top of page

İnşaat Uyuşmazlıkları & FIDIC

Güncelleme tarihi: 4 May 2021FIDIC Sözleşmeleri Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils, daha yaygın olarak FIDIC olarak bilinir, 1913'te Belçika'da kuruldu. Bugün FIDIC, dünya çapında 100'den fazla ülkeden gelen danışmanlık mühendislerinden oluşan ulusal derneklerden oluşan en büyük uluslararası küresel temsilci organdır.


Sektör standardı olarak başarılarının temel bileşeni, ana tarafların rollerine ve sorumluluklarına ve riskin tahsisi ve yönetimine yönelik dengeli yaklaşımlarında yatmaktadır. Bu nedenle, FIDIC sözleşmelerinin arkasındaki temel ilke, dünya çapında binlerce başarılı projeye dayalı olarak her durumda uygun görülen Genel Sözleşme Koşullarının kullanılmasıdır. Ancak, iki projenin aynı olmadığı göz önüne alındığında, FIDIC, duruma göre projeye özgü sorunlar için özel koşulların gerekeceğini kabul etmektedir. Bu nedenle tüm FIDIC sözleşmeleri, Özel Koşulların hazırlanmasına ilişkin rehberlik içerir ve belirli bir proje için özel hükümlerin gerekli olabileceği alanlara örnekler sunar. Bu kılavuz ilkelerden önemli ölçüde ayrılmak, sözleşmenin dengeli yapısını değiştirme ve projenin başarılı bir şekilde uygulanmasını tehlikeye atma riskini artırmaktır.


Farklı ülkelerdeki ve farklı müşteri türleriyle edinilen deneyimler, FIDIC sözleşmelerindeki risk paylaşımı dengesini değiştirmenin veya altüst etmenin tipik olarak daha yüksek ihale fiyatlarına yol açtığını göstermektedir. Tamamlanma gecikmeleri, ek süre ve maliyet talepleri ve en kötü durumlarda, tahkime ve bazen de sözleşmenin feshine yol açan uzun süreli büyük anlaşmazlıklara neden olmaktadır. FIDIC sözleşmeleri, Özel Koşulların kullanılabileceği projeye özgü alt maddeler hakkında rehberlik sağlar.


FIDIC kural setlerinde uyuşmazlıkların çözümlerinin işlendiği maddelerde üç aşamalı bir uyuşmazlık çözümü kabul edilmiştir. Bu aşamalar genel hatlarıyla mühendis kararı, uzlaşma, DAB (Uyuşmazlık Yargılama Kurulu -Dispute Adjucation Board) nezdinde başvuru ve son olarak sözleşmede işaret edilen kuruma veya ad hoc tahkim yoluna başvurulması üzerine olacaktır.Kaynak

FIDIC Official Website, Erişim: https://fidic.org/


Yazar

Mehmet Tuğberk DEKAK,

Bahar Şahin

Comments


bottom of page