top of page

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TeklifiGiriş


“5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

-Değişiklikler

  • Tasarının 10. maddesinde, ’’bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler müşteri sırrı haline gelir.’’ ibaresi ile, müşteri ilişkisi sonucu oluşan verilerin müşteri sırrı sayılmasına hükmediliyor. Ayrıca “Diğer kanunların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müşteri sun niteliğindeki bilgiler, bu maddede belirtilen sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hallerin dışında, 698 sayılı Kişisel Verileri Korunma Kanunu uyarınca müşterinin açık rızası alınsa bile, kendisinden gelen bir talep veya talimat olmaksızın yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve bunlara aktarılamaz.” ifadesi ile, 6698 Sayılı Kanun’la benzer yönde belirlemeler oluşturulmuş durumda.


  • 11. maddesinde, bankaların finansal piyasalarda gerçekleştirdiği manipülasyonla ilgili olarak, finansal piyasalarda yapay arz, talep ya da döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, internet ortamı da geçerli olmak üzere, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi ya da bu amaçları sağlamaya yönelik benzer işlem ve uygulamaların yapılması finansal piyasalarda manipülasyon olarak kabul edilmiştir.


  • Bankacılık Kanunu’nun 144. Maddesindeki ‘’Cumhurbaşkanı’nın bankaların ödünç para verme ve mevduat kabulünde uygulanacak azamî faiz oranlarını, katılma hesaplarında kâr ve zarara katılma oranlarını, özel cari hesaplar dâhil bu maddede belirtilen işlemlerde sağlanacak diğer menfaatlerin nitelikleri ile azamî miktar ya da oranlarını belirlemesi veya kaldırması’’ konusunda yetkisinin, değişiklik ile birlikte tamamen T.C. Merkez Bankası’nda olacağı öngörülmüş.


  • Ayrıca taslak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na eklenecek geçici maddeyle, geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Faktöring Şirketlerinin ödenmiş sermayelerinin 10 milyon TL’den 20 milyon TL’ye çıkarılmasını öngörmektedir. Kurulca bu sürenin 2 yılı geçmemek üzere uzatılabileceği de belirtilmektedir.


  • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na yapılan ekleme ile, Kurul’un kitle fonlama platformları üzerinden yürütülecek kitle fonlaması faaliyetlerinin; ortaklığa veya borçlanmaya dayalı olarak halktan para toplanması suretiyle yapılması konusunda belirleme yapabileceği konusunda belirleme yapma yetkisi verilmiştir. Ayrıca borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetlerine bankacılık mevzuatı hükümlerinin uygulanmayacağı belirlemesi yapılmıştır. Ayriyeten; Bankacılık Kanunu’ndaki idari para cezaları artıran, bankaların, Bankacılık faaliyetleri yoluyla manipülasyon yapmalarına ceza getiren, kalkınma yatırım bankalarının kredi sayılan işlemlerinin kapsamı genişleten, özel ve kamu bankalarının, Türkiye Varlık Fonu’nun şirketlerinin risk grubunu genişleten, proje kredileri esaslarında değişiklikler yapan maddeler de tasarıda mevcuttur.


KAYNAKÇA

[1] https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss176.pdf


YAZAR

Ferhan Yıldızlı

Ali Erşin

Commentaires


bottom of page