Hakimin Masası

A. Emir Bağış

Avukat

> Çalışma Alanı

Uluslararası Tahkim

A. Emir BAĞIŞ, Juris Avukatlık Ortaklığında avukattır. Tahkim, birleşme ve devralma, sözleşme, DTÖ hukuku alanlarında danışmanlık, uyuşmazlık çözümü ve uyuşmazlık önleme hizmeti sağlamaktadır. ICSID, LCIA, ICC, gibi kurumsal tahkim forumlarında ve ad hoc tahkim alanlarında uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmaktadır. Özellikle uluslararası yatırım hukuku ve DTÖ hukuku alanlarında uzmanlaşma sürecine devam etmektedir.

> Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • Queen Mary University of London (QMUL) tarafından ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi bünyesinde 200 farklı ICC kararının incelenmesiyle hazırlanmış olan “ICC Tahkim Kararları’nda Zararın Belirlenmesi” çalışması kapsamında araştırmacı olarak yer almıştır.

 • 2012-2019 yılları arasında Ticaret Bakanlığı’nda Hukukçu Dış Ticaret Uzmanı unvanıyla yatırım hukuku odaklı çalışmıştır. Uluslararası Yatırım Anlaşmaları, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları’nın (EİA) Yatırım ve Hizmet Ticareti bölümleri, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Mevzuatı ile Yatırım Teşvik Mevzuatına ilişkin çalışmalar yürütmüştür.

 • 20’den fazla ülke ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması müzakerelerinde ve hazırlık süreçlerinde hukuk uzmanı olarak yer almıştır.

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları altında yer alan ilk Yatırımlar ve Hizmet Ticareti Bölümlerinin müzakerelerinde ve hazırlık süreçlerinde yer almıştır. Pazara Giriş taahhütlerine ve kapsamlı yükümlülüklere yer veren bu yeni nesil Uluslararası Yatırım Anlaşması’nda ülkemiz taahhütleri ve ülkemizin rezerv aldığı kapalı alanların belirlenme sürecinde Bakanlık ile diğer Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Örgütleri arasında koordinasyonu yürütmüş ve söz konusu Anlaşma’nın yürürlüğe girişine kadar bu süreçte hukuk uzmanı olarak hizmet vermiştir.

 • 6 ülke ile STA ve EİA Yatırımlar-Hizmet Ticareti müzakerelerinde hukuk uzmanı olarak yer almıştır.

 • 30’dan fazla ülke ile Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ekonomik ve Ticari İşbirliği Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantılarına yatırım hukukundan sorumlu Dış Ticaret Uzmanı olarak katılmış, bu toplantılar neticesinde imzalanan Anlaşma ve Mutabakat Zaptı metinlerinin müzakeresinde yer almıştır.

 • Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Dünya Bankası (WB) – Doing Business, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü (IISD) gibi kurumların yatırım hukukuna ilişkin teknik toplantılarında Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi olarak yer almıştır.

 • DTÖ Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen 3 faklı Telafi Edici Vergi soruşturmasında ülkemiz yatırım destekleri mevzuatına ilişkin görev almıştır. 

 • 20’den fazla Yatırım Teşvik Belgesi ekspertizini yürütmüştür.

 • Yurtdışında yatırım tahkimi davası bulunan veya dava açmayı planlayan Türk şirketlerine uluslararası yatırım hukuku konusunda danışmanlık vermiştir.

 • Yatırımları İzleme ve Uzlaştırma Kurulu Kuruluş Kanunu’nun hazırlık çalışmalarında yer almıştır.

 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çok Uluslu Şirketler Rehberi ve bu Rehber kapsamında yürütülen Ulusal Temas Noktası (NCP) mevzuat çalışmalarında ve faaliyetlerinde yer almıştır.

 • Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı seviyesinde düzenlenen CEO toplantılarının organizasyonunu yürütmüş ve Bakanlık temsilcisi olarak yer almıştır.

emir-bagis.jpg
emir-bagis.jpg
15.png
icon_Artboard 10 copy 2.png
icon_Artboard 10 copy 3.png

> Sertifikalar

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi:

Kamu Görevlileri için Yatırım Tahkimi – Yönetici Eğitimi (2015)

Köln Üniversitesi – ICSID Hukuk Müşaviri Francisco ABRIANI:

İleri Derece ICSID Tahkimi Kursu (2019)

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) & Ortak Viyana Enstitüsü:

Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ve DTÖ (2016)

UNCTAD:

Uluslararası Yatırım Yönetişimi Reformu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri (2016)

Uluslararası Yatırım Anlaşmaları: Müzakereleri Sürdürülebilirlik Kalkınmaya Uyarlama (2015)

DTÖ Online Kursları:

Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ve DTÖ (Yüksek Akademik Başarı) (2014)

Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları (Yüksek Akademik Başarı) (2014)

DTÖ’ye Giriş (2014)

DTÖ-Ekonomi ve Ticaret: Teori ve Politika (2014)

Hukuki Temeller (2014)

DTÖ’de Hizmet Ticareti (2014)

> Eğitim

 • Queen Mary University of London – Karşılaştırmalı ve Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü Yüksek Lisansı (2019) (Jean Monnet Bursu)

 • Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Lisans (2010)

> Tez ve Makaleler

 • Yatırım Tahkimi Reformunda Usul Sorunları: Bir Dava Yönetimi Aracı Olarak Davaların Ayrılması (Bifurcation) QMUL 2019

 • Uluslararası Yatırımcı ile Devlet Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Alternatif Mekanizmalar ile İstanbul Tahkim Merkezi’nin Değerlendirilmesi – Ekonomi Bakanlığı 2016

 • Uluslararası Yatırım Anlaşmalarının Gelişmekte olan Ekonomiler Üzerindeki Etkisi - Bilkent Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İktisat Konferansı 2015