top of page

E-Ticarette Hizmet Sağlayıcıların ve Aracı Hizmet Sağlayıcıların Bilgi Verme Yükümlülükleri

Güncelleme tarihi: 27 Ağu 2021Giriş

Hizmet sağlayıcıların ve aracı hizmet sağlayıcıların e-ticaret faaliyetleri kapsamında bilgi verme yükümlülüklerinin çerçevesi (“Yönetmelik”) ile çizilmiştir. Bu kapsamda aracı hizmet sağlayıcılar ile hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılarla sözleşmeler akdedilmeye başlanmadan önce “bilgi verme” kapsamında yerine getirilmesi gereken bir takım yükümlülükler bulunur.


Yönetmelik’te Bilgi Verme Yükümlülüğü

Yönetmeliğin 5.maddesi kapsamında e-ticaret faaliyetleri yürüten ve Türk Ticaret Kanunu anlamında ‘tacir’ statüsünde olan hizmet sağlayıcılar tarafından ürün ve hizmetlerin pazarlanmasının yapıldığı e-ticaret platformunda “iletişim” başlığı altındaki aşağıdaki bilgileri bulundurulmalıdır:

  • Tebligata elverişli KEP adresi, elektronik posta adresi ve telefon numarası ile varsa işletme adı veya tescilli marka adı,

  • Mensubu olduğu meslek odası ve varsa üyesi olduğu sektörel kuruluşlar ile meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler.

  • Ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi.


İşlem Rehberi Bulundurma Zorunluluğu

Aracı hizmet sağlayıcıların ve hizmet sağlayıcıların “alıcıya bilgi verme yükümlülüğü” kapsamında yerine getirmeleri gereken bir diğer husus, sitenin ana sayfasında “İşlem Rehberi” başlığı altında güncel biçimde aşağıdaki bilgilere yer vermektir:

  • Ürünlerin seçilmesi, teslimat ve ödeme bilgilerinin girilmesi ile siparişin onaylanması gibi gerekli aşamaları açıklayan rehber niteliğinde talimatlar.

  • Sözleşmenin dijital ortamda saklanmasına ve alıcının sözleşmeye sonradan erişiminin olmasına ve bu erişimin süresine ilişkin bilgilendirme.

  • Sipariş sırasında alıcı tarafından hatayla girilen yanlış verilerin açık ve anlaşılır biçimde tespit edilerek düzeltilebilmesi için alıcıya özet sipariş formu-geri al-değiştir gibi teknik imkânların sunulmakta olduğu bilgisi.

  • Kişisel verilerin gizliliğine ilişkin bilgilendirme.

  • Varsa alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna ilişkin bilgilendirme.

Aracı Hizmet Sağlayıcıların Bu Kapsamda İlave Yükümlülükleri

Aracı hizmet sağlayıcılar, yukarıda sayılan yükümlülüklere ilaveten, platformlarında faaliyet gösteren satıcıların da ilgili bilgi verme yükümlülüklerine uymasını sağlamakla yükümlüdürler.

  • Bu kapsamda satıcıların, ilgili bilgilerini girebilmeleri için teknik altyapıyı sağlamak zorundadırlar.

  • Ancak aracı hizmet sağlayıcıların satıcılar tarafından sağlanan içerikleri ve bu içeriklere konu mal ve hizmetlerin hukuka uygunluğunu araştırma yükümlülükleri bulunmaz.KAYNAKÇA

[1] https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21093&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

[2] http://kosbed.kocaeli.edu.tr/sayi35/3.pdf


YAZAR

Ferhan Yıldızlı

Gizem Uzunoğlu

Mert Dilmen

Comments


bottom of page