top of page

Faydalı Model (Faydalı Model ve Yenilikçi Basamak)Faydalı Model Nedir?

Faydalı model koruması patent korumasına benzer nitelikte, ancak patent korumasına konu edilemeyen birtakım buluşların korunması amacıyla ortaya çıkmıştır. Söz konusu buluşlar, “küçük buluş” ya da “küçük patent” (“utility model-petty patent”) olarak tanımlanmaktadır. Faydalı model korumasının sağlanabilmesi için patent korumasında olduğu gibi yenilik şartı aranırken buluş basamağı “inventive step” şartı aranmamaktadır. Bu da henüz teknik anlamda “buluş basamağı” ‘na ulaşamamış yeni ve sanayiye uygulanabilir ürünlerin sahibine tekel hakkı veren bu koruma türünden yararlanmasına imkân vermektedir.


Tablo 1 : Patent ve Faydalı Model Karşılaştırması Kaynak: Fikri Mülkiyet Hukuku Cahit SULUK, Rauf KARASU,Temel NAL, s. 303, Eylül 2018 (Ankara)


Faydalı Model Korumasının Avantajları Nelerdir?

Patent süreçlerinin uzunluğu ve maddi olarak getirdiği yüke kıyasla faydalı model koruması çok daha kısa sürede ve düşük maliyetlerle elde edilebilmektedir. Özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve bağımsız buluşçular için bu özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Sözünü ettiğimiz avantajların yanında patent korumasına kıyasla koruma süresinin kısa olması iki farklı metodu dengeleyici niteliktedir. Öte yandan hali hazırda var olan ürünlerin teknik özelliklerinin küçük bir miktar değiştirilmesi ile patent korumasına girmeyen ürünlerin de koruma kapsamına girmesine imkân tanımaktadır.


KAYNAKLAR

Suluk C.,Karasu R.,Nal T., Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin Yayınları.(Eylül 2018,Ankara)

https://fikrimulkiyet.com/faydali-model/

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/16E3B1C5-0F40-4980-9AB3-FE43EFF1309D.pdf

https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html

https://unctad.org/system/files/official-document/iteipc20066_en.pdf


YAZAR

Av. M. Murat Gülgün

Stj. Av. Berhan Sarılar


Comments


bottom of page