Hakimin Masası

M. Tuğberk Dekak

Kurucu Ortak

> Çalışma Alanı

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim & Tahkim (Yerel – Uluslararası)

Mehmet Tuğberk Dekak, Juris Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucu ortağıdır. Dekak; sigorta ve reasürans, inşaat, enerji ve altyapı sektörlerinde hizmet vermektedir. Özellikle Sigorta Tahkim Komisyonu, ISTAC, ICSID ve ICC’de çözümlenen uyuşmazlıklara ilişkin yerli ve yabancı müvekkillerine danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmetleri sağlamaktadır. 

> Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • Sigorta Tahkim Komisyonu’nda (İstanbul) görülen 100’den fazla sigorta uyuşmazlığında taraf vekili olarak yer almıştır.

 • Washington merkezli Uluslararası Yatırım Tahkimi Merkezi (ICSID)’nde görülen ikili yatırım anlaşmasından kaynaklı davada, davacı yatırımcı taraf vekili olarak yer almıştır.

 • Halka açılma başvurusunda bulunan şirketlere bağımsız hukukçu raporu hazırlamıştır.

 • Bazı Körfez ülkesi elçiliklerine kısmi hukuki danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

 • Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren bir entegre tesisin PPP projesine danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

> Eğitim

 • Başkent Üniversitesi, Özel Hukuk Doktora Programı (Devam Etmektedir.)

 • Başkent Üniversitesi, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

 • Başkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans Programı

> Yayınlar

 • Sigorta Tahkiminde Yargılama Usulü, Mehmet Tuğberk DEKAK, Yetkin Yayınları, Ankara 2019

Tuğberk Dekak
15.png
icon_Artboard 10 copy 2.png
icon_Artboard 10 copy 3.png

> Sektörler

 

> Üyelikler

 • Ankara Barosu

 • Young ISTAC

> Dil

 • Türkçe

 • İngilizce

 • Rusça