş kazası bildiriminde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar, sigortalılık durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Zira her sigortalı aynı kapsamda olmadığı gibi yaptıkları işler de birbirinden farklıdır. 4/a kapsamında sigortalı çalışanlar açısından bu bildirim işveren tarafından kaza tarihinden sonraki 3 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Aynı zamanda iş kazası kolluk kuvvetlerine derhal bildirilmelidir. 4/b kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar ise bildirimlerini kendileri 30 günü aşmamak kaydı ile bildirim yapmasına engel olan durumun kalkmasından itibaren 3 iş günü içerisinde yapmalıdır. Bazı durumlarda hastaneye intikal eden olaylarda hastane tarafından da iş kazası bildirimi yapılabilir ve hastane polisine konu ile ilgili bilgi verilebilir.


Başvuru sonucu elde edilmeye çalışılan olayın iş kazası olduğunun tespiti ve sigortalının geçici veya sürekli iş göremezlik derecesinin belirlenmesidir. Bu durumda davacı tarafından2 yol izlenebilir[ii].İlgili Sigorta Müdürlüğüne başvurup, müfettiş tarafından tahkikat aşamasının yapılıp sigortalının geçici veya sürekli iş göremezlik seviyesinin tespiti için Sağlık Kurumlarına yönlendirilmesi izlenebilecek ilk yol olarak sayılabilir. Ayrıca diğer bir yol olarak iş kazasının ve iş göremezlik derecelerini tespit etmek amacıyla SGK’ya karşı bir tespit davası açılabilir.


İş kazası bildirimi ve tespiti, tahkikat başladıysa aşamaların nasıl takip edileceği veya bu aşamalardan sonra tazminat davası hususunda yapılacaklar somut olaya göre değişkenlik gösterebilmektedir.


KAYNAKÇA

[i] http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/is_kazasi_ve_meslek_hastaligi/is_kazasi


YAZAR

Gülşah ALGIN

Mehmet Tuğberk DEKAK

İbrahim Safa UYSAL

Comments


bottom of page