top of page

Fikri Mülkiyet Hukuku Bülteni 5. Sayı

Güncelleme tarihi: 1 Haz 2021


İÇİNDEKİLER


KURUM VE YARGI KARARLARI


GÜNCEL HABERLERKURUM VE YARGI KARARLARIAmerikan Yüksek Mahkemesinden Google vs. Oracle Uyuşmazlığına İlişkin Karar Çıktı

İkonik bir dava olan bu uyuşmazlığın değeri 9 milyar olmakla birlikte 2010 yılından beridir süreç devam ediyor. Davacı Oracle Google’dan, Android işletim sistemlerinin temel çekirdeğini oluşturan Java API kodlarını telif haklarına aykırı bir şekilde kullandığından dolayı 9 milyar dolarlık tazminat talep etmişti. Google ise söz konusu kullanımın bir adil kullanım olduğunu, Java API kodlarını kopyalama ve yeniden kamuya açma amacı gütmediğini, bunları kullanarak yeni bir süreç ile ürün ortaya çıkarıldığını öne sürmüştü.


Yüksek Mahkeme ilk olarak, kodların birer eser olup olmadığının tartıştı. Kodların birer eser olduğu sonucuna varan mahkeme Oracle’ın telif haklarının ihlal edilip edilmediği sorusuna ise adil kullanım bağlamında değerlendirdi. Bilişim sistemlerinde geleneksel telif hakları hukukunun uygulanmasının zor olduğunu, aynı zamanda doktrine göre de adil kullanımın esnek ve gelişen teknoloji ile değişen bir yapısı olduğunu belirtti. Sonuç olarak Yüksek Mahkeme, Google’ın Android işletim sistemlerinde kullandığı kodun telif hakları ihlali olmadığını ve adil kullanım olduğu kararını verdi.(1) 


Ticari Sır Davasında Walmart’ın 115 Miyon Dolarlık Tazminat Ödemesine Karar Verildi

Silikon Vadisinde bulunan bir teknoloji şirketi (Zest Labs, Inc. et. al. v Walmart, Inc.) ile meyvelerin ve diğer ürünlerin tazeliğini monitörleyen bir yazılım için anlaşan Walmart, 115 milyon dolarlık tazminata mahkum edildi. Arkansas tarihinde verilen en büyük ceza olan bu cezanın sebebi ise Walmart’ın ilgili yazılımın benzerini, sözleşmeyi tek taraflı feshettikten sonra kullanması. Teknoloji şirketinin patentine sahip olduğu uygulamanın çok benzerini programlayan Walmart’ın, uygulama sayesinde 5 yıl içerisinde 2 milyar dolarlık bir kazanç sağlayacağı tahmin ediliyor. Üretimden son kullanıcıya ulaşana kadar bütün ürünlerin tazeliğini program ölçebiliyor ve bu sayede ürünler israf edilmeden farklı alanlarda da kullanabiliyor. Walmart sözcüsü Randy Hargove, karar sonrasındaki açıklamada kararı haksız bulduklarını ve istinaf yoluna başvuracaklarını belirtti.(2) 


Avrupa Adalet Divanından Coğrafi İşaretlerin İtirazında Hukuki Yarara İlişkin Karar Verildi

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), tescilli bir coğrafi işaret (PGI) olan “Alman Turşusu (Gherkin)” hakkında değişiklik talebi uyuşmazlığında, başvuruya ilişkin kimlerin meşru menfaatinin bulunduğuna dair görüşünü belirtmiştir.


Somut olayda Gherkin Üreticileri Birliği Spreewaldverein, Almanya'daki Spree Ormanı'ndan gelen turşuları kapsayan "Spreewälder Gurken" (coğrafi işaret) ürünlerin özelliklerinin değiştirilmesi için Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (DPMA) başvuruda bulundu. Başvuruya 2014 yılında Alman gıda şirketi Hengstenberg itiraz etti. Almanya Federal Patent Mahkemesi, Avrupa Adalet Divanı’ndan yargılamayla ilgili görüş talebinde bulundu. Coğrafi işaret üzerinde küçük olmayan bir değişiklik talebine itiraz edebilmek için, kişilerin potansiyel veya dolaylı bir şekilde yarar sağlaması “meşru menfaat” için yeterli olup olmadığı sorusu soruldu. Mahkeme, "Talep edilen değişikliklerden ekonomik olarak reel veya potansiyel bir şekilde etkilenen herhangi bir kişi, değişiklik talebine karşı itiraz için yeterli bir 'meşru menfaati' olabilir." dedi. (3) 


CFI, GHISU’ya İhlal Kararı Verdi

2017’de Berebene, GHISU tescili için EUIPO’ya başvurdu. Ancak, önceki tarihli Chianti Classico markası ile logoları oldukça benzerdi. Her ikisi de kelime-şekil kombinasyonu olan bu markalardan GHISU hakkında, CFI, önceki markanın tanınmışlığından ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağladığına karar verdi. Yapılan değerlendirmelerde, korumanın sağlanabilmesi için, markaların aynı veya benzer olması, önceki markanın tanınmışlığı, karıştırılma ihtimalinin varlığı ve itiraza konu markanın, önceki markanın tanınmışlığı ve ayırt ediciliği sebebiyle sağladığı haksız yararın varlığı kümülatif olarak aranmıştır. (4) 


Muhlama Coğrafi İşaret Olarak Tescillendi

Rize’nin tarifi oldukça kolay ama lezzeti dillere destan lezzetlerinden muhlamanın coğrafi işaret tescili için Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Marka ve Patent Kurumuna başvurdu. Gerek Rizelilerin gerekse turistlerin beğenisini kazanan muhlama, Rize’nin coğrafi işaretlerinden oldu. “Mıhlama mı, muhlama mı?” tartışmaları da böylece sona ermiş oldu. (5) 

GÜNCEL HABERLER
Hindistan’ın İlk Yerli Patent Yönetim Yazılımı Geliştirildi

Hindistan Bilim Enstitüsü ve Prorigo Yazılım, Hindistan’ın ilk yerli patent yönetim yazılımını geliştirdi. Hindistan’da bundan önce kullanılan patent yönetim yazılımları, çok uluslu şirketler tarafından geliştirilmiş ve kurumsal kullanım ile büyük hukuk firmalarına hitap ediyordu. Akademik kurumlar ve küçük avukatlık bürolarında kullanıma uygun olan bu yazılım ile patentin alenileştirilmesinden 20 yıllık koruma süresinin sonuna kadar yapılması gereken tüm işlemler yapılabiliyor. Ürün, 3 modülden oluşuyor. Buna göre, ilk modül sözleşme yönetimi, ikinci modül finansal işlemlerin yürütüldüğü kısım ve üçüncü modül, patent değerlemeye ilişkin yapay zeka olacak. (6) Japonya’da “Cosplay” Düzenlemeleri Gündemde

“costume play” kelimelerinin birleşiminden meydana gelen “cosplay”, özellikle Japonya’da oldukça popüler. İnsanların sevdikleri karakterlerin kılıklarına girerek onlar gibi davranmaları anlamına gelen cosplay’in kaynakları çoğunlukla manga ve animeler. Cosplayerların çok yüksek gelirler elde ettiği bu alan için Japon hükümeti, telif hakkı düzenlemelerinin yetersiz ve belirsiz olduğu düşüncesiyle yeni düzenlemeler yapmayı düşünüyor. Bu kapsamda hem cosplayerların hem de telif hakkı sahiplerinin korunması hedefleniyor. (7) 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü Kutlamaları Yapıldı

2000 yılından itibaren, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün Kuruluş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 26 Nisanda kutlanan Dünya Fikri Mülkiye Günü için bu yıl, Fikri Mülkiyet&KOBİler- Fikirleri Pazara Taşımak teması belirlendi. Bu temada, WIPO ve Türk Marka ve Patent Kurumunun ortak olarak organize ettiği KOBİ’lerde Fikri Mülkiyet Yönetiminin Kalitesinin Artırılması semineri ve diğer uluslararası seminerlerle Dünya Fikri Mülkiyet Günü kutlandı.(8) 

KAYNAKÇA

(1) https://legal-patent.com/international-intellectual-property/google-vs-oracle-java-api-code-falls-under-fair-use/

(2) https://www.intellectualpropertymagazine.com/patent/walmart-ordered-to-pay-115m-in-trade-secrets-suit-146496.htm

(3) https://legal-patent.com/trademark-law/ecj-on-legitimate-interest-appeal-against-amendment-of-specifications/

(4) https://legal-patent.com/trademark-law/chianti-vs-ghisu-advantage-taken-unfairly-of-the-earlier-mark/

(5) https://www.haberturk.com/htgastro/lezzetli-hatlar/unlu-lezzet-rize-muhlamasi-tescillendi-3039125

(6) https://economictimes.indiatimes.com/tech/tech-bytes/iisc-prorigo-build-a-homegrown-patent-management-software/articleshow/81917117.cms

(7) https://www.latestlaws.com/intellectual-property-news/japan-s-copyright-laws-related-to-cosplay-soon-to-be-amended/

(8) https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/


YAZAR

Bilgi Teknolojileri Ekibi


Comments


bottom of page