top of page
Hakimin Masası

M. Tuğberk Dekak

Kurucu Ortak

> Çalışma Alanı

Ticari Tahkim & Yatırım Tahkimi

Mehmet Tuğberk DEKAK Ankara Barosuna kayıtlı avukat olup, Juris Avukatlık Ortaklığı’nın kurucularındandır. Ulusal&Uluslararası Tahkim, Birleşme&Devralmalar, Şirketler Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında deneyimlidir. Sigorta Hukuku ve Uluslararası Tahkim Hukuku alanlarında akademik çalışmaları da olan DEKAK, tahkim yoluyla ticari uyuşmazlıkların ve yatırım uyuşmazlıklarının çözümü konusunda hem akademik hem de uygulamaya dönük bilgi ve tecrübe sahibidir. DEKAK, şirketlerin Birleşme&Devralma süreçlerinde hem alıcı hem de satıcı taraf temsili konusunda tecrübe sahibi olup; pay devri sözleşmeleri, pay iştirak taahhüdü sözleşmeleri, hissedarlar ve ortaklar sözleşmeleri konularında danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. DEKAK aynı zamanda, inşaat ve altyapı, sigorta ve reasürans, enerji, yazılım, gıda, otomotiv ve e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren pek çok sermaye şirketine dışarıdan hukuk müşavirliği hizmeti vermektedir.

Mehmet Tugberk Dekak
tugberk-dekak.jpg
15.png
icon_Artboard 10 copy 2.png
icon_Artboard 10 copy 3.png

> Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 

>TAHKİM

 • Washington merkezli Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID)’nde görülen, Türkmenistan Devletine karşı açılan tahkim davasında, inşaat sektöründe faaliyet gösteren davacı yatırımcı Türk şirketin taraf vekilliği,

 • Paris merkezli Dünya Ticaret Odası Tahkim Divanı’nda (ICC) görülen, Fas Menşeili şirkete karşı açılan, uygulama projesi sözleşmesinden kaynaklı tahkim davasında, davacı Türk şirketi taraf vekilliği,

 • İstanbul Tahkim Merkezi’nde görülen (ISTAC), yazılım bakım sözleşmesinden kaynaklanan tahkim davasında, davalı şirket taraf vekilliği,

 • Ankara Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nde görülen (ATAM), ticari mal satım sözleşmesinden kaynaklanan tahkim davasında, davacı şirket taraf vekilliği,

 • Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tahkim Mahkemesi’nde (WIPO) görülen, 10’dan fazla alan adı (Domain) tahkimi uyuşmazlığında, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şikayetçi taraf vekilliği,

 • Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görülen, 300’den fazla sigorta tazminatı talepli uyuşmazlıkta, davacı sigortalı taraf vekilliği,

>BİRLEŞME & DEVRALMA

 • Yazılım sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin 12 Milyon $ işlem hacimli Birleşme-Devralma süreçlerinde, satıcı taraf temsili,

 • Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin, 200 Milyon $ işlem hacimli Birleşme-Devralma süreçlerinde, alıcı taraf temsili,

 • Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin Birleşme-Devralma süreçlerinde, satıcı taraf temsili,

 • E-Ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin 1 Milyon $ işlem hacimli Birleşme-Devralma süreçlerinde, satıcı taraf temsili,

 • Havacılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin 1.05 Milyon $ işlem hacimli Birleşme-Devralma süreçlerinde, satıcı taraf temsili,

>HALKA ARZ

 • Halka arz edilmesi planlanan, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya, uzman hukukçu raporu hazırlanması,

 • Halka arz edilmesi planlanan, Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya, uzman hukukçu raporu hazırlanması,

 • Halka arz edilmesi planlanan, Demir-Çelik sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya, uzman hukukçu raporu hazırlanması,

>DİĞERLERİ

 • Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde, Türk ve Hintli seramik ihracatçılarına yönelik yürütülen Anti-Damping soruşturmasında, Türk ihracatçı taraf vekilliği,

> Eğitim

 • Başkent Üniversitesi, Özel Hukuk Doktora Programı (Devam Etmektedir.)

 • Başkent Üniversitesi, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

 • Başkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans Programı

> Yayınlar

 • Sigorta Tahkiminde Yargılama Usulü, Mehmet Tuğberk DEKAK, Yetkin Yayınları, Ankara 2019

> Sektörler

 

> Üyelikler

 • Ankara Barosu

 • Young ISTAC

 • 1905 AGS

> Dil

 • Türkçe

 • İngilizce

 • Rusça

bottom of page