top of page

Hukuk Bülteni 10. Sayı

Güncelleme tarihi: 1 Haz 2021


İÇİNDEKİLER


ÖNE ÇIKANLAR


SEKTÖRLER


I. ÖNE ÇIKANLARKısa Çalışma Ödeneği Haziran’a Kadar Uzatıldı

23 Nisan 2021 tarihli ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı.


 


Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kabul Edildi

7316 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun ile öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir.

 • Kurumlar vergisi 2021 yılı için %25; 2022 yılı için %23 olarak belirlendi.

 • Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da sayılan menkul ve gayrimenkullerin satış işlemlerinde değişikliğe gidildi.

 • 5510 sayılı Kanun’un ek 17. maddesinde düzenlenen geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma imkânı kaldırıldı.


 


Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

BDDK tarafından hazırlanan ve 1 Nisan 2021 Tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine yönelik olarak mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. İmza Sirküleri Şartı Kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bazı iş ve işlemler için noter onaylı imza sirküleri şartını kaldırdı. Değişiklikler uyarınca öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir;

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki uzlaşma işlemleri için düzenlenen uzlaşma komisyonuna tüzel kişilikler adına katılmak için imza sirkülerinin yerine “temsile yetkili olduğunu gösterir belge” yeterli olacaktır.

 • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler kapsamında faaliyette bulunacak satıcıların yetki belgesi başvuru işlemleri için "satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri" talep edilmeyecek.

 • TOBB, oy kullanma ile oda ve borsalara kayıt işlemleri sırasında imza sirküleri şartı aramayacak.


 


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

3835 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 17 Nisan 2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikler uyarınca, işyeri ruhsatı devirlerinde daha önce belirsiz olan işyeri devir dosyasındaki bilgi ve belgeler ile işyerinin fiziki özelliklerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğuna ilişkin düzenleme yapıldı. Böylelikle, mevzuata aykırı işyerleri devredilemeyecek. Bununla birlikte, açıkta alkollü içki satışı ve sunumu yapılan işyerlerine uygunluk belgesi ile “kesinleşmiş” ruhsat verilecek ve oyun, eğlence, spor ve macera parkları, sirk ve lunaparklara mühendis istihdamı yapılacak.


 

II. SEKTÖRLEREnerji Sektörü


8 Yönetmelikte İmza Sirküleri İbaresi Kaldırıldı

9 Nisan 2021 tarih ve …. Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler uyarınca da enerji sektörü ile ilgili belirli yönetmelikler içinde yer alan imza sirküleri ifadeleri “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirildi. Değişikliğe uğrayan yönetmelikler aşağıdaki gibidir;

 • Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde ve Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

1 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler uyarınca, yan hizmet piyasa katılımcılarının tüzel kişilik kayıt başvurusunda, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve imza sirkülerlerinin aslı ya da noter onaylı suretini iletmelerine ilişkin düzenleme yerine şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere veya vekâlet verilen kişi/kişilere ait sicil tasdiknamesi veya vekâletnamenin kuruma iletileceği belirlendi. Bununla birlikte, yarışmaya başvuru esaslarını belirleyen Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği tadil edildi.


 


Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin amacı, Türkiye Çevre Ajansının yürüteceği faaliyetlerin zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirilmesine, organ ve hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarının belirlenmesine, yönetim ve danışma kurulu üyelerinin atanmasına, personel istihdamına ve teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 


YEKA GES Yarışma Duyuru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi web sitesinde yayımladığı “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” uyarınca 26 Nisan 2021- 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 46 adet YEKA GES-3 Yarışması takvime alındı. Sigorta Sektörü


Toplam Prim Üretimi 25 Milyar Türk Lirasını Geçti

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta sektöründe 2021 yılının ilk çeyreğinde üretilen toplam prim verilerini açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %15,8 artış kaydettiği görülen prim üretiminde toplam rakam 25 milyar 292 milyon Türk Lirası olarak kayıtlara geçti.


Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Birikim 172 Milyar Türk Lirasını Aştı

9 Nisan 2021 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yer alan katılımcı sayısı 6 milyon 910 bini geçti. Katılımcıların fon tutarları ise 139 milyar 316 milyon Türk Lirasını bulurken, devlet katkısı fon tutarları olan 20 milyar 80 milyon lira ile toplamda 159 milyar 396 milyon liralık fon büyüklüğüne ulaşıldı.


 Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısında Büyük Artış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 20 Nisan 2021’de yayımlanan 2021 Mart ayı sonu Motorlu Kara Taşıtları Verileri uyarınca, mart ayında 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise bir önceki aya göre %71,8 ; geçen yılın aynı ayına göre ise %81 oranında artış kaydetti. Ever Given Gemisi’ne El Konulmasına İlişkin Temyiz Başvurusu

Mart ayında Süveyş Kanalı’nda karaya oturan dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given isimli geminin yetkililer tarafından el konulmasına ilişkin olarak geminin sigortacılarından olan İngiltere P&I Kulübü Mısır mahkemesine temyiz başvurusunda bulunduğunu bildirdi.


 

KAYNAKÇA


YAZAR

Av. Gülşah Algın

Av. Mehmet Tuğberk Dekak

Av. İbrahim Safa Uysal

Stj. Av. Elif Simay Beşe


Comments


bottom of page