top of page

Gayrimenkul Yatırımlarıyla Vatandaşlık KazanımıTürk Vatandaşlığı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılması doğumla veya sonradan kazanılma usulü ile iki farklı şekilde olabilmektedir.


Cumhurbaşkanı kararıyla ‘’ Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’’ değişiklikler olmuştur ve ardından ilgili yönetmelik uyarınca:


Kişi, mevzuatta bulunan şartları sağlaması halinde ‘’Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığını’’ kazanabilecektir.

3(üç) yıl boyunca 250.000 (iki yüz elli bin) Amerikan doları veyahut karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarındaki taşınmazın satılmaması şerhi koyulması koşulu ile satın alındığı taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen kişi vatandaşlık kazanma hakkına sahip olacaktır.[1]


Girişim sermaye yatırım fonu veya gayrimenkul yatırım fonu katılma payını, bu pay en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında olması ve en az 3 (üç) yıl satmama şartı ile elinde bulunduran yabancı kişi, bu durumun Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmesiyle vatandaşlık hakkına sahip olacaktır.[2]


Taşınmazın/Taşınmazların değerinin asgari 250.000 (iki yüz elli bin) Amerikan Doları olması ile 19.09.2018tarihinden itibaren gayrimenkul yatırımı ile vatandaşlık kazanma yolu açıktır.


Beyan

İlgili yönetmeliğin 20’nci maddesi gereğince ‘’Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edindiğim bu taşınmazı/taşınmazları 3 yıl süre ile satmayacağımı taahhüt ederim” ibaresine yer verilerek taşınmazın siciline “…beyan tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı yönünde taahhüdü vardır.’’[3] deyişi yer almaktadır.


İzlenmesi Gereken Süreç

Gayrimenkul yatırımı ile vatandaşlık kazanmaya yönelik süreç 3 ana aşamadan oluşmaktadır.


· İkamet izni alınması,

· Uygunluk Belgesi,

· Vatandaşlık başvurusudur.


Burada vatandaşlığa başvuru yapan yabancı için milli güvenlik ve kamu düzeni ışığında hakkında araştırma yapılacaktır. Ayrıca vatandaşlık kazanımı küçük çocuklar için de sonuç doğurmaktadır.


KAYNAKÇA


YAZAR

Av. Gülşah ALGIN

Av. Mehmet Tuğberk DEKAK

Av. İbrahim Safa UYSAL

Av. Hamza ÇELİK

Comments


bottom of page