top of page

Girişim Sermayesi ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları1-Girişim Şirketi Nedir?

Sermaye piyasası mevzuatına göre Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketleri ifade etmektedir. Girişim şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları yalnızca anonim veya limited şirketlere yatırımda bulunabilir; yatırımda bulunulan şirketin limited şirket olması durumunda yatırımın alınmasını takiben bir yıl içinde şirketin anonim şirket olarak tür değiştirmesi gerekmektedir.


2-KOBİ’ler Nasıl Sınıflandırılır?

KOBİ Yönetmeliğine göre KOBİ’ler mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılmıştır:


1. Mikro işletmeler; on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.


2. Küçük işletme; elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.


3. Orta büyüklükteki işletmeler; iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.


3-Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Nedir?

GSYO olarak adlandırılan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklardır. GSYO girişim sermayesi yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan biridir. Bir GSYO aynı zamanda bir kurumsal yatırımcı ve bir sermaye piyasası kurumudur.


4-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir?

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.


5-Girişim Sermayesi Yatırımları Nedir?

Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonları; girişim sermayesi yatırımlarına portföy değerlerinin en az %51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar.


Girişim sermayesi yatırımları genellikle girişim şirketlerine doğrudan veya dolaylı olarak ortak olunması ile girişim şirketlerinin borçlanma araçlarının satın alınması, diğer bir ifadeyle girişim şirketlerine kreditör olunması, şeklinde gerçekleşebilir. Girişim şirketlerine doğrudan ortak olunması bu şirketlerin hisse senetlerinin satın alınması anlamındadır. GSYO’lar dolaylı olarak da girişim şirketlerine ortak olabilirle. Bu dolaylı ortaklığı yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler (holdingler) ve girişim sermayesi fonları ile yurtdışında kurulu girişim sermayesi fonları üzerinden gerçekleştirebilirler.KAYNAKÇA


YAZAR

Ferhan Yıldızlı

Gizem Uzunoğlu

Mert Dilmen

Comments


bottom of page