top of page

Trafik Kazalarındaki Gizli Tazminat: Araç Değer Kaybı

Güncelleme tarihi: 13 May 2021Daha önceki yazımızda, maddi hasarlı trafik kazası geçiren araçların, kaza sonrası 2.el satış fiyatının düşeceğinden ve aracın kazadan önceki fiyatı ile sonraki fiyatı arasındaki farkın ‘araç değer kaybı’ olduğundan, bu değer kaybının da kusurlu olan aracın zorunlu trafik sigortasından tazmin edilebileceğinden bahsedilmiştir. Aynı şekilde, araçta değer kaybı çıkabilmesinin koşulları da bir önceki yazımızda açıklanmıştır.


Bu yazımızda ele aldığımız konu ise, aracın kaza tarihi ile sigorta şirketine ihbar tarihi arasında araçta mülkiyet değişikliği olduğunda değer kaybı tazminatının alınıp alınamayacağı ile ilgili olacaktır.


Örneğin, 03.03.2018 tarihinde aracınız maddi hasarlı trafik kazasına karıştı ve aracınızda değer kaybı olduğunu tespit ettirdiniz. 05.03.2018 tarihinde ise aracınızı bir başkasına sattınız yani elden çıkardınız. Aracı sattıktan sonra kusurlu tarafın sigorta şirketinden araç değer kaybı tazminatınızı almanız mümkün müdür? Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2017/176 İtiraz No. Sayılı dosyasında verilen karar ile kaza tarihi ve ihbar tarihi arasında araçta mülkiyet değişikliği olsa bile kaza tarihinde araç sahibi kişinin aracının 2.el satış fiyatındaki düşüş olan değer kaybını kusurlu tarafın sigorta şirketinden talep edebilmesi mümkündür. Bu karar ile geçmişe dönük 2 yıl içerisindeki meydana gelen kazalar yönünden, araç satılmış olsa dahi, Sigorta Şirketleri tarafından aracın değer düşümünün, aracın o dönemki eski malikine değer düşüm bedelini poliçe limitleri kapsamında ödenmesinin önü açılmıştır. Danıştay’ın ilgili kararı ile değer kaybı hesaplamasına ilişkin düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur ve vatandaşın hak kaybına uğramayarak hakkını sigorta şirketlerinden tazmin edebilmesinin önü açılmıştır.Yazar

Mehmet Tuğberk DEKAK

Comments


bottom of page