top of page

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik

Güncelleme tarihi: 4 Ağu 2021


16 Nisan 2021 tarihli “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” ile kripto varlıklarla yapılabilecek birtakım faaliyetler resmen yasaklandı.


Yönetmelik kapsamındaki kripto varlıklar, 3’üncü madde uyarınca kripto varlıklar, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar şeklinde tanımlanmıştır.


Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarını yakından ilgilendiren Yönetmelik kapsamında kripto varlıklara ilişkin aşağıdaki faaliyetler yasaklanmıştır:

  • Ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kripto varlıkların kullanılması,

  • Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması veya doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştirilmesi ve bu tür iş modellerine ilişkin hizmetlerin sunulması ve,

  • Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmesi

Yönetmelik 30 Nisan 2021’de yürürlüğe girecektir.


KAYNAKÇA

[1] Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik


YAZAR

Av. Ferhan Yıldızlı

Av. Gizem Uzunoğlu

Stj. Av. Mert Dilmen


Comentários


bottom of page