top of page

Girişim Sermayesi Bülteni 25.SayıİÇİNDEKİLER


I.Birleşme & Devralmalar ile Girişim Sermayesi Yatırımları


II.Sermaye Piyasaları


III.Dikkat Çeken


I. Birleşme & Devralmalar ile Girişim Sermayesi Yatırımlarıİngiltere'de Rekor Risk Sermayesi Yatırımı

Girişim sermayesi firmalarının yaz boyunca İngiltere'deki ölçeklendirme şirketlerinde (Scale-Ups) 6,5 milyar sterlini aşan rekor düzeyde yatırım yaptığını ve bu yıl şimdiye kadar toplam tutarı 20 milyar sterline çıkardığı görülmekte.


Birleşik Krallık'ta yaklaşık 34.000 ölçeklendirme şirketi vardır (çalışan büyümesi, ciro artışı veya her ikisi ile yılda %20'den fazla büyüyen işletmeler) ve bunlar Birleşik Krallık KOBİ'lerinin kritik bir bölümünü oluşturmaktadır. Piyasadaki önemli rolünden dolayı her türden ölçeklendirme şirketi, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerine ve daha da önemlisi büyümeye devam etmelerine olanak tanıyan çeşitli Covid-19 finansal destek paketlerinden yararlanmıştır.


İngiltere'de bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 20 milyar sterlinlik risk sermayesi yatırımı artırıldı. Fintech, Birleşik Krallık'taki en sıcak yatırım alanıyken, diğer birçok şirket de yeni fonlar çekmekte.


 

II. Sermaye Piyasaları
Gelecek Varlık, halka arz için SPK’ya başvurdu

FİBA Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) şirket paylarının halka arzı için başvurdu. Açıklanan 2020 sonu verilerine göre devir aldığı alacaklardan bugüne kadar 3,8 milyar TL tahsilat gerçekleştiren şirket, 2021'in ilk çeyreğinde tahsilat meblağını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırdı.


Şirket’in yayınladığı bültende, Gelecek Varlık'ın toplam yatırım tutarı, satın alınan anapara ve tahsilat büyüklüğü ile varlık yönetimi sektöründe lider konumda bulunduğu PwC Türkiye tarafından hazırlanan sektör raporuna atıfta bulunularak belirtildi.


SPK tarafından onaylanmamış taslak izahnameye göre Gelecek Varlık'ın ek satış dahil sermayesinin %32'si halka arz edilecek. Halka arza Garanti Yatırım aracılık edecek.


 

Halka Açık Şirketlerde Devralma İşlemlerinde Yenilik: Zorunlu Pay Alım Teklifleri İçin Önemli Değişiklikler Yürürlükte

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) tarafından Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ“), 31630 sayılı ve 16 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Tebliğ kapsamında, pay alım teklifiyle ilgili yapılan değişiklikler ışığında bilgi formundan sorumlu olan kişiler arasına formu imzalayan yatırım kuruluşu da eklenmiştir. Söz konusu değişiklik sonucunda bilgi formundan sorumlu olan kişiler; teklifte bulunanlar, yatırım kuruluşu ve yatırım kuruluşunun bilgi formunu imzalayan yetkilileri olarak düzenlenmiştir.


Halka açık şirket aracılığıyla yapılan sermaye artırımına katılıp şirketin oy haklarının %50’si veya daha azını iktisap etmiş olan ortağın, şirketin yönetim kontrolünü, yazılı bir sözleşme çerçevesinde hâkim ortaklarla birlikte eşit veya daha az nicelikte ilk kez paylaşması, yönetim kontrolünün temin edilmesi ile aynı zamanda halka açık şirketten çıkarma ve satma hakkının da doğması, payları borsada işlem gören halka açık şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilen pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar sebebiyle yönetim kontrolünün değişmesi, imtiyazlarda esas sözleşme ile değişiklik yapılması, sermayenin payların itfası yöntemiyle azaltılması, şirket tarafından payların geri alınması, kimi ortakların oy hakkının donması gibi iradi olmayan sebeplere bağlı olarak yönetim kontrolünün kazanılması hallerinde pay alma teklifinde bulunma yükümlülüğü Tebliğ’de yapılan değişiklik ışığında doğmamaktadır.


Ayrıca, Tebliğ uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hallerden birinin ortaya çıkması durumunda, bu durumu takip eden iki iş günü içinde yönetim kontrolünü elde edenler tarafından kamuya açıklama yapılması gerekecektir.


SPK’nın pay alım teklifi yükümlülüğüne muafiyet sağlayabileceği hallere, yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yol açan pay iktisabının miras veya eşler arasındaki mal rejimi hükümlerinden veya yasal zorunluluklardan kaynaklanması durumu da eklenmiştir.


Sonuç olarak söz konusu değişiklikle SPK, Tebliğ ışığında pay alım teklifi süreçlerindeki birçok konuya açıklık getirip aynı zamanda pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmadığı halleri ve muafiyet hallerini genişleterek yatırımcılara bir miktar esneklik sağlamış oldu.


 

III. Dikkat Çeken
Yatırımcıların eğitimi ve korunması konusunda Beşinci Dünya Yatırımcı Haftası düzenlendi

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (The International Organization of Securities Commissions, IOSCO), dünya genelinde sermaye piyasası düzenleyicileri ve IOSCO paydaşları tarafından desteklenen küresel bir kampanya olan beşinci yıllık Dünya Yatırımcı Haftası'nı (WIW) başlattı. 4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında sermaye piyasası düzenleyicileri, borsalar, küresel ve bölgesel finans kuruluşları ve diğer paydaşlar tarafından, bireysel yatırımcıların eğitimi ve korunması konusunda farkındalık yaratmak üzere eğitim faaliyetleri yürütüldü. 2021 IOSCO Dünya Yatırımcı Haftası’nın ana mesajları esas itibariyle iki konuya dayanmakta idi: 1) Sürdürülebilir finans ve 2) Yatırımcıların aldatılmalarının ve dolandırılmalarının önlenmesi.


KAYNAKÇA


YAZAR

M&A Ekibi


Comments


bottom of page