top of page

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Yaralanmalarda Maluliyet Durumunun Tespitinde Uygulanacak Yönetmelik

Güncelleme tarihi: 26 Ağu 2021


Trafik kazaları dolayısıyla bedensel zarara uğrayan kimseler, geçici yahut sürekli olarak malul kalabilmektedir. Bu kazalar sonucu kişilerin uğradıkları somut zararlar sebebi ile talep edebilecekleri maddi tazminatın oranının belirlenebilmesi için zarar görenin maluliyet oranının tespiti zaruridir. Bu yazımızda, trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda açılan tazminat davalarında maluliyet durumunun tespitinde ve hesabında uygulanacak yönetmelik hükümleri Yargıtay kararları ışığında incelenecektir.


Trafik kazaları sonucu meydana gelen bedensel zararların tespitine ilişkin maluliyet raporlarının hazırlanması, günümüzde sıklıkla karışıklıklara yol açan bir husustur. Yargıtay içtihatları uyarınca bu hususa ilişkin belirlemeler, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşlarca, kazaya uğrayan kişinin şikayetleri dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyeti tarafından yapılmalıdır. Yetkili olmayan sağlık kurum ve kuruluşlarının verdiği raporlar değerlendirmeye alınmaz.


Yargıtay 25.02.2018 Tarih ve 2015/7208 Esas- 2018/601 Karar sayılı ilamı uyarınca, maluliyet haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan yönetmeliğe göre tespit edilmelidir. Bu durumda trafik kazasının meydana geldiği tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümleri doğrultusunda maluliyet oranı belirlenecektir.


Yargıtay uygulamaları uyarınca, maluliyete ilişkin alınacak raporların 11.10.2008 tarihinden önce gerçekleşen kazalar için Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 ile 31.08.2013 tarihleri arasında gerçekleşen kazalar için Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01.09.2013 ve 31.05.2015 tarihleri arasında gerçekleşenlerde Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği, 01.06.2015 ile 19.02.2019 tarihleri arasında gerçekleşenlerde Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik, 20.02.2019 tarihi sonrası gerçekleşen kazalarda ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.


Maluliyet oranının usulüne uygun olarak belirlenmemiş olması, Yargıtay içtihadı uyarınca biz “bozma” sebebi teşkil etmektedir. Bu içtihattan da anlaşıldığı üzere; sıklıkla soru işaretlerine yol açan bu belirlemenin hukuka uygun olarak yapılması, kişinin haklarını talep edebilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.YAZAR

Mehmet Tuğberk Dekak

Elif Simay Beşe

Kommentare


bottom of page