top of page

Tahkim Karar Özeti

Güncelleme tarihi: 10 Nis 2023
MANHATTAN’DA OTELİN EVSİZLER BARINAĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA ICC KARARI


GİRİŞ

Bir ICC Mahkemesi, Manhattan’ın aşağı Doğu Yakası’ndaki otelin sahibini pandemi sırasında işletmecisinin rızası olmadan mülkü evsizler barınağına dönüştürmekten sorumlu tuttu.

AÇIKLAMALAR

ABD merkezli otel yönetimi grubu olan ACE International, 2014 yılında karara konu otelin sahibi ile bir Otel İşletme Sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşme otel sahibine, 10 yıllık başlangıç dönemi boyunca, ACE tarafından işletilecek ve yönetilecek bir otel inşa etmesini sağladı. Otel, ACE’e ait olan “Sister City” otel markası altında işletilecekti.

Otel 2019 Mart’ta açıldı ancak, Covıd-19 salgını ile geçici olarak kapatıldı. Geçici olarak kapalıyken, otel sahibi, ABD Evsiz Hizmetleri (US Department of Homeless Services) ve New York Oteller Birliği (Hotel Association of New York) ile otelin geçici süreyle evsizler için barınma evi olarak kullanılmasına yönelik bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin süresi 2021 Haziran’da sona erdi ve ardından otel sahipleri oteli yeniden markalaştırarak Airbnb aracılığıyla odalar sunmaya ve bağlı bir kuruluş aracılığıyla kendi kendini işletmeye başladı.

ACE, otelin barınma evi olarak kullanılmasına rızası olmadığını, otel sahibinin Otel İşletme Sözleşmesine aykırı olarak otel çalışanlarını çıkardığını ve ACE’nin hesaplarına erişimini kestiğini ileri sürerek ocak ayında ICC’ye başvurdu. Bununla birlikte, kendisine yönetim ve diğer ücretlerin ödenmediği iddialarını da ileri sürdü.

Otel sahibi iddialara karşı, ACE’nin sözleşmeyi feshetmeye çalışarak iyi niyeti ihlal ettiği, işletmecinin işin ilerlemesini desteklemesine ilişkin sözleşme hükmünün işin yeniden yapılandırılmasında rızasının alınması gerektiği şeklinde yorumlanamayacağı ve otelin başka bir amaçla kullanılması kararının doğrudan salgın hastalıkla ilişkili olması bakımından mücbir sebep kapsamına girdiği savunmasında bulundu.

ICC Mahkemesi, otel sahibinin otelin barınma evi olarak kullanılmasını kabul ettiğini, ACE’nin oteli işletmesini ve yönetmesini engellediğini ve sözleşmeye taraf olmayan üçüncü kişilere mülkü işgal etme ve kullanma yetkisi verdiğini tespit ederek otel sahibinin sözleşmenin maddi hükümlerini ihlal ettiğine karar verdi. Ayrıca, ACE’nin rızası olmaksızın “Sister City” ismini ve konseptini kullanarak fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini ve oteli barınağa çevirerek finansal olarak zor duruma düşürdüğünü kararında belirtti.

Tüm bu açıklanan sebeplerle, otel sahibinin tüm savunmalarının reddine ICC tarafından karar verildi.

Kararın tamamını okumak için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.

KAYNAKÇA

Comments


bottom of page