top of page

Fikri Mülkiyet Bülteni & 21. SayıİÇİNDEKİLER

  1. TRABİS, 14.09.2022 Tarihinde Faaliyete Başladı

  2. Anayasa Mahkemesi, Önsözlerin Eser Niteliğini Belirledi

  3. Google, Ticari Marka İhlali Davasıyla Karşı Karşıya

  4. Meta Platforms Inc. ve Voxer Inc. ile Yüzleşmeye Hazırlanıyor

  5. İngilizce Öğretmeninin Okuryazarlık Aracı Microsoft ile Uyuşmazlığa Neden Oldu1. TRABİS, 14.09.2022 Tarihinde Faaliyetine Başladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 07.11.2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliği ile “.tr” uzantılı alan adlarının tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi yetkisi ve görevi verilmiştir.


BTK bu kapsamda, “tr” TRABİS’in (.tr Ağ Bilgi Sistemi) faaliyete geçirilmesine ilişkin çalışmalar başlatmıştır. TRABİS’in faaliyete geçebilmesi için “İnternet Alan Adları Tebliği” gibi çeşitli mevzuat geliştiren kurum teknik anlamda da geliştirmeler yaparak sistemin güvenliğini arttırmıştır. Bu sayede açılış için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup, TRABİS’in 14.09.2022 tarihinde devreye alınması kararlaştırılmıştır. TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte; İnternet Alan Adları Yönetmeliği, İnternet Alan Adları Tebliği ve İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde yer alan ve daha önce yürürlüğe girmemiş olan maddeler yürürlüğe girecektir. [1]2. Anayasa Mahkemesi, Önsözlerin Eser Niteliğini Belirledi

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru üzerine vermiş olduğu 24.08.2022 tarihli ve 31933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2019/6570 başvuru numaralı kararında kitaplardaki önsözlerin, fikri mülkiyet hakları bakımından, kitaptan bağımsız bir eser niteliği taşıdığına karar verildi.


Bireysel başvuruya konu olan kitabın 1967 yılında yapılan 5. Baskısında yazılan bir önsözün, takip eden yıllarda yayımlanan 125 baskısında daha yer almasından çıkmıştır. Önsöz yazarının mirasçısı, 2013 yılında yayımcı şirkete karşı, kitap basılırken önsözün sahibinden ve mirasçılarından izin alınmadığı, önsözün kitabın mevcut baskılarında yer almasının hak sahiplerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklı haklarını ihlal ettiği iddialarıyla dava açmıştır. İlk derece mahkemesi; önsöz metninin FSEK m.2 hükmü kapsamında ilim ve edebiyat eseri olduğu görüşü ile davanın kabulüne, önsöz kısmının kitaptan çıkarılmasına karar verilmiştir. İlgili karar Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından da onanmıştır. Davalı yayımcı; mülkiyet hakkı ve adil yargılanma hakkının ihlali gerekçeleri ile AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştur. AYM; kararında fikri mülkiyet hukuku açısından emsal niteliğinde iki önemli tespitte bulunmuştur. Bunlardan ilki önsözlerin, içerisinde yer aldıkları kitaptan bağımsız olarak eser niteliğinin bulunduğudur. İkincisi ise önsözlerin hak sahiplerinin, kitaptan ve kitap üzerindeki hak sahiplerinden bağımsız olarak, belli koşullarda önsözler üzerinde tasarruf yetkisinin bulunduğu yönündeki tespitidir. [2]


3.Google, Ticari Marka İhlali Davasıyla Karşı Karşıya

İK analiz yazılımı sağlayıcısı Visier Inc, San Francisco federal mahkemesinde ticari marka ihlali nedeniyle Google LLC'ye dava açtı. Şirket, Google'ın Vizier makine öğrenimi yazılımının potansiyel müşterilerin kafasını karıştırabileceğini iddia etti. Vancouver merkezli Visier, Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne, şirketlerin adlarının ve ürünlerinin benzerliğinin; tüketicilerde, Visier'in Google’ın teknolojisini kullandığı veya Google'ın teknolojisini yeniden sattığı izlenimini oluşturacağını söyledi. Visier, mahkemeden maddi tazminat ve Google'ın Vizier adını kullanmasını yasaklayan bir karar talep etti.Visier, ihlal sorunlarını birçok kez Google'a ilettiğini ancak sorunu çözemediğini belirtti. Amerika Patent Ofisi (USPTO) 'Visier' adresinde bulunan ticari marka tescil verilerine göre, marka 29 Kasım 2016'da tescil ettirilmiştir, ancak 2011'den önceki kullanımları da talep etmektedir. [3]
4. Meta Platforms Inc. ve Voxer Inc. ile Yüzleşmeye Hazırlanıyor

Facebook'un ana şirketi Meta Platforms Inc, telsiz uygulaması üreticisi Voxer Inc'e ait video akışı ve mesajlaşma ile ilgili iki patenti ihlal ettiğini tespit eden yaklaşık 175 milyon dolarlık karara itiraz edeceğini söyledi. Jüri, Meta'nın Facebook Live ve Instagram Live canlı akış özelliklerinde Voxer'ın patentli teknolojisini kullandığını ve Voxer'a 174.5 milyon dolar tutarlık patent telif hakkı tazminatı vermesi gerektiğini. Meta sözcüsü yaptığı açıklamada, Meta'nın karara ilk derece mahkemesinde ve temyiz yoluyla itiraz etme niyetinde olduğunu açıkladı. (Dava: Voxer Inc - Meta Platforms Inc, ABD Teksas Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi, No. 1:20-cv-00655 [4]


5. İngilizce Öğretmeninin Okuryazarlık Aracı Microsoft ile Uyuşmazlığa Neden Oldu


Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Microsoft, İngiliz bir öğretmen tarafından oluşturulan bir plastik okuma aracına itiraz etmeye hazırlanıyor. Öğretmen, kendisinin bir öğrenci olarak disleksisi nedeniyle karşılaştığı zorluklarla oğlu da yüzleşmeye başlayınca bir okuma aracı geliştirmeye karar verdi. Plastik alet, disleksi olan çocuklara ve yetişkinlere yardımcı olmak için bir pencerede tek tek kelimeleri, harfleri ve seslerini izole etmek için bir kitap sayfasının üstüne yerleştiriliyor. Bu nedenle ürün kelime penceresi manasında “Word Windows” kelimesi kullanılmaktaydı. Microsoft ise bu kullanım üzerine gönderdiği ihtarnamede ürünün adının ve kendi ticari markasından doğan münhasır hakları ihlal ettiğini bildirdi. [5]

KAYNAKÇA

[2]https://iprgezgini.org/2022/08/31/on-sozlere-saglanan-telif-korumasina-dair-guncel-bir-anayasa-mahkemesi-karari-incelemesi/Comments


bottom of page