top of page

Tahkim Bülteni & 22. Sayı

Güncelleme tarihi: 24 Eyl 2022

İÇİNDEKİLER

I. Yaklaşan Etkinlikler

II. Amerikan Tahkim Derneği Ticari Tahkime İlişkin Kuralları Güncelledi

III. İtalya’nın Uyguladığı Açık Denizlerde Sondaj Yasağına İlişkin Karar Açıklandı

IV. Polonya Energy Charter Treaty(ECT)’ den Çıkmaya Hazırlanıyor

V. Berlin Mahkemesi ICSID Yargılaması Talebini Kabul Etmedi

I. Yaklaşan Etkinlikler

  • ICC YAAF: Masterclass on Networking in Arbitration & Drinks Reception – 21 Ekim 2022

  • ISTAW-2022| 10-14 Ekim 2022

  • TOBB – Uluslararası Ticarette Alternatif Uyuşmazlık Çözümlerinde Güncel Sorunlar

II. Amerikan Tahkim Derneği Ticari Tahkime İlişkin Kuralları Güncelledi

ABD'li yargıç Bridget McCormack, güncellenmiş ticari tahkim kurallarının uygulamasını başlatacak olan Amerikan Tahkim Derneği'nin başkanı ve CEO'su olarak, India Johnson'dan görevi devralacak.


1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilen ATD Ticari Kuralları ve Arabuluculuk Prosedürleri, ATD'nın vaka yönetimi ve idari gruplarının, taraf anketlerinin, hakemlerin ve Kanun ve Uygulama ile LCC'nin katkılarıyla, dahili bir ATD çalışma grubu tarafından yürütülen iki yıllık bir çalışmayı temsil eder.


Amerikan Tahkim Derneği tarafından yayımlanan kurallar kısaca şöyle özetlenebilir;

Konsolidasyon

ATD'nin halihazırda yürütülen tahkim yargılamalarının birleştirilmesine veya davaya müdahilliğe ilişkin kuralı ifade eder.

Gizlilik

Kurallara tahkimin gizliliğine ilişkin bir taahhüt ekleyerek, Hakemler için Etik Kurallarının uzun süredir devam eden gereksinimlerini yakalamasını ifade eder.

Tarafların ve Temsilcilerinin Davranışları

ATD'nin tahkimdeki tüm katılımcılarından beklediği nezaket ve profesyonellik beklentilerini karşılayan kuralı ifade eder.

Hakemlere Kararları Yorumlama Yetkisi Vermek

Hakemin, bir tarafın önergesi üzerine kararı açıklamasına izin veren, yakın zamanda kabul edilen ICDR makalesinden yararlanan kuralı ifade eder.

Siber Güvenlik, Gizlilik ve Veri Korumanın Önemi

ATD'nın siber güvenliğe verdiği ağırlığı yansıtan ve ön duruşmada veri korumanın tartışılmasını öneren kuralı ifade eder.

Bu kurallar dışında getirilen bazı değişiklikler ise;

  • Üç hakemli bir panel ile yapılacak tahkim yargılaması için öngörülen parasal sınırın arttırılması,

  • Yargılama yöntemine ilişkin belirleme yapılmasında tahkim yetkisini genişletmek gibi bazı öne çıkan değişiklikler de bulunmaktadır[1].


II. İtalya’nın Uyguladığı Açık Denizlerde Sondaj Yasağına İlişkin Karar Açıklandı

Bir İngiliz petrol şirketi (Rockhopper), İtalya'nın Adriyatik kıyılarında planlanan bir sondaj projesinin İtalyan hükümeti tarafından engellenmesi sebebiyle ve Energy Charter Treaty (ECT)’ ye dayanarak İtalyan hükümetinden 190 milyon € üzerinde tazminat kazandı.


ECT, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra oluşturulan bir enerji yatırım anlaşmasıdır. Enerji yatırımlarını eski Sovyetler Birliği'ndeki keyfi el koymalardan korumak için tasarlanan bir anlaşma olan ECT son zamanlarda, fosil yakıt yatırımcılarının kârlarını etkileyen iklim politikalarına meydan okumak için kullandıkları bir enstrümana dönüşmüş durumda.


Rockhopper, tartışmalı ECT kapsamında İtalyan hükümetine dava açtı. Adriyatik kıyılarında açacakları sondaj kuyuları projesine 40-50 milyon dolar yatırım yapmasına rağmen, şirket 200-300 milyon dolar olarak mahrum kalınan beklenen karını talep etti. ECT mahkemesi 190 milyon € ve faize hükmetti [2].


III. Polonya Energy Charter Treaty(ECT)’ den Çıkmaya Hazırlanıyor

Polonya hükümeti tarafından 10 Ağustos'ta kabul edilen "Enerji Şartı Antlaşması'nın Feshedilmesine" ilişkin yasa tasarısı ve protokolleri 25 Ağustos'ta Başbakan Mateusz Morawiecki tarafından ülkenin alt meclisi olan Sejm'e gönderildi.


Yasa, ECT’nin, yatırımcı-devlet anlaşmazlık çözümü (ISDS) maddesinin “AB hukukunun özerkliğine ve Üye Devletler arasındaki karşılıklı güven ilkesine bir tehdit” oluşturduğunu ve “AB hukuk düzeninde yeknesaklığı sağlamak için” feshedilmesi gerektiğini söylüyor [3].


IV. Berlin Mahkemesi ICSID Yargılaması Talebini Kabul Etmedi

Almanya'nın Alman Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun uygulanmasına dayalı olarak AB-içi yatırımcı-devlet tahkiminin önüne geçme isteği uzun zamandır bulunmaktadır, yakın tarihli bir kararda, Berlin Yüksek Bölge Mahkemesi Almanya'nın Almanya'ya karşı ICSID tahkim yargılamasını kabul edilemez ilan etme talebini AB içi yargı yetkisi itirazına dayanarak reddetmiştir.


Alman Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 1032(2) “Hakem heyeti oluşturuluncaya kadar taraflar tahkimin varlığı veya yokluğu hususunda bir tespit davası açabilirler.” Maddesinin ICSID yargılamasına uygulanamayacağı kararı verildi.


İlgili mahkeme kararı her ne kadar şu an temyiz aşamasında olsa bile Alman Hukuk Usul Muhakemeleri Kanunu’nun özel bir yorumunu içeren bu kararın önemi şöyle anlatılabilir, bir devlet mahkemesinin ICSID mahkemesinin kendi yetkisini belirlemesini mahkeme kanalıyla onaylaması diğer AB üyesi devletlerin ICSID tahkimine yönelik işlemleri ulusal mahkemeler aracılığıyla kısıtlamaya çalışmasının önüne geçebilecektir [4] .


KAYNAKÇA


YAZAR

Av. Mehmet Tuğberk Dekak

Av. Ferhan Yıldızlı

Stj. Av. Yusuf Alaköse
Comments


bottom of page