top of page

Tahkim Karar ÖzetiSİGORTA TAHKİM KOMİSYONU 01.06.2021 TARİH – K-2021/55564 Sayılı Hakem Kararı


Uyuşmazlığın temel nedeni, başvuru sahibi şirkete ait deponun şirket çalışanının depoda yer alan ürünleri forklit marifetiyle taşıyıp yerleştirdiği esnada forklit üzerinde taşınan ürünün paletinin yerde bulunan diğer ürünlere takılıp devrilmesi sonucunda meydana gelen hasarın ve uğranılan manevi zararın “Ticari ve Sinai Riskler Paket Sigorta Poliçesi” kapsamında Sigorta Şirketi tarafından tazmin edilmediği iddiasıdır.


Sigorta Şirketi vekili cevap dilekçesinde müvekkili şirket tarafından yapılan araştırma raporu sonucunda başvuru sahibinin talebinin 3. Şahıs Mali Sorumluluk Genel Şartlar gereği teminat kapsamında olmadığını ve manevi tazminat taleplerinden müvekkili şirketin sorumlu olmadığını beyan ederek başvurunun reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Hasarın tazmini talebi bakımından;

Sigorta şirketine yapılan hasar ihbarı üzerine sigortacı tarafından görevlendirilen eksper tarafından hazırlanan raporda; sigortalı depo içinde forklift ile taşınan üçüncü şahsa ait motorların sert zemine düşürülmesi sonucu söz konusu hadisenin meydana geldiği, Sigortalı firmanın, motorlarında hasar meydana gelen firmaya lojistik-depolama hizmeti verdiği, hasar gören 2 adet traktörün onarım için servise getirildiği görülmektedir. Bu nedenle, sigortalı firmanın lojistik-depolama hizmeti verdiği, zarar gören iki adet motorun lojistik yani nakliye için sigortalıya ait işyerinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası genel şartlarının 3.maddesinin 8(a) bendi uyarınca, nakliye amaçlı sigortalı işyerinde bulunan mallar teminat haricidir. İncelenen poliçede zarar gören mallar ile ilgili başkaca teminat alınmadığı görülmüştür. Bu nedenlerle Sigorta Tahkim Komisyonu, Sigortalı işyerinde meydana gelen hasarın genel şartlar gereği teminat harici olması nedeniyle başvurunun reddine karar vermiştir.


Manevi tazminat talebi bakımından;

Sigorta Tahkim Komisyonu, gerek meydana gelen hasarın teminat harici olması gerekse de ilgili poliçede manevi zararlara ilişkin bir teminat verilmemiş olması nedeniyle bu talebin de reddine karar vermiştir.

Comments


bottom of page