top of page

Fikri Mülkiyet Hukuku Bülteni 17. Sayı
Patent ve Marka Vekilleri İstişare Toplantısı 30 Mart ve 1 Nisan Tarihlerinde Gerçekleştirildi

İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen toplantıların başkanlık görevini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı V. Cemil Başpınar yerine getirdi. Toplantının ana gündem maddelerini vekiller ile muhtemel iş birliği konuları, vekillik sisteminin geliştirilmesine yönelik öneriler ve Kurumun elektronik başvuru ve tebligat uygulamaları oluşturdu. Başpınar, toplantıda değerlendirilen hususlar özelinde alınacak olan kararlar ve gelişmelerle ilgili gelişmelerin patent ve marka vekilleri ve diğer tüm paydaşlarla ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti. Toplantıda kararlaştırıldığı üzere benzer toplantıların ilerleyen dönemlerde sayısının arttırılması planlanmakta. [1]Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

7 Nisan 2022 tarihinde 31802 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili yönetmelikle özellikle meslek birliklerinin kuruluşu ve telif ücreti ile tazminatların dağıtımı konularında önem arz eden değişiklikler gerçekleşmiştir. Yönetmelik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 42.maddesi esas alarak hazırlanmıştır. Bir diğer önemli husus, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü ve Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük Resmî Gazete ’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla yürürlükten kaldırılmıştır. [2], [3]


Moon Boot (“Ay Botu”) 3 Boyutlu Şekil Markası Niteliğini Haiz Olamaz

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin 18 Mayıs 2020 tarihinde Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) tarafından verilen kararı onadığı süreç, Tecnica Group S.p.a. (Tecnica) ‘nın 25. nice sınıfında tescilli “MOON BOOT” üç boyutlu şekil markasının ilgili sınıfta hükümsüzlüğüne karar verilmesi ile başlamıştı. Genel Mahkeme konuya ilişkin kararında “İtiraz edilen markanın şekli, genellikle yüksek bir şafttan oluşan, hafif sentetik bir malzemeden imal edilen, tabanları ve bağcıkları olan, kayak sonrası botların ortak şeklini haizdir.” değerlendirmesi ile söz konusu üç boyutlu şekil markasının ayırt edicilikten uzak olduğu sonucuna ulaştı. [4], [5]Cenevre Metni’ne (Geneva Act) Uygun İlk Başvurular WIPO’ya İletilmeye Başlıyor

Mayıs 2015’de kabul edilen ve Şubat 2020’de yürürlüğe giren Cenevre Metni 1966 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması’nın revize metni niteliğini haizdir. Söz konusu metin Lizbon Anlaşması ile ortak düzenlemeler içermekle birlikte Coğrafi İşaretlerin Uluslararası Tescili’ne ilişkin güncel düzenlemeleri de bünyesinde barındırmakta. Halihazırda metne taraf ülkeler arasında Avrupa Birliği Ülkeleri, Arnavutluk, Gana, Kuzey Kore,Laos ve İsviçre bulunmakta. 4 Nisan 2022’de Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2022/532 sayılı Komisyon Uygulama Kararıyla AB üyesi ülkelerden AB Komisyonuna yapılan talepler ile belirlenen 18 adet coğrafi işaret WIPO’ya iletilecek. [6]Dogecoin v. Dogetipbot; Var olan Marka Uyuşmazlıklarına Bir Yenisi Daha Eklendi

Dogecoin markası ile faaliyet gösteren Dogecoin Foundation LLC, kripto para piyasasına eleştirel bir yaklaşımla katılması ile bilinmekte. Söz konusu yaklaşım pek de beklenmeyen bir şekilde 80 milyar dolarlık bir değerlemeye konu oldu. Durumun beklenenden ani gerçekleşmesini en iyi anlatan unsurlardan birisi de Dogecoin’in henüz marka korumasına sahip olmaması ve başvuru aşamasında bulunması göstermekte. Kripto para piyasasında aktör olmak isteyen Dogetipbot LLC Dogetipbot isimli çalışması ile Dogecoin ile aralarında yeni bir marka uyuşmazlığına konu oldu. Uyuşmazlığın çözümü Dogecoin’in marka başvuruların sonucuna bağlı gözükmekte. [7]Covid-19 Aşılarına İlişkin Fikri Mülkiyet Haklarından Feragat Anlaşması Gerçeğe Dönüşebilecek Mi?

Dünya Ticaret Örgütü genel direktörü Ngozi Okonjo-Iweala’nın beyanlarına göre taraflar anlaşmaya çok yakın, yalnızca birkaç küçük detay üzerinde çalışılmakta. Amerika, Avrupa Birliği, Hindistan ve Güney Afrika’nın taraf olduğu anlaşma süreçlerinde aralarında Almanya’nın da olduğu karşıt görüş belirten devletler de bulunmakta. Dört müzakereci tarafın yanı sıra henüz tarihi belli olmayan görüşmelerde bulunacak olan 164 Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkenin de veto yetkisi bulunmakta. Dünyanın gözü görüşmeler sonucu çıkacak sonucun üzerinde. [8]Ünlü Sanatçı Ed Sheeran’ın “Shape of You” Şarkısına İlişkin Telif Hakları Davası Sonuçlandı

Sheeran’ın 2017 yılında dinleyicilere sunduğu ve sonrasında dünya çapında yüksek dinlenme oranlarına ulaşan şarkısı geçtiğimiz günlerde Sami Chokri’nin 2015 yılında yazdığı “Oh Why” şarkısını kopyaladığı iddiası ile gündeme gelmişti. Sheeran, olayın dava sürecine geldiği güne kadar “Oh Why” şarkısını duymadığını dile getirdi. Birleşik Krallık’ta 11 gün süren yargılama sürecinin sonunda Mr. Justice Antony Zacaroli, Sheeran’ın “Shape of You” parçasını oluştururken bilerek ya da istem dışı bir şekilde “Oh Why” şarkısını kopyalamadığı kararını verdi. Sheeran dava sonrasında yapmış olduğu bir video kayıt ile bu tür iddiaların müzik endüstrisinde sıkça görülmeye ve bir kültür haline gelmeye başladığını, kişilerin sıklıkla uzlaşmanın mahkemeden daha az maliyetli olması fikrini iddiaları ile öne sürerek müzik endüstrisine ciddi zararlar verdiğini belirtti. [9], [10]


KAYNAKÇA

[1]https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allNews/newsDetail?newsId=1568

[2]https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-17.pdf

[3]https://www.telifhaklari.gov.tr/haber/%E2%80%9CTelif-Haklari-Alaninda-Meslek-Birlikleri-Yonetmeligi%E2%80%9D-Resmi-Gazete-%E2%80%98de-yayimlandi-

[4]https://iprgezgini.org/2022/04/18/ay-botu-genel-mahkeme-tecnicanin-moon-boot-seklini-haiz-3-boyutlu-markasini-ayakkabilar-icin-ayirt-edici-bulmayan-temyiz-kurulu-kararini-korudu/

[5]Tribunal Milano, 25.01.2021, No 493/2021, Tecnica Group S.p.A. v. Diana S.r.l.

[6]https://iprgezgini.org/2022/04/14/avrupa-birligi-cenevre-metni-sayfasini-fiilen-aciyor/

[7]https://www.mandourlaw.com/cryptocurrency-trademark-dogecoin-dogetipbot/

[8]https://money.usnews.com/investing/news/articles/2022-04-14/last-few-tweaks-being-made-to-covid-ip-waiver-deal-wto-chief

[9]https://www.usnews.com/news/entertainment/articles/2022-04-06/ed-sheeran-winds-copyright-case-over-2017-hit-shape-of-you

[10]https://www.ipwatchdog.com/2022/04/08/in-copyright-win-for-ed-sheeran-uk-high-court-says-differences-between-shape-of-you-and-oh-why-outweigh-similarities/id=148233/#:~:text=On%20April%206%2C%20the%20UK,song%20called%20%E2%80%9COh%20Why.%E2%80%9D


Yazar

Fikri Mülkiyet ve Bilgi Teknolojileri Birimi

Comments


bottom of page