top of page

Fikri Mülkiyet Hukuku Bülteni 1. Sayı“360” İbaresi Ayırt Edici Değildir

WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin D2020-2612 sayılı kararı uyarınca, kırk yılı aşkın süredir aktif biçimde kullanılan tescilli Fransız markası SANOFI tarafından <sanofi360.com> ibareli alan adına ilişkin şikayette bulunulmuştur. Şikayet sahibi, “sanofi” ibaresi eklenen “360” unsurunun “sanofi” markalarının serisi izlenimini uyandırdığı gerekçesiyle, ilgili alan adının sponsorlu bağlantılara tıklayan tüketicileri yanıltarak ticari kazanç elde etme amacı güttüğünü iddia etmektedir. WIPO tarafından yapılan incelemede, “360” ibaresinin “sanofi” markalarına benzerliği ortadan kaldırmadığı ve bu benzerliğin kötü niyet teşkil ettiğine karar verilmiştir. <sanofi360.com> ibareli alan adının iptaline karar verilmiştir.


“Fonogramların Kapsamı Ses İçeriğiyle Sınırlıdır”

İspanya’da yayımlanan bir filme hak sahibinin izni ile yerleştirilen fonogramlara yönelik ayrı bir bedelin ödenip ödenmemesine ilişkin uyuşmazlık Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) tarafından değerlendirildi. ABAD, EU:C:2020:935 sayılı kararında, bağlantılı haklardan olan fonogramın kapsamına ilişkin sınırlamada bulundu. Fonogramın kapsamının yalnızca sesle sınırlı kalmasını; hem ses hem görselden oluşan içeriklerin fonogram sayılmayacağını ifade etti.


“Coğrafi İşaret İsimden Daha Fazlasını Korur”

Avrupa Birliği Adalet Divanı ("ABAD"), C-490/19 sayılı dosya kapsamında bir coğrafi işaretin koruma kapsamının ismiyle sınırlı olmadığını; tüketici nezdinde karıştırılma ihtimalinin bulunması halinde ürünün benzerlerinden de korunabileceğini ifade etti. 'Morbier' peynirlerine ilişkin yapılan değerlendirmede, bir coğrafi işaretin özelliklerinden birkaçının kullanılmasının bütünüyle engellenemeyeceği, fakat bu durumun tüketiciyi yanıltacak derecede benzerliğe mahal vermesi halinde ihlal teşkil edebileceği belirtildi.


“Sanal Metin Girişi Buluş Basamağı Teşkil Etmektedir”

Ünlü otomobil markası Audi, AG serisinde kullanılmak üzere sanal kokpit deneyimi sunan virtual text input (sanal metin girişi) için Alman Marka ve Patent Ofisi’ne (“DPMA”) başvurdu. DPMA, kızılötesi sensörlerle çalışan bu sistemin bir buluş basamağından ziyade, çalışma mekanizması için gerekli bir sistem olduğunu ifade ederek başvuru talebini reddetti. Audi ret kararını yargıya taşıdı. Mahkeme her işletim prosedürünün somut olay için yeniden değerlendirilmesi gerektiğine ve sanal metin girişinin buluş basamağı teşkil ettiğine karar verdi.


“İçecek Şişelerinin Logo Olarak Kullanılması Ayırt Edici Değildir”

Fransız alkollü içecek markası Brasserie St Avold, üç boyutlu şişe sembolü için marka başvurusunda bulundu. Üzerinde kelime markası bulunan koyu renkli şişe, Avrupa Patent Ofisi (“EUIPO”) tarafından ayırt ediciliği haiz olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) tarafından incelenen kararda, ortalama seviyedeki tüketicinin alışveriş sırasındaki davranışı gözetildiğinde üç boyutlu markanın benzer ürünlere göre önplana çıkmayacağı ifade edilerek dava reddedildi. Nitekim, İtalyan Sandro Bottega tarafından 2013 yılında aynı sınıflarda kullanılmak üzere üç boyutlu şişe üzerinden yapılan marka başvurusu ayırt edici bulunmuş ve tescil edilmişti.


“Markanın İşlevine Aykırı Kullanımı Kötü Niyet Teşkil Etmektedir”

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın T-273/19 sayılı kararında, tescilli markaların hükümsüz kılınmasında kötü niyetin rolü incelenmiştir. Bir markanın üçüncü kişiler tarafından önceki kullanımlarının bilinmesi kötü niyetin varlığına işaret etmektedir. Nitekim ABAD, kötü niyetin yalnızca üçüncü kişiler bakımından değil, markanın kullanım biçimine göre de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Buna göre, bir markanın işlevine aykırı biçimde kullanılması kötü niyet teşkil etmektedir.


Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında En Faal Firma Microsoft

Bloomberg Law verilerine göre 2010’dan bu yana geçen on yıllık dönemde en fazla fikri mülkiyet uyuşmazlığı ile karşı karşıya kalan firmalar açıklandı. Microsoft’un telif ve marka ihlalinde davacı sıfatını en aktif biçimde taşıdığı görülen verilerde, patent uyuşmazlıklarında Apple’ın ilk sırada yer aldığı belirlendi. Adobe, Broadcom ve Intel’in de yer aldığı listede, en sık uyuşmazlıkların patent hakkına ilişkin olduğu gözlendi.


Kaynak Kodu Kopyalayan Goldman Sachs Çalışanı Tekrar Suçlu Bulundu

Goldman Sachs tarafından geliştirilen yazılıma ilişkin kaynak kodlarını işinden ayrılırken şifreleyen ve kendi kişisel bilgisayarına kopyalayan çalışana ilişkin yargılamada, kaynak kodun fiziki varlığının olmaması sebebiyle, eylemin hırsızlık suçuna mahal vermeyeceği değerlendirilmişti. Çalışan, gizli bilimsel materyali hukuka aykırı olarak kullanmak ve çoğaltmaktan suçlu bulundu.


Websitesindeki ‘dilidili’ logolarının ‘Bilibili’ markalarını ihlal ettiğine karar verildi

Bilibili adlı video paylaşım sitesi, "Bilibili" markalarına benzer "Dilidili" ibareli logoların "dilidili.wang" uzantılı websitede kullanıldığından bahisle, marka hakkını ihlal ettiğini ileri sürdü. Markalarının telaffuz biçimi ile kapsamdaki sınıfların benzer olması sebebiyle karıştırılma ihtimalinin varlığına, ihlal teşkil eden içeriklerin kaldırılmasına ve Bilibili'ye uğradığı zarar karşılığında 450.000 dolar tazminat ödenmesine karar verildi.


Apple-VirnetX Davasında 10 Yıl Sonra Karar Açıklandı

VirnetX, Apple’ın iMessage, FaceTime, VPN on Demand servislerinde, VirnetX'e ait patent hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştü. 10 yıl süren davanın pek çok farklı aşamasında çeşitli tazminat ve tedbir kararları gündeme gelmiş, fakat bir türlü neticeye ulaşılamamıştı. Mahkeme kararını 10 yıl sonunda açıkladı ve Apple’ın "VPN on Demand" servisinde VirnetX'in patent hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Apple'ın VirnetX'e 502.8 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.


“Oh, the places you’ll boldly go!” telif hakkında adil kullanım sayılmadı

Star Trek serisinin çocuklar için yeni versiyonlarını oluşturan yazarın "Oh, the places you'll boldly go!" ibareli eseri, telif konusu eserden ayrışacak kadar yeni içerik taşımadığı gerekçesiyle 'adil kullanım' (fair use) kavramının dışında bırakıldı. Yolculukta yer alan ekibin Dr. Seuss'un versiyonunda da 'garip' bir yıldızda yolculuk yapması ve benzer olay örgüsünün kapsamlı bir yenilik getirmediğine karar verildi.


WIPO’nun online sergisi: Yapay Zeka ve Fikri Mülkiyet

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ("WIPO") yapay zeka ve fikri mülkiyet arasındaki bağı ve son tartışmaları ele almak üzere sanal bir sergi hazırladı. Kaynaklara ilişkin geniş bir veritabanının yer aldığı sergide katılımcılar için anlık yarışmalar da düzenleniyor: https://wipo360.azurewebsites.net/


Kaynakça:


YAZAR

Bilgi Teknolojileri Birimi

Yorumlar


bottom of page