top of page

İhracatçılara Yönelik Devlet DestekleriGiriş

2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) çerçevesinde, ihracatçı şirketlerin yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurt dışındaki birimlerine ilişkin kira giderleri ve yurt dışı marka tescil giderleri devlet tarafından belli oranlarda desteklenmektedir. Bu kapsamda ihracatçı şirketlere sağlanan kira desteğinin başlıca amacı, yurtdışında kendi dağıtım ağlarını kurarak Türk mallarını yurtdışında pazarlamak isteyen yerli işletmelere destek olmaktır.


Kira Desteği Kapsamında Sağlanan Destek

Tebliğ’de belirtilen koşulları karşılayan firmaların, dünyanın herhangi bir yerinde ana firma adına açılacak toplamda 25 adeti aşmayan; mağaza, ofis, depo, showroom, reyon ve benzeri birimlerinin kira giderlerinin büyük kısmı teşvik programı tarafından karşılanacaktır. Firmalar, söz konusu desteklerden her bir ülke başına 4 yıl boyunca istifade edebilecektir. Destek kapsamında;

  • Ticari ve sınai faaliyet yürüten şirketler, mağaza, ofis, depo ve showroom gibi yurt dışı birimlerinin her biri için, yıllık destek üst sınırı değişiklik göstermek üzere, birim başına %50 oranında kira desteğinden faydalanılabilecektir.

  • Yalnızca ticari faaliyet gösteren şirketler, mağaza, ofis, depo ve showroom gibi yurt dışı birimlerinin her biri için, yıllık destek üst sınırı değişiklik göstermek üzere, birim başına %40 oranında kira desteğinden faydalanılabilecektir.


Destekten Faydalanmanın Şartları

Şirketlerin, yurt dışındaki birimleri için kira desteğinden faydalanabilmek amacıyla Tebliğ’de belirtilen birtakım şartları sağlamaları gerekir. Bu şartlar;

  • Destekten yararlanmak isteyen şirketin ana şirketi, Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olmalıdır.

  • Kira giderlerinin desteklenebileceği yurt dışındaki birim ile Türkiye’de yer alan ana şirket arasında organik bağ bulunmalıdır.

  • Destekten yararlanmak isteyen şirketin ana şirketi kural olarak yurtdışındaki şirketten daha önceki bir tarihte kurulmuş olmalıdır.

  • Destekten yararlanacak olan birimlerde kural olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekmektedir.


Ana Şirketin Önce Kurulmuş Olması Şartının İstisnası

Tebliğ’in 5. maddesinin 5. fıkrası uyarınca; TTK’ye uygun olarak Türkiye’de kurulmuş bir şirketin yurt dışında kurulan bir şirkete sonradan ortak olması veya söz konusu yurt dışı şirketinin sonradan Türkiye’de yer alan ana şirket tarafından satın alınması hallerinde, yurt dışındaki şirket Türkiye’deki ana şirketten önce kurulmuş olsa dahi söz konusu teşvikten faydalanılabilecektir.
KAYNAKÇA

[1] https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/yurtdisi-birim-marka-ve-tanitim-destegi

[2] https://ticaret.gov.tr/data/5b8e769613b8761b8471bedc/2010-6.docx


YAZAR

Ferhan Yıldızlı

Gizem Uzunoğlu

Mert Dilmen

bottom of page